Μπούτσικας, Χρήστος

  • Email:
  • Registered on:
  • Last connection: 09/07/2016

Projects

Activity

Reported issues: 1

13/07/2015

12:03 Brain Games Unlimited Ανάλυση/Σύνταξη #534 (Resolved): Memory Lamp
Παιχνίδι μνήμης , υλοποιημένο σε Python , στο οποίο εμφανίζονται 7 λάμπες και σε κάθε επίπεδο υπάρχει μια σειρά απο α...

Also available in: Atom