5η Διάλεξη, Σεμινάριο: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – Ανοιχτό Λογισμικό στις Μεταφορές και τη Ναυτιλία I (Μάιος-Ιούλιος 2014)

27

ΙΟΥΝ

5η Διάλεξη, Σεμινάριο: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – Ανοιχτό Λογισμικό στις Μεταφορές και τη Ναυτιλία I (Μάιος-Ιούλιος 2014) ical

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟ Πανεπιστήμιο Αιγαίου  ΣΕ Μεταφορές - Ναυτιλία 27.06.2014 04:00 PM - 27.06.2014 06:00 PM

ΣΤΟ Χϊος, Παν. Αιγαίου, Μιχάλιο Κτίριο, Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης (ισόγειο) Μιχάλειο Κτίριο, Αίθουσα Τηλεδιασκέψεων, Μιχάλων 8, Χίος

I-M01: Standard Transportation Document: An open source application example in Maritime Transportation (Duration: 2 hours) (GE: General, C:Core, M:Major) Χϊος, Παν. Αιγαίου, Μιχάλιο Κτίριο, Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης της Σχολής Επιστημών ...

917

 

 

I-M01: Standard Transportation Document: An open source application example in Maritime Transportation (Duration: 2 hours)

(GE: General, C:Core, M:Major)

Χϊος, Παν. Αιγαίου, Μιχάλιο Κτίριο, Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης (ισόγειο) – Από Απόσταση

Διδάσκοντες: Π. Καβάσαλης, Β. Αθανασοπούλου

Συμμετέχουν: Γ. Ζαούσης, Pollfish & Γ. Καραμανώλης, Crowdpolicy

(GE: General, C:Core, M:Major)

Περισσότερα: http://openeclass.aegean.gr/courses/OPEN103/index.php

Υποβολή Σχολίων
Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
Πλοήγηση