4η Μέρα Τρίτου Σχολείου Κώδικα Μονάδας Αριστείας Πανεπιστημίου Κρήτης

20

ΙΟΥΛ

4η Μέρα Τρίτου Σχολείου Κώδικα Μονάδας Αριστείας Πανεπιστημίου Κρήτης ical

ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΔΙΚΑ ΑΠΟ Πανεπιστήμιο Κρήτης  ΣΕ Τουρισμός 20.07.2015 03:00 PM - 20.07.2015 08:00 PM

ΣΤΟ Αίθουσα Κ107 - Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστημίου Κρήτης Πανεπιστημιούπολη Βουτών

Ημερομηνία:  15/7/2015 Ώρα: 15.00- 20.00 Εκπαιδευτής: Ιωάννης Ρουσσάκης, Χαραλαμπος Τζαγκαράκης

331

 

 

Ημερομηνία:  15/7/2015

Ώρα: 15.00- 20.00

Εκπαιδευτής: Ιωάννης Ρουσσάκης, Χαραλαμπος Τζαγκαράκης

Υποβολή Σχολίων
Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
Πλοήγηση