Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών – Σχολείο Ανάπτυξης Κώδικα – 3η σειρά εκπαίδευσης

24

ΙΟΥΝ

Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών – Σχολείο Ανάπτυξης Κώδικα – 3η σειρά εκπαίδευσης ical

ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΔΙΚΑ ΑΠΟ Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων / Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»  ΣΕ Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών 24.06.2015 - 30.06.2015

ΣΤΟ INNOVATHENS «Τεχνόπολις» Δήμου Αθηναίων, Κτίριο Αεροφυλάκιο 2, Πειραιώς 100, Γκάζι, 11854 Αθήνα

Το ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά» έχει τη χαρά να σας προσκαλέσει στο δεύτερο Σχολείο Ανάπτυξης Κώδικα για τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφορικών Ανοικτού Κώδικα (Open Source GIS), που διοργανώνεται στο πλαίσιο των Μονάδων Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ...

1411

 

Αξιολογήστε

 

Το ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά» έχει τη χαρά να σας προσκαλέσει στο δεύτερο Σχολείο Ανάπτυξης Κώδικα για τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφορικών Ανοικτού Κώδικα (Open Source GIS), που διοργανώνεται στο πλαίσιο των Μονάδων Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ (ma.ellak.gr).

Πρόκειται για ένα εισαγωγικό, αλλά εντατικό σχολεία σε θέματα χρήσης και ανάπτυξης ΕΛ/ΛΑΚ GIS. Θα ξεκινήσουμε από τις βασικές αρχές αναπαράστασης γεωχωρικής πληροφορίας και μέσα από συνεχή πρακτικά παραδείγματα με ανοικτά γεωχωρικά δεδομένα, θα εξοικειωθούμε με όλες τις πλευρές πρακτικής αξιοποίησης των GIS. Στο πλαίσιο των μαθημάτων θα αξιοποιηθούν ανοικτά γεωχωρικά δεδομένα από το OpenStreetMap και το geodata.gov.gr σε σενάρια χρήσης και εφαρμογές που δείχνουν την πραγματική λειτουργία και ωφέλεια των GIS.

Δηλώστε συμμετοχή έγκαιρα υποβάλλοντας το βιογραφικό σας!

Στοιχεία

Που: INNOVATHENS (Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθήνας)  (http://www.innovathens.gr/)

Πότε: Τετάρτη 24 Ιουνίου μέχρι και Τρίτη 30 Ιουνίου, 10:00-16:00 (30 ώρες διδασκαλίας)

Πρόγραμμα:

 • 24/6/2015. Εισαγωγή στη γεωχωρική πληροφορία και τα GIS: Βασικές έννοιες γεωγραφίας, συλλογής και αναπαράστασης γεωχωρικών δεδομένων, συνήθεις μορφότυποι, βάσεις δεδομένων, ανοικτές πηγές γεωχωρικών δεδομένων.
 • 25/6/2015. Συνεισφορά στο OpenStreetMap: Παρουσίαση του OpenStreetMap και πλοήγηση στον ιστοχώρο. Προσθήκη/διόρθωση/συμπλήρωση στοιχείων. Διαδραστικότητα με το QGIS. Εξαγωγή επιπέδων και πρόσθετη λειτουργικότητα με  άλλα ΕΛ/ΛΑΚ. Λοιποί τρόποι συμμετοχής στην κοινότητα. Προγραμματισμός και ανάθεση εργασιών.
 • 26/6/2015: Portal εξυπηρέτησης ανοιχτών γεωχωρικών δεδομένων: Παρουσίαση της περίπτωσης του geodata.gov.gr. Επίδειξη των παρεχόμενων OGC υπηρεσιών π.χ. CSW, WMS, WFS. Παρουσίαση των παρεχόμενων προγραμματιστικών διεπαφών (APIs) για την πρόσβαση στα γεωχωρικά δεδομένα του portal (Data API) και τη δημιουργία διαδραστικών χαρτών (Mapping API).
 • 29 & 30/6/2015: Ανάπτυξης κώδικα και συμμετοχή στην κοινότητα του GRASS GIS: Ξενάγηση στον διαδικτυακό χώρο του GRASS GIS και εντοπισμός σημείων ενδιαφέροντος. Ανάπτυξη κώδικα σε C και εμπλουτισμός του GRASS GIS. Κώδικας σε C, Python ή bash και συνδυαστικές εντολές. Κώδικας σε bash και αυτοματοποιημένη εκτέλεση εντολών. Λοιποί τρόποι συμμετοχής στην κοινότητα. Προγραμματισμός και ανάθεση εργασιών.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν:

 • Απλές γνώσεις χειρισμού υπολογιστών
 • Είναι υποχρεωτικό να έχετε τον φορητό υπολογιστή μαζί σας. Είναι επιθυμητή (όχι όμως υποχρεωτική) η εξοικείωση με έννοιες γεωγραφίας (π.χ. συστήματα αναφοράς, μετασχηματισμοί)
 • Είναι επιθυμητή (όχι όμως υποχρεωτική) η ενασχόληση με μια συγκεκριμένη θεματική περιοχή αξιοποίησης GIS (π.χ. τοπογραφία, μελέτες, στατιστικές έρευνες)

Οφέλη

Οι δεξιότητες και τα μεταφέρσιμα προσόντα που θα αποκομίσουν οι συμμετέχοντες είναι:

 • Εξοικείωση με τις κυριότερες ΕΛ/ΛΑΚ εφαρμογές και πρότυπα για διαχείριση γεωπληροφορίας
 • Ισοδύναμες λύσεις ΕΛ/ΛΑΚ με κλειστά προϊόντα
 • Εκμάθηση του πλαισίου συνεργασίας και συνεισφοράς εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ
 • Παραδείγματα πρακτικής αξιοποίησης εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ

 

Υλικό:

Online Παρουσιάσεις:

Βίντεο:

Επιπλέον Υλικό: 

Επιπλέον Σύνδεσμοι:

Υποβολή Σχολίων
Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
Πλοήγηση