2ο Σχολείο Κώδικα Μονάδας Αριστείας Α.Π.Θ. – Ανακοίνωση/Πρόσκληση Συμμετοχής

15

ΔΕΚ

2ο Σχολείο Κώδικα Μονάδας Αριστείας Α.Π.Θ. – Ανακοίνωση/Πρόσκληση Συμμετοχής ical

ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΔΙΚΑ ΑΠΟ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  ΣΕ Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση, Επιχειρηματικές εφαρμογές / υπηρεσίες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας 15.12.2014 10:00 AM - 19.12.2014 04:00 PM

ΣΤΟ Eγκαταστάσεις του Τμ. Πληροφορικής Α.Π.Θ., 2ος Όροφος Εθνικής Αντιστάσεως 16, Καλαμαριά

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του Α.Π.Θ., στα πλαίσια του έργου Μονάδες Αριστείας Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα, διοργανώνει το δεύτερο Σχολείο Κώδικα και προσκαλεί φοιτητές, προγραμματιστές, ...

1912

 

Αξιολογήστε

Η εκδήλωση ειναι προγραμματισμένη να έχει Live Streaming.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του Α.Π.Θ., στα πλαίσια του έργου Μονάδες Αριστείας Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα, διοργανώνει το δεύτερο Σχολείο Κώδικα και προσκαλεί φοιτητές, προγραμματιστές, εκπαιδευτικούς, φίλους του ΕΛ/ΛΑΚ και όλους όσους ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με το ανοικτό λογισμικό στις Θεματικές Περιοχές της Δημόσιας Διοίκησης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στις Επιχειρηματικές Εφαρμογές/Υπηρεσίες για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

Στόχος είναι η εντατική, πρακτική εκπαίδευση των συμμετεχόντων με απώτερο σκοπό τη συμμετοχή τους στη συνεργατική ανάπτυξη Έργου συνεισφοράς σε εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Για την συμμετοχή στο σχολείο κώδικα δεν υπάρχει καμία οικονομική υποχρέωση ενώ θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής με βάση την επιτυχή συμμετοχή.
Η διάρκειά του σχολείο θα είναι μία (1) εβδομάδα (Δευτέρα-Παρασκευή) με καθημερινή ενασχόληση τις ώρες, 10.00′ – 16.00 (6 ώρες).
* Κατόπιν συνεννόησης με τους συμμετέχοντες το ωράριο μπορεί να μετατεθεί ώστε να διευκολυνθούν όσοι εργάζονται ή σπουδάζουν.

Τόπος διεξαγωγής των σεμιναρίων θα είναι οι εγκαταστάσεις του Τμ. Πληροφορικής Α.Π.Θ. στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 16, Καλαμαριά, 2ος όροφος.
* Είναι δυνατή η συμμετοχή εξ αποστάσεως.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1η Ημέρα: Δευτέρα 15/12/2014
—————————————–
10.00′-10.45′: Εισαγωγική παρουσίαση Μονάδας Αριστείας – Σχολείου Κώδικα | Σταμέλος Ιωάννης
10.45′-11.30′: Παρουσίαση Netbeans | Κακαρόντζας Γεώργιος
11.30′-12.00′: Διάλειμμα
12.00′-13.00′: Παρουσίαση LAMP | Ζήσης Μιχάλης
13.00′-13.30′: Παρουσίαση PHP | Ζήσης Μιχάλης
13.30′-14.30′: Διάλειμμα
14.30′-16.00′: Παρουσίαση Java/JEE | Κακαρόντζας Γεώργιος
—————————————–


2η Ημέρα: Τρίτη 16/12/2014
—————————————–
10.00′-11.00′: Παρουσίαση Εφαρμογής Διαχείρισης Ουρών Αναμονής/Συζήτηση | Γεωργιάδης Νικόλαος
11.00′-12.00′: Παρουσίαση Carmate/Συζήτηση | Κολοφωτιάς Βάιος
12.00′-13.00′: Διάλειμμα
13.00′-13.45′: Παρουσίαση OPENEMR/Συζήτηση | Tsabolov Sergey
13.45′-14.30′: Παρουσίαση Dolibarr/Συζήτηση | Tsabolov Sergey
14.30′-15.00′: Διάλειμμα
15.00′-15.30′: Παρουσίαση GLPI/Συζήτηση | Κοσμίδης Δαμιανός
15.30′-16.00′: Σύνοψη, δημιουργία ομάδων εργασίας
—————————————–


3η Ημέρα: Τετάρτη 17/12/2014
—————————————–
10.00′-16.00′: Ελεύθερο Πρόγραμμα – Συγγραφή κώδικα
—————————————–


4η Ημέρα: Πέμπτη 18/12/2014
—————————————–
10.00′-16.00′: Ελεύθερο Πρόγραμμα – Συγγραφή κώδικα
—————————————–


5η Ημέρα: Παρασκευή 19/12/2014
—————————————–
10.00′-11.30′: Παρουσιάσεις αποτελεσμάτων ομάδων εργασίας | Ομάδες εργασίας, όλοι οι συμμετέχοντες
11.30′-13.30′: Δοκιμές, Διασφάλιση Ποιότητας | Ομάδες εργασίας, όλοι οι συμμετέχοντες
13.30′-14.30′: Διάλειμμα
14.30′-16.00′: Τεκμηρίωση, Ολοκλήρωση εργασιών, Επόμενα βήματα | Ομάδες εργασίας, όλοι οι συμμετέχοντες
—————————————–

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος.
H προθεσμία υποβολής ενδιαφέροντος λήγει την Παρασκευή, 12/12/2014.
Η επιλογή θα γίνει με βάση το σύντομο βιογραφικό (ως 400 λέξεις) που θα υποβάλει κάθε ενδιαφερόμενος με e-mail στη διεύθυνση monada.aristeias.auth@gmail.com ή άμεσα μέσω του σχετικού συνδέσμου «ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» σε αυτή την σελίδα.

Επιθυμητά προσόντα:

  • Εξοικείωση στο χειρισμό Η/Υ,
  • Γνώση PHP, HTML, CSS ή/και Java, C/C++.


Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω:

  • ονοματεπώνυμο,
  • στοιχεία επικοινωνίας (κινητό τηλέφωνο και e-mail),
  • σύντομο βιογραφικό σημείωμα (ως 400 λέξεις).Πληροφορίες για ενδιαφερόμενους:
[url] http://ma.ellak.gr/unit/αριστοτέλειο-πανεπιστήμιο-θεσσαλονί/
[e-mail] monada.aristeias.auth@gmail.com
Εγκαταστάσεις της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Α.Π.Θ. (Παράρτημα Τμήματος Πληροφορικής Α.Π.Θ., Καλαμαριά, οδός Εθνικής Αντιστάσεως 16, 2ος όροφος).
Χρήσιμες ιστοσελίδες: ma.ellak.gr, www.eellak.gr, www.greeklug.gr


Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις παρουσιάσεις του 2ου Σχολείου Κώδικα ζωντανά μέσω streaming από το κανάλι youtube της Μ.Α. Α.Π.Θ.: https://www.youtube.com/channel/UCY2NwPLmA5_Y3aQlHcQE_3w


Live Streaming:
2η Ημέρα | Μέρος 1ο – https://www.youtube.com/watch?v=-4dI5Otvci0
2η Ημέρα | Μέρος 2ο – https://www.youtube.com/watch?v=1pz0fOS463g
2η Ημέρα | Μέρος 3ο – https://www.youtube.com/watch?v=WCxwGbjR9TM
5η Ημέρα | https://www.youtube.com/watch?v=3GjV6W7Syi4


Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις παρουσιάσεις του 2ου Σχολείου Κώδικα ζωντανά μέσω streaming από το κανάλι youtube της Μ.Α. Α.Π.Θ.: https://www.youtube.com/channel/UCY2NwPLmA5_Y3aQlHcQE_3w


Live Streaming:
2η Ημέρα | Μέρος 1ο – https://www.youtube.com/watch?v=-4dI5Otvci0
2η Ημέρα | Μέρος 2ο – https://www.youtube.com/watch?v=1pz0fOS463g
2η Ημέρα | Μέρος 3ο – https://www.youtube.com/watch?v=WCxwGbjR9TM
5η Ημέρα | https://www.youtube.com/watch?v=3GjV6W7Syi4


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1η Ημέρα: Δευτέρα 15/12/2014
—————————————–
10.00′-10.45′: Εισαγωγική παρουσίαση Μονάδας Αριστείας – Θερινού Σχολείου | Σταμέλος
10.45′-11.30′: Παρουσίαση Netbeans | Κακαρόντζας
11.30′-12.00′: Διάλειμμα
12.00′-13.00′: Παρουσίαση LAMP | Ζήσης
13.00′-13.30′: Παρουσίαση PHP | Ζήσης
13.30′-14.30′: Διάλειμμα
14.30′-16.00′: Παρουσίαση Java/JEE | Κακαρόντζας
—————————————–


2η Ημέρα: Τρίτη 16/12/2014
—————————————–
10.00′-11.00′: Παρουσίαση Εφαρμογής Διαχείρισης Ουρών Αναμονής/Συζήτηση | Γεωργιάδης
11.00′-12.00′: Παρουσίαση Carmate/Συζήτηση | Κολοφωτιάς
12.00′-13.00′: Διάλειμμα
13.00′-13.45′: Παρουσίαση OPENEMR/Συζήτηση | Tsabolov
13.45′-14.30′: Παρουσίαση Dolibarr/Συζήτηση | Tsabolov
14.30′-15.00′: Διάλειμμα
15.00′-15.30′: Παρουσίαση GLPI/Συζήτηση | Κοσμίδης
15.30′-16.00′: Σύνοψη, δημιουργία ομάδων εργασίας
—————————————–


3η Ημέρα: Τετάρτη 17/12/2014
—————————————–
10.00′-16.00′: Ελεύθερο Πρόγραμμα – Συγγραφή κώδικα
—————————————–


4η Ημέρα: Πέμπτη 18/12/2014
—————————————–
10.00′-16.00′: Ελεύθερο Πρόγραμμα – Συγγραφή κώδικα
—————————————–


5η Ημέρα: Παρασκευή 19/12/2014
—————————————–
10.00′-11.30′: Παρουσιάσεις αποτελεσμάτων ομάδων εργασίας | Ομάδες εργασίας, όλοι οι συμμετέχοντες
11.30′-13.30′: Δοκιμές, Διασφάλιση Ποιότητας | Ομάδες εργασίας, όλοι οι συμμετέχοντες
13.30′-14.30′: Διάλειμμα
14.30′-16.00′: Τεκμηρίωση, Ολοκλήρωση εργασιών, Επόμενα βήματα | Ομάδες εργασίας, όλοι οι συμμετέχοντες
—————————————–

Υποβολή Σχολίων
Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
Πλοήγηση