Σχολείο-Σεμινάριο Ανοικτού Κώδικα ΕΛ / ΛΑΚ σε Ναυτιλία – Μεταφορές – Τουρισμό: Models and Software for Island Economies, Societies, Networks

19

ΟΚΤ

Σχολείο-Σεμινάριο Ανοικτού Κώδικα ΕΛ / ΛΑΚ σε Ναυτιλία – Μεταφορές – Τουρισμό: Models and Software for Island Economies, Societies, Networks ical

ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΔΙΚΑ ΑΠΟ Πανεπιστήμιο Αιγαίου  ΣΕ Μεταφορές - Ναυτιλία, Τουρισμός 19.10.2015 10:30 AM - 27.10.2015 07:00 PM

ΣΤΟ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

                                   1. Γενικές Πληροφορίες και Στόχοι Oργανώνουμε ONLINE σχολείο-σεμινάριο προτυποποίησης και ανοιχτού κώδικα ΕΛ/ΛΑΚ με θέμα “Πρότυπα και Λογισμικό για Οικοσυστήματα Νησιών” (Models and Software for ...

1738

 

 

Screen Shot 2015-09-08 at 5.09.34 PM                                NTUA

 

1. Γενικές Πληροφορίες και Στόχοι

Oργανώνουμε ONLINE σχολείο-σεμινάριο προτυποποίησης και ανοιχτού κώδικα ΕΛ/ΛΑΚ με θέμα “Πρότυπα και Λογισμικό για Οικοσυστήματα Νησιών” (Models and Software for Island Economies, Societies, Networks).

Το σχολείο-σεμινάριο θα διαρκέσει  5 ημέρες και θα διεξαχθεί, εντός του Οκτωβρίου (ημερομηνίες: 19-20-21.10 και 26-27.10) στους χώρους του ΕΜΠ (Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου).

Στη διάρκεια του σχολείου-σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα μελετήσουν θέματα όπως:

α) πρότυπα, απαιτήσεις, διαχείριση και λογισμικό απεικόνισης δικτύων σε νησιά του Αιγαίου με έμφαση τη βελτιστοποίηση των μεταφορών (island multi-hopping)

β) πρότυπα και λογισμικό για την διαχείριση της βιωσιμότητας των νησιών (socio-economic sustainability and information efficiency)

Το σχολείο/σεμινάριο θα έχει πρωινές και απογευματινές συνεδριάσεις και περιλαμβάνει μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας, παρουσιάσεις, σχεδιασμό και ανάλυση λογισμικού.

Ποιοί είμαστε;

– Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Η Μονάδα Αριστείας Ανοικτού Λογισμικού του Παν. Αιγαίου, σε συνεργασία με το  Εργαστήριο Διοίκησης Ναυτιλιακών και Λιμενικών Επιχειρήσεων (ΕΔΙΝΑΛΕ) και τo Εργαστήριο Διαχείρισης Πληροφορίας (i4M Lab)

– Η Ομάδα Λογικής και Τυπικών Μεθόδων λ-ForM  του Εργαστηρίου Αλγοριθμικών Εφαρμογών και Λογικής του Τομέα Μαθηματικών της Σχολής ΕΜΦΕ του ΕΜΠ

Screen Shot 2015-09-09 at 10.54.07 PMΜε την υποστήριξη της Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ)

 Σε ποιούς-ές απευθυνόμαστε;

Σε φοιτητές-τήτριες, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, και σε νέους-νέες επιστήμονες στους τομείς των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

 

2. Eγγραφή

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος, μέσω του συνδέσμου https://ma.ellak.gr/list-events/eventparticipation/?events_id=4926 θα πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε:

  1. Ονοματεπώνυμο και Στοιχεία Επικοινωνίας του ενδιαφερομένου (κατ” ελάχιστον, τηλέφωνο και e-mail)
  2. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα (μέχρι 250 λέξεις) σε pdf μορφή

 –> Deadline: 15.10.2015

–> Συμμετοχή δωρεάν (κατόπιν επιλογής, περιορισμένος αριθμός θέσεων)

 

 

 

Υποβολή Σχολίων
Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
Πλοήγηση