2ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΔΙΚΑ ΕΛ/ΛΑΚ – ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

29

ΜΑΙ

2ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΔΙΚΑ ΕΛ/ΛΑΚ – ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ical

ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΔΙΚΑ ΑΠΟ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  ΣΕ Αγροτική Ανάπτυξη - Περιβάλλον, Εκπαιδευτικό λογισμικό, Επιχειρηματικές εφαρμογές / υπηρεσίες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις 29.05.2015 10:00 AM - 5.06.2015 03:00 PM

ΣΤΟ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο εργαστήριο 533 (5ος όροφος, κτίριο ΓΔ) του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΕΓΝΑΤΙΑ 156, 54006, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΔΙΚΑ (SUMMER CODE CAMP) Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στα πλαίσια του έργου Μονάδες Αριστείας Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα, ανακοινώνει τη διοργάνωση του ...

1653

 

Αξιολογήστε

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΔΙΚΑ (SUMMER CODE CAMP)

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στα πλαίσια του έργου Μονάδες Αριστείας Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα, ανακοινώνει τη διοργάνωση του δεύτερου Θερινού Σχολείου Ανάπτυξης Κώδικα για τη δεύτερη σειρά εκπαίδευσης στις θεματικές περιοχές Επιχειρηματικές Εφαρμογές/Υπηρεσίες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Εκπαιδευτικό Λογισμικό και Αγροτική Ανάπτυξη, με στόχο την εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε τεχνολογίες προγραμματισμού και με απώτερο σκοπό τη συμμετοχή τους στη συνεργατική ανάπτυξη Έργου συνεισφοράς σε εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ που ανήκουν στις θεματικές περιοχές του αντικειμένου εκπαίδευσης.

Οργάνωση: Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Σχολή Επιστημών Πληροφορίας.

 1. Το θερινό σχολείο θα διαρκέσει πέντε (5) ημέρες: από την Παρασκευή 29/05/2015 έως την Παρασκευή 05/06/2015 και ώρες 10:00-15:00 (εκτός της Δευτέρας 1 Ιουνίου). Το θερινό σχολείο θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο εργαστήριο 533 (5ος όροφος, κτίριο ΓΔ) του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής.
 2. Το θερινό σχολείο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, και σε αποφοίτους Τμημάτων Πληροφορικής, ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων ή αποφοίτους ΙΕΚ σχετικών ειδικοτήτων, και σε οποιονδήποτε φίλο του ανοικτού λογισμικού επιθυμεί να συνεισφέρει σε εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ.
 3. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γνώση/εμπειρία σε τεχνολογίες όπως: PHP, MySQL, Java, C/C++.
 4. Ο αριθμός των θέσεων των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος και ορίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων η Τετάρτη 27 Μαΐου 2015 και ώρα 14:00.
 5. Η παρακολούθηση του Θερινού Σχολείου Ανάπτυξης Κώδικα είναι χωρίς οικονομική επιβάρυνση.
 6. Με την επιτυχή συμμετοχή στο Σχολείο, θα δοθεί στους συμμετέχοντες Βεβαίωση παρακολούθησης.
 7. Για περιορισμένο αριθμό θέσεων είναι δυνατή η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στο σεμινάριο εξ αποστάσεως μέσω google Hangouts. Αν κάποιος επιθυμεί να αξιολογηθεί η αίτησή του σε αυτή την κατηγορία εκπαιδευομένων θα πρέπει να το δηλώσει στην πρώτη σειρά του βιογραφικού του σημειώματος.
 8. Τέλος, είναι δυνατή η παρακολούθηση του σεμιναρίου εξ αποστάσεως μέσω live streaming (σε αυτή την περίπτωση δε δίνεται βεβαίωση καθώς δε συμμετέχετε στο σεμινάριο απλώς παρακολουθείτε. Έτσι δε χρειάζεται να καταθέσετε αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Το μόνο που θα χρειαστεί να κάνετε είναι να πατήσετε στο link που θα δημοσιευτεί στη σελίδα της Μονάδας Αριστείας Παν. Μακεδονίας στο ma.ellak.gr τις ημέρες πραγματοποίησης του σεμιναρίου).

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται, μέσω του συνδέσμου

https://ma.ellak.gr/list-events/eventparticipation/?events_id=3788

*Οδηγίες συμπήρωσης της φόρμας εκδήλωση ενδιαφέροντος:

 1. Στο πεδίο ΘΕΣΗ συμπληρώστε την τρέχουσα ιδιότητά σας π.χ. προπτυχιακός φοιτητής, μεταπτυχιακός φοιτητής, εργαζόμενος, απόφοιτος κτλ
 2. Στο πεδίο ΦΟΡΕΑΣ συμπληρώστε το τμήμα του βασικού σας πτυχίου π.χ. τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας
 3. Στο πεδίο Τηλέφωνο επικοινωνίας συμπληρώστε κατα προτίμηση ένα κινητό τηλέφωνο.
 4. Στο πεδίο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ανεβάστε ένα πραγματικά σύντομο βιογραφικό σημείωμα έως 400 λέξεις.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής των αιτήσεων: Τετάρτη 27 Μαΐου 2015 και ώρα 14:00

email Επικοινωνίας: pamak.ma@gmail.com

[ενδεικτικό πρόγραμμα]

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΙΟΥ, ώρες 10:00-15:00

[Github, Forge, WEKA, Orange]


Αντικείμενο Εκπαίδευσης

 • Aρχές ανάπτυξης ΕΛ/ΛΑΚ και Συνεργατική ανάπτυξη λογισμικού (Github, Forge)
 • Ανάλυση για την Επέκταση του ανοιχτού λογισμικού WEKA
 • Ανάλυση για την Επέκταση του ανοιχτού λογισμικού Orange
 • Ανάλυση εφαρμογής ΕΛ/ΛΑΚ εκπαιδευτικού περιεχομένου
 • Ανάλυση Εφαρμογής ΕΛ/ΛΑΚ για την παρακολούθηση λογιστικών δεδομένων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις
 • Ανάλυση Εφαρμογής ΕΛ/ΛΑΚ παρακολούθησης χρηματοοικονομικών δεικτών για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

 

ΤΡΙΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ, ώρες 10:00-15:00

[Weka, Orange, PHP, MySQL, Java, C/C++]


Αντικείμενο Εκπαίδευσης

Διάρκεια
 • Ανάπτυξη Εφαρμογής για την Επέκταση του ανοιχτού λογισμικού WEKA
1 ώρα
 • Ανάπτυξη Εφαρμογής για την Επέκταση του ανοιχτού λογισμικού Orange
1 ώρα
 • Ανάπτυξη εφαρμογής ΕΛ/ΛΑΚ εκπαιδευτικού περιεχομένου
1 ώρα
 • Ανάπτυξη εφαρμογής ΕΛ/ΛΑΚ για την παρακολούθηση λογιστικών δεδομένων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις
1 ώρα
 • Ανάπτυξη Εφαρμογής ΕΛ/ΛΑΚ παρακολούθησης χρηματοοικονομικών δεικτών για μικρομεσαίες επιχειρήσεις
1 ώρα

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ, ώρες 10:00-15:00

[Weka, Orange, PHP, MySQL, Java, C/C++]


Αντικείμενο Εκπαίδευσης

Διάρκεια
 • Ανάπτυξη Εφαρμογής για την Επέκταση του ανοιχτού λογισμικού WEKA
1 ώρα
 • Ανάπτυξη Εφαρμογής για την Επέκταση του ανοιχτού λογισμικού Orange
1 ώρα
 • Ανάπτυξη εφαρμογής ΕΛ/ΛΑΚ εκπαιδευτικού περιεχομένου
1 ώρα
 • Ανάπτυξη εφαρμογής ΕΛ/ΛΑΚ για την παρακολούθηση λογιστικών δεδομένων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις
1 ώρα
 • Ανάπτυξη Εφαρμογής ΕΛ/ΛΑΚ παρακολούθησης χρηματοοικονομικών δεικτών για μικρομεσαίες επιχειρήσεις
1 ώρα

 

ΠΕΜΠΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ, ώρες 10:00-15:00

[Weka, Orange, PHP, MySQL, Java, C/C++]


Αντικείμενο Εκπαίδευσης

Διάρκεια
 • Ανάπτυξη Εφαρμογής για την Επέκταση του ανοιχτού λογισμικού WEKA
1 ώρα
 • Ανάπτυξη Εφαρμογής για την Επέκταση του ανοιχτού λογισμικού Orange
1 ώρα
 • Ανάπτυξη εφαρμογής ΕΛ/ΛΑΚ εκπαιδευτικού περιεχομένου
1 ώρα
 • Ανάπτυξη εφαρμογής ΕΛ/ΛΑΚ για την παρακολούθηση λογιστικών δεδομένων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις
1 ώρα
 • Ανάπτυξη Εφαρμογής ΕΛ/ΛΑΚ παρακολούθησης χρηματοοικονομικών δεικτών για μικρομεσαίες επιχειρήσεις
1 ώρα

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ, ώρες 10:00-15:00

[Weka, Orange, PHP, MySQL, Java, C/C++]


Αντικείμενο Εκπαίδευσης

Διάρκεια
 • Ανάπτυξη Εφαρμογής για την Επέκταση του ανοιχτού λογισμικού WEKA
1 ώρα
 • Ανάπτυξη Εφαρμογής για την Επέκταση του ανοιχτού λογισμικού Orange
1 ώρα
 • Ανάπτυξη εφαρμογής ΕΛ/ΛΑΚ εκπαιδευτικού περιεχομένου
1 ώρα
 • Ανάπτυξη εφαρμογής ΕΛ/ΛΑΚ για την παρακολούθηση λογιστικών δεδομένων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις
1 ώρα
 • Ανάπτυξη Εφαρμογής ΕΛ/ΛΑΚ παρακολούθησης χρηματοοικονομικών δεικτών για μικρομεσαίες επιχειρήσεις
1 ώρα
Υποβολή Σχολίων
Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
Πλοήγηση