Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών – 3η Σειρά Εκπαίδευσης (3ο σεμινάριο)

26

ΜΑΙ

Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών – 3η Σειρά Εκπαίδευσης (3ο σεμινάριο) ical

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟ Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων / Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»  ΣΕ Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών 26.05.2015 18:00 - 26.05.2015 20:00

ΣΤΟ ΙΠΣΥ/ΕΚ Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, Μαρούσι

Το ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά» σας προσκαλεί στο τρίτο σεμινάριο εκπαίδευσης, της τρίτης σειράς εκπαίδευσης για τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφορικών Ανοικτού Κώδικα (Open Source GIS), που διοργανώνεται στο πλαίσιο των Μονάδων Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ...

909

 

 

Το ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά» σας προσκαλεί στο τρίτο σεμινάριο εκπαίδευσης, της τρίτης σειράς εκπαίδευσης για τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφορικών Ανοικτού Κώδικα (Open Source GIS), που διοργανώνεται στο πλαίσιο των Μονάδων Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ (ma.ellak.gr).

 

Στο τρίτο σεμινάριο θα εξεταστούν οι διαφορετικές δομές δεδομένων γεωχωρικών δεδομένων, οι συνηθέστεροι μορφότυποι και τα συστήματα γεωγραφικής αναφοράς. Επίσης θα παρουσιαστούν τεχνικές του QGIS για τη συνένωση των πινάκων περιγραφικών δεδομένων και κατηγοριοποίησης δεδομένων καθώς και η χρήση των χωρικών ερωτημάτων. Στη συνέχεια θα γίνει παρουσίαση των βασικών τεχνικών ανάλυσης διανυσματικών δεδομένων με τη χρήση υπερθέσεων (overlays), ενώ θα επιδειχθεί και το γραφικό εργαλείο μοντελοποίησης διαδικασιών του QGIS. Τέλος θα γίνει εισαγωγή στην ανάλυση δικτύων.

 

Στοιχεία

Που: Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσομοίωσης (www.imis.athena-innovation.gr), στην αίθουσα διαλλέξεων «Antonio Zampolli» στο ισόγειο

Πότε: Στις 26 Μαΐου 2015 (18:00-20:00)

Υλικό:

Επιπλέον Υλικό:

Υποβολή Σχολίων
Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
Πλοήγηση