1ος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ, 4ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛ/ΛΑΚ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Α.Π.Θ

29

ΜΑΙ

1ος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ, 4ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛ/ΛΑΚ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Α.Π.Θ ical

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  ΣΕ Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση, Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας 29.05.2014 05:00 PM - 29.05.2014 05:00 PM

ΣΤΟ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, ΑΙΘΟΥΣΑ 2 Εθνικής Αντιστάσεως 16

Εφαρμογές ΕΛΛΑΚ στη ΔΔ (κ. Κουζώφ, Πληροφορικός, ErgoQ) Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει παρουσίαση εφαρμογών και χρήσεις τους, με εξειδίκευση για ένα Δήμο. Ενδεικτικά θα περιγραφεί η Αξιολόγηση ικανοποίησης πολιτών με το ΕΛΛΑΚ εργαλείο ...

805

 

Αξιολογήστε

Η εκδήλωση ειναι προγραμματισμένη να έχει Live Streaming.

 

Εφαρμογές ΕΛΛΑΚ στη ΔΔ (κ. Κουζώφ, Πληροφορικός, ErgoQ)

Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει παρουσίαση εφαρμογών και χρήσεις τους, με εξειδίκευση για ένα Δήμο. Ενδεικτικά θα περιγραφεί η Αξιολόγηση ικανοποίησης πολιτών με το ΕΛΛΑΚ εργαλείο LimeSurvey.

Υποβολή Σχολίων
Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
Πλοήγηση