Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών – 1ος Κύκλος Εκπαίδευσης

27

ΜΑΙ

Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών – 1ος Κύκλος Εκπαίδευσης ical

ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων / Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»  ΣΕ Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών 27.05.2014 - 1.07.2014

ΣΤΟ ΙΠΣΥ/ΕΚ Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, Μαρούσι

Το ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά» έχει τη χαρά να σας προσκαλέσει στο πρώτο σεμινάριο εκπαίδευσης για τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφορικών Ανοικτού Κώδικα (Open Source GIS), που διοργανώνεται στο πλαίσιο των Μονάδων Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ (ma.ellak.gr). Ο ...

1576

 

 

Το ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά» έχει τη χαρά να σας προσκαλέσει στο πρώτο σεμινάριο εκπαίδευσης για τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφορικών Ανοικτού Κώδικα (Open Source GIS), που διοργανώνεται στο πλαίσιο των Μονάδων Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ (ma.ellak.gr).

Ο πρώτος κύκλος σεμιναρίων έχει ως στόχο την εκπαίδευση και αρωγή των συμμετεχόντων ώστε να συνεισφέρουν οι ίδιοι σε εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ GIS. Μέσα από στοχευμένα σεμινάρια θα σας δείξουμε πως μπορείτε να γίνετε μέλη της παγκόσμιας κοινότητας ΕΛ/ΛΑΚ και να προσφέρετε με όποιον τρόπο μπορείτε. Το σεμινάριο θα σας δώσει τις βασικές αρχές ώστε να επεκτείνετε ένα υφιστάμενο λογισμικό με νέα λειτουργικότητα, να βοηθήσετε στον εξελληνισμό του, ή ακόμη και να αναπτύξετε εκπαιδευτικό υλικό για άλλους!

Σε αυτό τον κύκλο σεμιναρίων θα προσπαθήσουμε να συνεισφέρουμε στο σύνολο των εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ του OSGeo (osgeo.org), όπως και σε εφαρμογές που χρησιμοποιεί η κοινότητα του OpenStreetMap (openstreetmap.org) για την παραγωγή ανοικτών χαρτών σε όλο τον κόσμο.

Δηλώστε συμμετοχή έγκαιρα υποβάλλοντας το βιογραφικό σας! Επειδή οι θέσεις είναι περιορισμένες, θα σας ειδοποιήσουμε σύντομα σχετικά με την αποδοχή της συμμετοχής σας.

Στοιχεία

Που: Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσομοίωσης (www.imis.athena-innovation.gr)

Πότε: Τα σεμινάρια θα έχουν συνολική διάρκεια 12 ωρών και θα πραγματοποιηθούν μέσα σε 6 εβδομάδες. Κάθε σεμινάριο θα έχει 2ωρη διάρκεια (18:30-20:30)

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν:

  • Απλές γνώσεις χειρισμού υπολογιστών
  • Είναι επιθυμητή (όχι όμως υποχρεωτική) η εξοικείωση με έννοιες γεωγραφίας (π.χ. συστήματα αναφοράς, μετασχηματισμοί)
  • Είναι επιθυμητή (όχι όμως υποχρεωτική) η ενασχόληση με μια συγκεκριμένη θεματική περιοχή αξιοποίησης GIS (π.χ. τοπογραφία, μελέτες, στατιστικές έρευνες)

Οφέλη

Οι δεξιότητες και τα μεταφέρσιμα προσόντα που θα αποκομίσουν οι συμμετέχοντες είναι:

  • Εξοικείωση με τις κυριότερες ΕΛ/ΛΑΚ εφαρμογές και πρότυπα για διαχείριση γεωπληροφορίας
  • Ισοδύναμες λύσεις ΕΛ/ΛΑΚ με κλειστά προϊόντα
  • Εκμάθηση του πλαισίου συνεργασίας και συνεισφοράς εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ
  • Παραδείγματα πρακτικής αξιοποίησης εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ

Υλικό: Εισαγωγή στο ΕΛΛΑΚ για Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών

Επιπλέον Υλικό: 

Υποβολή Σχολίων
Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
Πλοήγηση