1η Μέρα Τρίτου Σχολείου Κώδικα Μονάδας Αριστείας Πανεπιστημίου Κρήτης

15

ΙΟΥΛ

1η Μέρα Τρίτου Σχολείου Κώδικα Μονάδας Αριστείας Πανεπιστημίου Κρήτης ical

ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΔΙΚΑ ΑΠΟ Πανεπιστήμιο Κρήτης  ΣΕ Τουρισμός 15.07.2015 10:00 AM - 15.07.2015 03:00 PM

ΣΤΟ Αίθουσα Κ107 - Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστημίου Κρήτης Πανεπιστημιούπολη Βουτών

Ημερομηνία:  15/7/2015 Ώρα: 10.00-15.00 Εκπαιδευτής: Ιωάννης Ρουσσάκης, Χαραλαμπος Τζαγκαράκης

375

 

 

Ημερομηνία:  15/7/2015

Ώρα: 10.00-15.00

Εκπαιδευτής: Ιωάννης Ρουσσάκης, Χαραλαμπος Τζαγκαράκης

Υποβολή Σχολίων
Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
Πλοήγηση