3η ημερίδα του ΙΠΣΥ/ΕΚ “Αθηνά”

10

ΣΕΠ

3η ημερίδα του ΙΠΣΥ/ΕΚ “Αθηνά” ical

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων / Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»  ΣΕ Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών 10.09.2015 10:00 AM - 10.09.2015 04:00 PM

ΣΤΟ Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων - INNOVATHENS Κτίριο Αεριοφυλάκιο 2, Πειραιώς 100, Γκάζι, 11854 Αθήνα

Το ΙΠΣΥ ΕΚ «Αθηνά» έχει τη χαρά να σας προσκαλέσει στην τρίτη ημερίδα του στο πλαίσιο του έργου Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ.   Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου ...

794

 

 

Το ΙΠΣΥ ΕΚ «Αθηνά» έχει τη χαρά να σας προσκαλέσει στην τρίτη ημερίδα του στο πλαίσιο του έργου Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ.

 

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων – INNOVATHENS στις 10 Σεπτεμβρίου 2015.

 

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν τα πεπραγμένα της μονάδας αριστείας ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά» στη συνολική διάρκεια του έργου, τόσο όσον αφορά στις εκπαιδευτικές δράσεις της μονάδας όσο και στο συντονιστικό της ρόλο για την ανάπτυξη και εξελληνισμό ανοιχτού λογισμικού και υπηρεσιών από τους εκπαιδευόμενούς της.

 

Αναφορικά με τις εκπαιδευτικές δράσεις της μονάδας αριστείας θα γίνει ανασκόπηση των εκπαιδευτικών στόχων και αποτελεσμάτων των θεωρητικών σεμιναρίων και των σχολείων ανοιχτού κώδικα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των τριών εκπαιδευτικών σειρών στις θεματικές περιοχές: «Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών», «Αγροτική Ανάπτυξη – Περιβάλλον» και «Μεταφορές – Ναυτιλία».

 

Σε σχέση με το σκέλος των συνεισφορών λογισμικού θα παρουσιαστούν τα ευρωπαϊκά έργα “OpenDataMonitor” (http://project.opendatamonitor.eu/) και “PublicaMundi” (http://publicamundi.eu/) στα οποίο οι συνεισφορές των εκπαιδευόμενων του ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά» ήταν οι σημαντικότερες. Το OpenDataMonitor, έχει ως στόχο τη σχεδίαση και ανάπτυξη μιας πλατφόρμας λογισμικού για τη συλλογή, επεξεργασία και παρουσίαση μεταδεδομένων από καταλόγους ανοικτών δεδομένων, με απώτερο σκοπό τη δυνατότητα παρακολούθησης και ανάλυσης της διαθεσιμότητας ανοικτών δεδομένων σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και τομείς. Θα παρουσιαστεί η πλατφόρμα του έργου και θα επιδειχθούν οι σημαντικότερες λειτουργίες και οι προσφερόμενες προγραμματιστικές διεπαφές.

 

Το PublicaMundi αποσκοπεί στο να κάνει ευκολότερη τη δημοσίευση, αναζήτηση και αξιοποίηση ανοικτών γεωχωρικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτής της παρουσίασης θα επιδειχθεί η ανεπτυγμένη λειτουργικότητα οι προγραμματιστικές διεπαφές και οι ανοιχτές υπηρεσίες που διατίθενται στους προγραμματιστές. Στο τέλος θα ακολουθήσει εκπαίδευση εκπροσώπων φορέων της ευρύτερης Δημόσιας Διοίκησης στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι προαναφερθείσες τεχνολογίες για τη δημοσίευση και ελεύθερη διάθεση των συνόλων γεωχωρικής πληροφορίας που διαθέτουν.

 

Είναι επιθυμητό να φέρετε μαζί σας και τον φορητό υπολογιστή σας.

 

Πότε:10 Σεπτεμβρίου 2015, Ώρα 10:00 – 16:00

Πού: Στον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων – INNOVATHENS, Κτίριο Αεριοφυλάκιο 2, Πειραιώς 100, Γκάζι, 11854 Αθήνα

 

Υλικό:

 

Παρουσιάσεις:

Βίντεο εκδήλωσης

Υποβολή Σχολίων
Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
Πλοήγηση