• ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ posted an update in the group Group Name (required)Λογότυπο ομάδας με θέμα ΤουρισμόςΤουρισμός 6 χρόνια, 9 months πριν

    Τουρισμός και Τουριστικές Υπηρεσίες: Οι δυνατότητες του Διαδικτύου και οι ευκαιρίες που δίνουν οι τεχνολογίες ανοικτού λογισμικού (Απρίλιος – Μάιος 2015)