• Πέτρος Καβάσαλης posted an update in the group Group Name (required)Λογότυπο ομάδας με θέμα ΤουρισμόςΤουρισμός 5 χρόνια, 3 months πριν

    Σεμινάριο με θέμα «Τουρισμός και Τουριστικές Υπηρεσίες: Οι δυνατότητες του Διαδικτύου και οι ευκαιρίες που δίνουν οι τεχνολογίες ανοικτού λογισμικού (ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ, Απρίλιος-Μάιος 2015)») – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΕΓΓΡΑΦΗ: http://goo.gl/gFTVN0 – ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ τώρα!