Προεπισκόπηση εργασιών Μονάδων Αριστείας

Πανεπιστήμια / Θεματική

Μεταφορές-Ναυτιλία

Πολιτισμός

Τουρισμός

Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών

Αγροτική ανάπτυξη-Περιβάλλον

Βασικές εφαρμογές/Εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ

Πληροφοριακά συστήματα υγείας

Εκπαιδευτικό λογισμικό

Επιχειρηματικές εφαρμογές/Υπηρεσίες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Δημόσια διοίκηση και τοπική αυτοδιοίκηση

Βίντεο / Θεματική

Μεταφορές-Ναυτιλία

Πολιτισμός

Τουρισμός

 • 3η Ημερίδα ΕΛ/ΛΑΚ Μονάδας Αριστείας Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
 • 3ο Θερινό Σχολείο Κώδικα ΕΛ/ΛΑΚ – Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (Ημέρα 2η)
 • 3ο Θερινό Σχολείο Κώδικα ΕΛ/ΛΑΚ – Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (Ημέρα 1η)
 • 6η Διάλεξη Σεμιναρίου 5: Τουρισμός και Τουριστικές Υπηρεσίες: Οι δυνατότητες του Διαδικτύου και οι ευκαιρίες που δίνουν οι τεχνολογίες Ανοικτού Λογισμικού
 • 5η Διάλεξη Σεμιναρίου 5: Τουρισμός και Τουριστικές Υπηρεσίες: Οι δυνατότητες του διαδικτύου και οι ευκαιρίες που δίνουν οι τεχνολογίες Ανοικτού Λογισμικού
 • 4η Διάλεξη Σεμιναρίου 5: Τουρισμός και τουριστικές υπηρεσίες:Οι δυνατότητες του διαδικτύου και οι ευκαιρίες που δίνουν οι δυνατότητες ανοικτού λογισμικού
 • 3η Διάλεξη Σεμιναρίου 5: Τουρισμός και Τουριστικές Υπηρεσίες: Οι δυνατότητες του Διαδικτύου και οι ευκαιρίες που δίνουν οι τεχνολογίες ανοικτού λογισμικού_Part Β
 • 3η Διάλεξη Σεμιναρίου 5: Τουρισμός και Τουριστικές Υπηρεσίες: Οι δυνατότητες του Διαδικτύου και οι ευκαιρίες που δίνουν οι τεχνολογίες ανοικτού λογισμικού_Part A
 • 2η Διάλεξη Σεμιναρίου 5: Τουρισμός και Τουριστικές Υπηρεσίες: Οι δυνατότητες του διαδικτύου και οι ευκαιρίες που δίνουν οι τεχνολογίες Ανοικτού λογισμικού, Πα/μιο Αιγαίου (Απρίλιος – Μάιος 2015)
 • 1η Διάλεξη Σεμιναρίου 5: Τουρισμός και Τουριστικές Υπηρεσίες: Οι δυνατότητες του Διαδικτύου και οι ευκαιρίες που δίνουν οι τεχνολογίες Ανοικτού Λογισμικού_Part B
 • Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών

  Αγροτική ανάπτυξη-Περιβάλλον

  Βασικές εφαρμογές/Εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ

  Πληροφοριακά συστήματα υγείας

  Εκπαιδευτικό λογισμικό

  Επιχειρηματικές εφαρμογές/Υπηρεσίες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

  Δημόσια διοίκηση και τοπική αυτοδιοίκηση

  Εκδηλώσεις / Θεματική

  Μεταφορές-Ναυτιλία

 • ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 26 ΙΑΝ Συνοπτικος απολογισμος των δραστηριοτητων της Μοναδας Αριστειας ΕΛ/ΛΑΚ του ΑΠΘ
 • Aπολογισμος των δραστηριοτητων της Μοναδας Αριστειας ΕΛ/ΛΑΚ του ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά»
 • Aπολογισμός των δραστηριοτήτων της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
 • Εξοπλισμός Ανοιχτής Σχεδίασης – Open Design for the Public Space
 • Σχολείο-Σεμινάριο Ανοικτού Κώδικα ΕΛ / ΛΑΚ σε Ναυτιλία – Μεταφορές – Τουρισμό: Models and Software for Island Economies, Societies, Networks
 • BLUE HACKATHON / Σχολείο Ανοικτού Κώδικα ΕΛ / ΛΑΚ σε Ναυτιλία – Μεταφορές – Τουρισμό
 • ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – Ανοιχτό Λογισμικό στις Μεταφορές και τη Ναυτιλία (Σεπτέμβριος 2015 – Γ” Κύκλος) – Δηλώστε Συμμετοχή! (Πρόσκληση)
 • Σχολείο Ανοικτού Κώδικα ΕΛ / ΛΑΚ σε Τουρισμό – Μεταφορές – Ναυτιλία (Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής)
 • ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – Ανοιχτό Λογισμικό στις Μεταφορές και τη Ναυτιλία (Ιούλιος 2015) – Δηλώστε Συμμετοχή! (Πρόσκληση)
 • Μεταφορές/Ναυτιλία – 3η Σειρά Εκπαίδευσης
 • Πολιτισμός

 • ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 26 ΙΑΝ Συνοπτικος απολογισμος των δραστηριοτητων της Μοναδας Αριστειας ΕΛ/ΛΑΚ του ΑΠΘ
 • Aπολογισμος των δραστηριοτητων της Μοναδας Αριστειας ΕΛ/ΛΑΚ του ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά»
 • Συνοπτικός απολογισμός των δραστηριοτήτων της Μονάδας Αριστείας Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα ΕΛ/ΛΑΚ του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου
 • Aπολογισμός των δραστηριοτήτων της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
 • Εξοπλισμός Ανοιχτής Σχεδίασης – Open Design for the Public Space
 • 3η Ημερίδα ΕΛ/ΛΑΚ Μονάδας Αριστείας Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
 • 3η διάλεξη σεμιναρίου «Χρήση ΤΠΕ και εργαλείων ΕΛ/ΛΑΚ για πολιτισμική προβολή»
 • 2η διάλεξη σεμιναρίου «Χρήση ΤΠΕ και εργαλείων ΕΛ/ΛΑΚ για πολιτισμική προβολή»
 • 1η διάλεξη σεμιναρίου «Χρήση ΤΠΕ και εργαλείων ΕΛ/ΛΑΚ για πολιτισμική προβολή»
 • Πρόσκληση συμμετοχής στο σεμινάριο με θέμα «Χρήση ΤΠΕ και εργαλείων ΕΛ/ΛΑΚ για πολιτισμική προβολή»
 • Τουρισμός

 • ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
 • ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 26 ΙΑΝ Συνοπτικος απολογισμος των δραστηριοτητων της Μοναδας Αριστειας ΕΛ/ΛΑΚ του ΑΠΘ
 • Aπολογισμος των δραστηριοτητων της Μοναδας Αριστειας ΕΛ/ΛΑΚ του ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά»
 • Συνοπτικός απολογισμός των δραστηριοτήτων της Μονάδας Αριστείας Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα ΕΛ/ΛΑΚ του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου
 • Aπολογισμός των δραστηριοτήτων της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
 • ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
 • Εξοπλισμός Ανοιχτής Σχεδίασης – Open Design for the Public Space
 • Σχολείο-Σεμινάριο Ανοικτού Κώδικα ΕΛ / ΛΑΚ σε Ναυτιλία – Μεταφορές – Τουρισμό: Models and Software for Island Economies, Societies, Networks
 • 3η Ημερίδα Μονάδας Αριστείας Πανεπιστημίου Κρήτης
 • 3η Ημερίδα ΕΛ/ΛΑΚ Μονάδας Αριστείας Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
 • Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών

  Αγροτική ανάπτυξη-Περιβάλλον

  Βασικές εφαρμογές/Εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ

  Πληροφοριακά συστήματα υγείας

  Εκπαιδευτικό λογισμικό

  Επιχειρηματικές εφαρμογές/Υπηρεσίες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

  Δημόσια διοίκηση και τοπική αυτοδιοίκηση

 • Συνοπτικός απολογισμός των δραστηριοτήτων της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
 • ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 26 ΙΑΝ Συνοπτικος απολογισμος των δραστηριοτητων της Μοναδας Αριστειας ΕΛ/ΛΑΚ του ΑΠΘ
 • Aπολογισμος των δραστηριοτητων της Μοναδας Αριστειας ΕΛ/ΛΑΚ του ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά»
 • Aπολογισμός των δραστηριοτήτων της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
 • 4ο Σχολείο Κώδικα Μονάδας Αριστείας Α.Π.Θ. – Ανακοίνωση/Πρόσκληση Συμμετοχής
 • ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
 • Εξοπλισμός Ανοιχτής Σχεδίασης – Open Design for the Public Space
 • Δημόσιες Ανοικτές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Ταυτοποίησης (eID – federated e-Identity)
 • Σχολείο Ανοικτού Κώδικα ΕΛ / ΛΑΚ: e-Identity & e-Government (Hλεκτρονική ταυτότητα στη Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση) – Οκτ-Νοε. 2015
 • Λογισμικό / Θεματική

  Μεταφορές-Ναυτιλία

  Πολιτισμός

  Τουρισμός

  Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών

  Αγροτική ανάπτυξη-Περιβάλλον

  Βασικές εφαρμογές/Εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ

  Πληροφοριακά συστήματα υγείας

  Εκπαιδευτικό λογισμικό

  Επιχειρηματικές εφαρμογές/Υπηρεσίες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

  Δημόσια διοίκηση και τοπική αυτοδιοίκηση

  Αρχεία / Θεματική

  Μεταφορές-Ναυτιλία

  Πολιτισμός

  Τουρισμός

  Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών

  Αγροτική ανάπτυξη-Περιβάλλον

 • Συνοπτικός απολογισμός των δραστηριοτήτων της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • Aπολογισμός της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
 • Παρουσίαση 6ου σεμιναρίου/ 2ης σειράς εκπαίδευσης `Αγροτική Ανάπτυξη – Περιβάλλον` – Γ” μέρος
 • Παρουσίαση 6ου σεμιναρίου/ 2ης σειράς εκπαίδευσης `Αγροτική Ανάπτυξη – Περιβάλλον` – Β” μέρος
 • Παρουσίαση 6ου σεμιναρίου/ 2ης σειράς εκπαίδευσης `Αγροτική Ανάπτυξη – Περιβάλλον` – Α” μέρος
 • Παρουσίαση 5ου σεμιναρίου/ 2ης σειράς εκπαίδευσης `Αγροτική Ανάπτυξη – Περιβάλλον` – Β” μέρος
 • Παρουσίαση 5ου σεμιναρίου/ 2ης σειράς εκπαίδευσης `Αγροτική Ανάπτυξη – Περιβάλλον` – Α” μέρος
 • Παρουσίαση 3ου σεμιναρίου/ 2ης σειράς εκπαίδευσης `Αγροτική Ανάπτυξη – Περιβάλλον` – Α” μέρος
 • Παρουσίαση 3ου σεμιναρίου/ 2ης σειράς εκπαίδευσης `Αγροτική Ανάπτυξη – Περιβάλλον` – B” μέρος
 • Παρουσίαση 4ου σεμιναρίου/ 2ης σειράς εκπαίδευσης `Αγροτική Ανάπτυξη – Περιβάλλον` – Α” μέρος
 • Βασικές εφαρμογές/Εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ

  Πληροφοριακά συστήματα υγείας

 • Συνοπτικός απολογισμός των δραστηριοτήτων της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • Παρουσιάσεις – 3ο Σχολείο Κώδικα Μονάδας Αριστείας Α.Π.Θ.
 • Λίστα συμμετεχόντων για το 3ο Σχολείο Κώδικα της Μονάδας Αριστείας Α.Π.Θ. – 2η Εβδομάδα
 • Πρόσθετο Υλικό – 6ος Εκπαιδευτικός Κύκλος Σεμιναρίων ΕΛ/ΛΑΚ Μονάδας Αριστείας Α.Π.Θ.
 • Ασκήσεις – 6ος Εκπαιδευτικός Κύκλος Σεμιναρίων ΕΛ/ΛΑΚ Μονάδας Αριστείας Α.Π.Θ.
 • Παρουσιάσεις – 6ος Εκπαιδευτικός Κύκλος Σεμιναρίων ΕΛ/ΛΑΚ Μονάδας Αριστείας Α.Π.Θ. – 4ο Σεμινάριο
 • Παρουσιάσεις – 6ος Εκπαιδευτικός Κύκλος Σεμιναρίων ΕΛ/ΛΑΚ Μονάδας Αριστείας Α.Π.Θ. – 3ο Σεμινάριο
 • Παρουσιάσεις – 6ος Εκπαιδευτικός Κύκλος Σεμιναρίων ΕΛ/ΛΑΚ Μονάδας Αριστείας Α.Π.Θ. – 2ο Σεμινάριο
 • Παρουσιάσεις – 6ος Εκπαιδευτικός Κύκλος Σεμιναρίων ΕΛ/ΛΑΚ Μονάδας Αριστείας Α.Π.Θ. – 1ο Σεμινάριο
 • Λίστα συμμετεχόντων για το 3ο Σχολείο Κώδικα της Μονάδας Αριστείας Α.Π.Θ. – 1η Εβδομάδα
 • Εκπαιδευτικό λογισμικό

  Επιχειρηματικές εφαρμογές/Υπηρεσίες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

  Δημόσια διοίκηση και τοπική αυτοδιοίκηση

 • Συνοπτικός απολογισμός των δραστηριοτήτων της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
 • Παρουσιάσεις – 3ο Σχολείο Κώδικα Μονάδας Αριστείας Α.Π.Θ.
 • Λίστα συμμετεχόντων για το 3ο Σχολείο Κώδικα της Μονάδας Αριστείας Α.Π.Θ. – 2η Εβδομάδα
 • Πρόσθετο Υλικό – 6ος Εκπαιδευτικός Κύκλος Σεμιναρίων ΕΛ/ΛΑΚ Μονάδας Αριστείας Α.Π.Θ.
 • Ασκήσεις – 6ος Εκπαιδευτικός Κύκλος Σεμιναρίων ΕΛ/ΛΑΚ Μονάδας Αριστείας Α.Π.Θ.
 • Παρουσιάσεις – 6ος Εκπαιδευτικός Κύκλος Σεμιναρίων ΕΛ/ΛΑΚ Μονάδας Αριστείας Α.Π.Θ. – 4ο Σεμινάριο
 • Παρουσιάσεις – 6ος Εκπαιδευτικός Κύκλος Σεμιναρίων ΕΛ/ΛΑΚ Μονάδας Αριστείας Α.Π.Θ. – 3ο Σεμινάριο
 • Παρουσιάσεις – 6ος Εκπαιδευτικός Κύκλος Σεμιναρίων ΕΛ/ΛΑΚ Μονάδας Αριστείας Α.Π.Θ. – 2ο Σεμινάριο
 • Παρουσιάσεις – 6ος Εκπαιδευτικός Κύκλος Σεμιναρίων ΕΛ/ΛΑΚ Μονάδας Αριστείας Α.Π.Θ. – 1ο Σεμινάριο
 • Υποβολή Σχολίων
  Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
  Πλοήγηση