Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών – 3η Σειρά Εκπαίδευσης (4ο σεμινάριο)

02

ΙΟΥΝ

Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών – 3η Σειρά Εκπαίδευσης (4ο σεμινάριο) ical

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων / Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»  ΣΕ Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών 2.06.2015 18:00 - 2.06.2015 20:00

ΣΤΟ ΙΠΣΥ/ΕΚ Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, Μαρούσι

Το ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά» σας προσκαλεί στο τέταρτο σεμινάριο εκπαίδευσης, της τρίτης σειράς εκπαίδευσης για τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφορικών Ανοικτού Κώδικα (Open Source GIS), που διοργανώνεται στο πλαίσιο των Μονάδων Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ...

407

 

 

Το ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά» σας προσκαλεί στο τέταρτο σεμινάριο εκπαίδευσης, της τρίτης σειράς εκπαίδευσης για τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφορικών Ανοικτού Κώδικα (Open Source GIS), που διοργανώνεται στο πλαίσιο των Μονάδων Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ (ma.ellak.gr).

 

Στο τέταρτο σεμινάριο αρχικά θα παρουσιαστούν οι δημοφιλέστεροι τύποι μεταδεδομένων για γεωχωρικά δεδομένα και τα εργαλεία επεξεργασίας τους. Εν συνεχεία θα γίνει εισαγωγή στη βασική ανάλυση ψηφιδωτών γεωχωρικών δεδομένων με το QGIS και στην επεξεργασία τοπογραφικών δεδομένων. Ακόμα θα παρουσιαστούν τεχνικές ανάλυσης πυκνότητας των δεδομένων με την παραγωγή heatmap. Στο σεμινάριο αυτό θα παρουσιαστούν εκτενέστερα επίσης ι διαφορετικοί τύποι ψηφιδωτών και διανυσματικών γεωχωρικών δεδομένων και στη συνέχεια θα επιδειχθεί η διαδικασία κανονικοποίησης των γεωχωρικών δεδομένων για την εισαγωγή τους σε γεωχωρική βάση. Ακόμα θα επιδειχθούν οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να ελεγχθεί η ποιότητα διανυσματικών δεδομένων με τη χρήση τοπολογικών κανόνων. Επίσης θα παρουσιαστεί εκτενέστερα το μοντέλο των ψηφιδωτών δεδομένων και τρόποι επεξεργασίας του. Τέλος θα παρουσιαστούν τεχνικές γεωκωδικοποίησης.

 

Στοιχεία

Που: Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσομοίωσης (www.imis.athena-innovation.gr), στην αίθουσα διαλλέξεων «Antonio Zampolli» στο ισόγειο

Πότε: Στις 2 Ιουνίου 2015 (18:00-20:00)

 

Υλικό:

 

Υποβολή Σχολίων
Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
Πλοήγηση