5η Μέρα Δεύτερου Σχολείου Κώδικα Μονάδας Αριστείας Πανεπιστημίου Κρήτης

14

ΙΟΥΛ

5η Μέρα Δεύτερου Σχολείου Κώδικα Μονάδας Αριστείας Πανεπιστημίου Κρήτης ical

ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΔΙΚΑ ΑΠΟ Πανεπιστήμιο Κρήτης  ΣΕ Τουρισμός 14.07.2015 10:00 AM - 14.07.2015 03:00 PM

ΣΤΟ Αίθουσα Κ107 - Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστημίου Κρήτης Πανεπιστημιούπολη Βουτών

Ημερομηνία:  14/7/2015 Ώρα: 10.00-15.00 Εκπαιδευτής: Γιάννης Σαμωνάκης, Σταύρος Καουκάκης, Μιχάλης Ζαμπετάκης, Ευγενία Σμυρνάκη

331

 

 

Ημερομηνία:  14/7/2015

Ώρα: 10.00-15.00

Εκπαιδευτής: Γιάννης Σαμωνάκης, Σταύρος Καουκάκης, Μιχάλης Ζαμπετάκης, Ευγενία Σμυρνάκη

Υποβολή Σχολίων
Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
Πλοήγηση