• Πέτρος Καβάσαλης posted an update in the group Group Name (required)Λογότυπο ομάδας με θέμα ΤουρισμόςΤουρισμός 5 χρόνια, 3 months πριν

  Τουρισμός και Τουριστικές Υπηρεσίες: Οι δυνατότητες του Διαδικτύου και οι ευκαιρίες που δίνουν οι τεχνολογίες ανοικτού λογισμικού (ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ, Απρίλιος-Μάιος 2015) – http://goo.gl/gFTVN0 – ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (μόλις εκδόθηκε):
  – ΔΙΑΛΕΞΗ 1: 28 Απριλίου 2015, 17:00–19:00, V-GE01: Open source, Open standards, Open innovation, Knowledge Intensive Business Services, 120 (λεπτά), Πέτρος Καβάσαλης
  – ΔΙΑΛΕΞΗ 2: 29 Απριλίου 2015, 17:00–19:00, V-GE02: Το τουριστικό σύστημα: λειτουργίες και βασικές έννοιες – Ο ρόλος και οι επιπτώσεις των τεχνολογιών στην τουριστική προσφορά και τουριστική ζήτηση, 120 (λεπτά), Μαριάννα Σιγάλα, Πέτρος Καβάσαλης
  – ΔΙΑΛΕΞΗ 3: 30 Απριλίου 2015, 16:00–18:00, V-C01: Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ και κοινωνικά δίκτυα στον τουρισμό, 120 (λεπτά), Μαριάννα Σιγάλα
  – ΔΙΑΛΕΞΗ 4: 14 Μαίου 2015, 17:00–19:00, V-Μ01: Επιχειρησιακά μοντέλα ηλεκτρονικής διανομής στον τουρισμό και ηλεκτρονικοί τουριστικοί μεσάζοντες, 120 (λεπτά), Μαριάννα Σιγάλα, Πέτρος Καβάσαλης
  – ΔΙΑΛΕΞΗ 5: 18 Μαίου 2015, 18:00–20:00, V-Μ02: Ηλεκτρονικά Συστήματα Διαχείρισης και Μάρκετινγκ Τουριστικών Προορισμών, 120 (λεπτά), Μαριάννα Σιγάλα
  – ΔΙΑΛΕΞΗ 6: 20 Μαίου 2015, 16:00–18:00, V-M03: Open Source applications in tourism, 120 (λεπτά), Πέτρος Καβάσαλης & Μαριάννα Σιγάλα