Πρόσκληση συμμετοχής στο σεμινάριο «Τουρισμός – Προώθηση και προβολή τουριστικών υποδομών»

09

ΙΟΥΝ

Πρόσκληση συμμετοχής στο σεμινάριο «Τουρισμός – Προώθηση και προβολή τουριστικών υποδομών» ical

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής  ΣΕ Τουρισμός 9.06.2014 04:00 PM - 18.07.2014 04:00 PM

ΣΤΟ Χαροκοπειο Πανεπιστημιο, Τμημα Πληροφορικης και Τηλεματικης Ομήρου 9, Ταύρος

To Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο του έργου «Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ» σας προσκαλεί στο σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Πανεπιστημίου με θέμα Τουρισμός – Προώθηση και προβολή τουριστικών υποδομών. Στόχος της Μονάδα ...

2037

 

Αξιολογήστε

 

ellak_logo.pngTo Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο του έργου «Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ» σας προσκαλεί στο σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Πανεπιστημίου με θέμα Τουρισμός – Προώθηση και προβολή τουριστικών υποδομών.

Στόχος της Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου είναι να ενισχύσει την κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα, φέρνοντας σε επαφή προγραμματιστές και χρήστες, ερευνητές, επαγγελματίες και φορείς που ασχολούνται με το ελεύθερο και ανοικτό λογισμικό ή που έχουν ανάγκες οι οποίες θα μπορούσαν να καλυφθούν από αυτό.

Η Μονάδα Αριστείας θα ενισχύσει τους δεσμούς της κοινότητας μέσω από εκπαιδευτικές δράσεις (σεμινάρια), προγραμματιστικές δράσεις (σχολεία κώδικα) και δράσεις διάχυσης (ημερίδες) οι οποίες θα επαναλαμβάνονται περιοδικά ώστε να μπορούν να δώσουν την ευκαιρία σε όσο το δυνατόν περισσότερους να συμμετέχουν.

 Πρόγραμμα σεμιναρίου

Θέμα

Τουρισμός – Προώθηση και προβολή τουριστικών υποδομών

Διάρκεια

13 Ιουνίου 2014 μέχρι και 18 Ιουλίου 2014  6 Εβδομάδες

Ώρες σεμιναρίων

Παρασκευή 16:00 – 18:00

Τοποθεσία

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής,  Ομήρου 9, Ταύρος

Δηλώσεις Συμμετοχής

Μέχρι Κυριακή 8 Ιουνίου 2014

 

Στόχος αυτού Σεμιναρίου είναι να εισάγει τους συμμετέχοντες στις εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ, να τους δώσει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ που μπορούν να αξιοποιηθούν στον τουρισμό για την προώθηση και προβολή τουριστικών υποδομών και αξιοθέατων και να τους προτρέψει να συνεισφέρουν στην Ελληνική κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ μέσα από τον εξελληνισμό λογισμικού, την ανάπτυξη επιμέρους περιεχομένου κλπ.

Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο συγκεκριμένο Σεμινάριο να εγγραφούν ηλεκτρονικά εδώ δίνοντας τα στοιχεία τους και ένα βιογραφικό σημείωμα, μέχρι την Κυριακή 8 Ιουνίου 2014. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής και θα δοθεί Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης.

 Η επιλογή των εκπαιδευομένων θα γίνει από ειδική επιστημονική επιτροπή με κριτήρια την ποιότητα, εμπειρία και τα ενδιαφέροντα των υποψηφίων.

Κάθε εκπαιδευόμενος στο Σεμινάριο θα αναλάβει την εκτέλεση ενός έργου συνεισφοράς σε ανάπτυξη εφαρμογής ΕΛ/ΛΑΚ, στον τουρισμό. Η συνεισφορά θα αφορά ανάπτυξη λογισμικού για προσθήκη κάποιας λειτουργικότητας ή πλήρη εξελληνισμό σε κάποιο υπάρχον έργο ανοιχτού λογισμικού. Η συνεισφορά θα περάσει απ” τον ποιοτικό έλεγχο του έργου και να γίνει αποδεκτή ώστε να θεωρείται έγκυρη.

Περιεχόμενο

Το περιεχόμενο του σεμιναρίου περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 • Ελεύθερο Λογισμικό
  Εισαγωγή στις έννοιες που σχετίζονται με το ΕΛ/ΛΑΚ, μορφές αδειών χρήσης, αποθετήρια κώδικα, παραδείγματα επιτυχημένων εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ με έμφαση στον τουρισμό

 • Διαχείριση περιεχομένου με CMS
  Η διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδων είναι σχεδιασμένη για να απλοποιήσει τη δημοσίευση του δικτυακού περιεχομένου των web sites και επιτρέπει στους δημιουργούς περιεχομένου να υποβάλουν περιεχόμενο χωρίς να απαιτεί τεχνική γνώση.

 • Προώθηση και προβολή τουριστικών υπηρεσιών
  Αξιοποίηση διασύνδεσης εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης με συστήματα διαχείρισης περιεχομένου με σκοπό την προβολή και την προώθηση τουριστικών υπηρεσιών.

 • Αξιολόγηση τουριστικών υπηρεσιών
  Ενσωμάτωση συστήματος αξιολόγησης ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες των τουριστικών υπηρεσιών να αξιολογούν τις υπηρεσίες και να ανταλλάσσουν τις εμπειρίες τους

 

Προσόντα

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν:

 • Απλές γνώσεις χειρισμού υπολογιστών

 • Είναι επιθυμητή η ενασχόληση με τη συγκεκριμένη θεματική περιοχή αξιοποίησης

 

Δεξιότητες

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο αναμένεται να αποκομίσουν:

 • Εξοικείωση με τις βασικές αρχές των εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ της συνεργασίας και κοινής     συνεισφοράς

 • Γνώσεις και πρακτική εμπειρία στις κυριότερες ΕΛ/ΛΑΚ εφαρμογές

 • Ενημέρωση για λύσεις ΕΛ/ΛΑΚ που μπορούν να αντικαταστήσουν εμπορικά προϊόντα

 • Παραδείγματα πρακτικής αξιοποίησης εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ

 

Υποβολή Σχολίων
Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
Πλοήγηση