Μανώλης, Αθανάσιος

  • Email:
  • Registered on:
  • Last connection: 19/11/2015

Projects

Activity

Reported issues: 10

12/07/2015

01:34 Emergency Road Λειτουργικότητα #516 (New): Επεξεργασία προφίλ χρήστη και προσθήκη νέων πεδίων
Απαιτείται η δημιουργία λειτουργίας που θα δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να επεξεργάζεται τα στοιχεία του. Τέλος ε...
01:28 Emergency Road Λειτουργικότητα #514 (New): Προσθήκη λειτουργίας υπολογισμού στατιστικών στοιχείων
Προσθήκη λειτουργίας καταγραφής στατιστικών στοιχείων των συμβάντων και αξιοποιήση αυτών για την δημιουργία διαγραμμά...
01:25 Emergency Road Υποστήριξη #513: Aναβάθμιση server
Απαιτείται η αναβάθμιση του server για την υποστήριξη νέων λειτουργιών,όπως προσθήκη εικόνων και άλλων.
01:24 Emergency Road Υποστήριξη #513 (New): Aναβάθμιση server
Απαιτείται η αναβάθμιση του server για την υποστήριξη νέων λειτουργιών,όπω προσθήκη εικόνων και άλλων.
01:18 Emergency Road Λειτουργικότητα #346: Συγγραφή κώδικα σε PHP για επικοινωνία της βάσης δεδομένων με την android ε...
Προστέθηκαν αρχεία PHP για την υλοποίηση των λειτουργιών log in και register των χρήστών καθώς και την δημιουργία και...
01:14 Emergency Road Wiki edit: Wiki (#12)
00:49 Emergency Road Υποστήριξη #347: Εισαγωγή Χαρτών Στην Android Εφαρμογή
Υποστηρίζεται επιπλέον οι αναζήτηση συμβάντος στην περιοχή του χρήστη(με ακτίνα 500m,1km,2km,5km και 10km ανάλογα με ...
00:38 Emergency Road Λειτουργικότητα #511 (In Progress): Προσθήκη συστήματος λογαριασμού χρήστών
Δημιουργία λογαριασμού χρηστών ώστε ο κάθε χρήστης να μπορεί να δηλώσει τα στοιχεία του στην εφαρμογή. Ο χρήστης έχει...
00:24 Emergency Road Λειτουργικότητα #346: Συγγραφή κώδικα σε PHP για επικοινωνία της βάσης δεδομένων με την android ε...
Προστέθηκαν αρχεία PHP για την υλοποίηση των λειτουργιών log in και register των χρήστών καθώς και την δημιουργία και...
00:20 Emergency Road Υποστήριξη #347: Εισαγωγή Χαρτών Στην Android Εφαρμογή
Μανώλης, Αθανάσιος έγραψε:
> Πλέον το σύστημα υποστηρίζει την χρήση χαρτών στην υποβολή νέου συμβάντος δίνοντας την ...

Also available in: Atom