Συνοπτικός απολογισμός των δραστηριοτήτων της Μονάδας Αριστείας Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα ΕΛ/ΛΑΚ του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου

Υποβολή Σχολίων
Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
Πλοήγηση