5η Μέρα Τρίτου Σχολείου Κώδικα Μονάδας Αριστείας Πανεπιστημίου Κρήτης

21

ΙΟΥΛ

5η Μέρα Τρίτου Σχολείου Κώδικα Μονάδας Αριστείας Πανεπιστημίου Κρήτης ical

ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΔΙΚΑ ΑΠΟ Πανεπιστήμιο Κρήτης  ΣΕ Τουρισμός 21.07.2015 03:00 PM - 21.07.2015 08:00 PM

ΣΤΟ Αίθουσα Κ107 - Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστημίου Κρήτης Πανεπιστημιούπολη Βουτών

Ημερομηνία:  21/7/2015 Ώρα: 15.00- 20.00 Εκπαιδευτής: Ουρανία Σμυρνάκη   Περιεχόμενο: 1. JDBC – Σύνδεση Java με MySQL database και υλοποίηση μεθόδων για ανάκτηση/ενημέρωση δεδομένων βάσης 2. Δημιουργία Web Application στην Java με ...

448

 

 

Ημερομηνία:  21/7/2015

Ώρα: 15.00- 20.00

Εκπαιδευτής: Ουρανία Σμυρνάκη

 

Περιεχόμενο:

1. JDBC – Σύνδεση Java με MySQL database και υλοποίηση μεθόδων για ανάκτηση/ενημέρωση δεδομένων βάσης

2. Δημιουργία Web Application στην Java με τη χρήση του Netbeans IDE – GlassFish ή Apache Tomcat

3. Υλοποίηση Java Servlets

4. Υλοποίηση JSPs και σύνδεση με Java Servlets

5. Έργα Συνεισφοράς

6. Ζητήματα Αδειοδότησης και Πνευματικής Ιδιοκτησίας

 

Υποβολή Σχολίων
Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
Πλοήγηση