Σχολείο Ανοικτού Κώδικα ΕΛ / ΛΑΚ: e-Identity & e-Government (Hλεκτρονική ταυτότητα στη Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση) – Οκτ-Νοε. 2015

25

ΟΚΤ

Σχολείο Ανοικτού Κώδικα ΕΛ / ΛΑΚ: e-Identity & e-Government (Hλεκτρονική ταυτότητα στη Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση) – Οκτ-Νοε. 2015 ical

ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΔΙΚΑ ΑΠΟ Πανεπιστήμιο Αιγαίου  ΣΕ Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση 25.10.2015 04:00 PM - 15.11.2015 08:00 PM

ΣΤΟ ONLINE (με τη χρήση Λογισμικού Τηλε-διασκέψεων και άλλων συνεργατικών εργαλείων)

                          1. Γενικές Πληροφορίες και Στόχοι Oργανώνουμε Σχολείο Ανοιχτού Κώδικα ΕΛ / ΛΑΚ με θέμα την διαχείριση της ηλεκτρονικής ταυτότητας στη Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση, με τη χρήση τεχνολογικών ...

1568

 

 

Screen Shot 2015-09-08 at 5.09.34 PM                       Screen Shot 2015-09-09 at 10.54.07 PM

 

1. Γενικές Πληροφορίες και Στόχοι

Oργανώνουμε Σχολείο Ανοιχτού Κώδικα ΕΛ / ΛΑΚ με θέμα την διαχείριση της ηλεκτρονικής ταυτότητας στη Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση, με τη χρήση τεχνολογικών ανοικτού λογισμικού και υβριδικών διασυνδέσεων.

Το σχολείο θα διεξαχθεί ONLINE σε 6 συνεδρίες της μισής ημέρας (half-days), εντός του Οκτωβρίου και Νοεμβριου 2015 (ή σε ένα άλλο συνδυασμό ωρών συνεργατικής απασχόλησης που θα αποφασίσουν όσοι επιλεγούν να το παρακολουθήσουν κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνεδρίας), με την χρήση συστήματος web video-conference και άλλων συνεργατικών εργαλείων.

 

Οι συμμετέχοντες θα εξοικοιωθούν με την τεχνολογική βάση της Πανευρωπαικής Διαδικτυακής Πλατφόρμας Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας STORK2.0, με έμφαση στη διασύνδεση Παροχέων Υπηρεσίας (Service ProvidersSPs) με την Πλατφόρμα. Το σχολείο περιλαμβάνει παρουσίαση εννοιών, πρακτική εφαρμογή και ασκήσεις διασύνδεσης “τρίτων οντοτήτων”, με στόχο την εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις σχετικές τεχνολογίες και την διασύνδεση Παροχέων Υπηρεσίας (SPs), δημόσιων οργανισμών και ιδιωτικών φορέων, με συστήματα διαχείρισης ηλεκτρονικής ταυτότητας (Identity Management Systems).

 

–> Ειδικότερα, το Σχολείο θα επικεντρωθεί στην περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση της λειτουργικότητας του (υπο-συστήματος) gateway που έχει δημιουργηθεί από το Παν. Αιγαίου (i4M Lab) για την εύκολη διασύνδεση ενός Παροχέα Υπηρεσίας (SP) με την υποδομή STORK2.0 (STORK 2.0 Interconnection Supporting Service – STORK 2.0 ISS – joinup project).

STORK2.0_ISS\

Ποιοί είμαστε;

– Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Η Μονάδα Αριστείας Ανοικτού Λογισμικού του Παν. Αιγαίου, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Διαχείρισης Πληροφορίας (i4M Lab)

– Η ΕΕΛ/ΛΑΚ (Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα)

Σε ποιούς-ές απευθυνόμαστε;

– Σε προγραμματιστές-τίστριες που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη εφαρμογών (ανοικτού λογισμικού, υβριδικές κλπ.) διαχείρισης της ηλεκτρονικής ταυτότητας.

– Σε τεχνικά στελέχη δημοσίων οργανισμών και επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται για τη διασύνδεση των υποδομών τους με τη Πανευρωπαική Πλατφόρμα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας STORK2.0.

– Σε φοιτητές, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς, και νέους επιστήμονες με ενδιαφέρον ή/και εμπειρία στην περιοχή.

Περιεχόμενο

- Assignment 1: Ικανότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης διαφορετικών SPs

Σκοπός είναι η μετατροπή της λειτουργικότητας του συστήματος STORK 2.0 ISS έτσι ώστε μία εγκατάστασή του να μπορεί να εξυπηρετήσει ένα οποιοδήποτε αριθμό από Παροχείς Υπηρεσίας -Service Providers (SPs) που υποστηρίζουν διαφορετικές μεθόδους επικοινωνίας με το (υπο)σύστημα STORK2.0 ISS. Σε κάθε διαφορετική ενεργοποίηση της υπηρεσίας του STORK2.0 ISS, ο κάθε SP θα ορίζει, μαζί με οποιαδήποτε άλλη απαραίτητη πληροφορία, και την μέθοδο επικοινωνίας που επιθυμεί (και βέβαια υποστηρίζει το σύστημα STORK2.0 ISS).

- Assignment 2: Σύνδεση με τρίτα συστήματα μέσω standardized interfaces

Η τρέχουσα υλοποίηση της υποστήριξης της επικοινωνίας με τον SP λειτουργεί με τη χρήση json και customised Web Services. Σκοπός είναι η ανάπτυξη interfaces διασύνδεσης με το (υπο)σύστημα STORK 2.0 ISS που να λειτουργεί με βάση τα γενικά standards που των Υπηρεσιών Ιστού (Web Services – WS). Παράλληλα, θα οριστεί συγκεκριμένο WSDL που θα πρέπει να ακολουθούν όλοι οι Παροχείς Υπηρεσίας-SPs που θέλουν να διασυνδεθούν μέσω Web Services.

- Assignment 3: Transaction Monitoring Tool

Σκοπός είναι η πρόσθεση στο (υπο)σύστημα STORK 2.0 ISS ενός monitoring tool. Το υπο-σύστημα STORK 2.0 ISS θα εμπλουτιστεί με ένα νέο module που θα επιτρέπει σε κάθε Παροχέα Υπηρεσίας SP, που διαθετει τα κατάλληλα credentials, να προσπελάσει πληροφορίες για τις συναλλαγές που είχε με την υποδομή STORK 2.0 μέσω STORK 2.0 ISS (ημερομηνία και ώρα, ταυτότητα Authentication Request – Authentication Response, Requested and Collected Identity Attributes κλπ.)

 

2. Eγγραφή

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος, μέσω του συνδέσμου θα πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε:

  1. Ονοματεπώνυμο και Στοιχεία Επικοινωνίας του ενδιαφερομένου (κατ” ελάχιστον, τηλέφωνο και e-mail)
  2. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα (μέχρι 250 λέξεις) σε pdf μορφή

 –> Deadline: Πέμπτη 22.10.2015

–> Συμμετοχή δωρεάν (κατόπιν επιλογής, περιορισμένος αριθμός θέσεων)

 

3. Πρόγραμμα Σχολείου

Ημ/νία Ώρα Τίτλος Διάρκεια Ποιός-ά;
3 Νοεμβρίου 2015 16:00–20:00 Introductory session: Electronic  Identity: Organization and Fundamentals, STORK2.0 [1], Interconnection Supporting Service [2] 4 (ώρες) ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

4 Νοεμβρίου 2015 16:00–20:00 STORK2.0 Interconnection Supporting Service Architecture, Aplication Protocol Interfaces, hands-on experience 4 (ώρες) ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

5 Νοεμβρίου  2015 16:00–20:00 Assignments Presentation 4 (ώρες) ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

10 Νοεμβρίου   2015 16:00–20:00 Working Session 4 (ώρες) ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

11 Νοεμβρίου   2015 16:00–20:00 Working Session 4 (ώρες) ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

12 Νοεμβρίου  2015 16:00–20:00 Working Session 4 (ώρες)  ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

 

[1] https://www.eid-stork2.eu/

[2] https://joinup.ec.europa.eu/node/137745

Υποβολή Σχολίων
Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
Πλοήγηση