3η Μέρα Δεύτερου Σχολείου Κώδικα Μονάδας Αριστείας Πανεπιστημίου Κρήτη

10

ΙΟΥΛ

3η Μέρα Δεύτερου Σχολείου Κώδικα Μονάδας Αριστείας Πανεπιστημίου Κρήτη ical

ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΔΙΚΑ ΑΠΟ Πανεπιστήμιο Κρήτης  ΣΕ Τουρισμός 10.07.2015 10:00 AM - 10.07.2015 03:00 PM

ΣΤΟ Αίθουσα Κ107 - Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστημίου Κρήτης Πανεπιστημιούπολη Βουτών

Ημερομηνία:  10/7/2015 Ώρα: 10.00-15.00 Εκπαιδευτής: Ουρανία Σμυρνάκη Αντικείμενο:   Advanced MySQL   Το εκπαιδευτικό υλικό του σχολείου κώδικα αναρτάται στον παρακάτω διαδικτυακό ...

489

 

 

Ημερομηνία:  10/7/2015

Ώρα: 10.00-15.00

Εκπαιδευτής: Ουρανία Σμυρνάκη

Αντικείμενο:   Advanced MySQL

 

Το εκπαιδευτικό υλικό του σχολείου κώδικα αναρτάται στον παρακάτω διαδικτυακό σύνδεσμο: https://ma.ellak.gr/edu/course/view.php?id=49

Οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν και μέσω της πλατφόρμας OpenMeetings.

Live Streaming:

 

1) Μέσω της εφαρμογής VLC με την εισαγωγή της ακόλουθης διεύθυνσης:
rtmp://wowza.ucnet.uoc.gr:1935/live/elak
επιλέγοντας από το μενού Media–> Open Network Stream.

2) Από φορητές συσκευές με λειτουργικό android επιλέξτε τον παρακάτω
σύνδεσμο:

rtsp://wowza.ucnet.uoc.gr:1935/live/elak

3) Από συσκευές με λειτουργικό iOS (Apple) επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://wowza.ucnet.uoc.gr:1935/live/elak/playlist.m3u8

Υποβολή Σχολίων
Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
Πλοήγηση