Συνοπτικός απολογισμός των δραστηριοτήτων της Μονάδας Αριστειίς του Πανεπιστημίου Πατρών

26

ΙΑΝ

Συνοπτικός απολογισμός των δραστηριοτήτων της Μονάδας Αριστειίς του Πανεπιστημίου Πατρών ical

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ Πανεπιστήμιο Πατρών  ΣΕ Βασικές εφαρμογές/Εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ, Εκπαιδευτικό λογισμικό, Επιχειρηματικές εφαρμογές / υπηρεσίες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις 26.01.2016 07:30 AM - 26.01.2017 07:30 AM

Συνοπτικός απολογισμός των δραστηριοτήτων της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του Πανεπιστημίου Πατρών   Η Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του Πανεπιστημίου Πατρών (ΜΑ-ΠΠ) συστάθηκε το 2014 με στόχο την υποστήριξη έργων ΕΛ/ΛΑΚ στη θεματική ...

566

 

 

Συνοπτικός απολογισμός των δραστηριοτήτων της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του Πανεπιστημίου Πατρών

 

Η Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του Πανεπιστημίου Πατρών (ΜΑ-ΠΠ) συστάθηκε το 2014 με στόχο την υποστήριξη έργων ΕΛ/ΛΑΚ στη θεματική περιοχή «Βασικές Εφαρμογές/Εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ». Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η ΜΑ-ΠΠ διοργάνωσε σειρά σεμιναρίων και θερινών σχολείων με στόχο την εκπαίδευση μελών και την ενεργή συμμετοχή τους σε σχετικά έργα συνεισφοράς. Τα σεμινάρια είχαν ως αντικείμενο την παρουσίαση λογισμικών που χρησιμοποιούνται ευρέως στις περιοχές των οικονομικών, της εξομοίωσης δικτύων και της στατιστικής ανάλυσης δεδομένων.

Τα σεμινάρια και θερινά σχολεία που διοργανώθηκαν έλαβαν χώρα στο διάστημα Ιούνιος 2014 – Σεπτέμβριος 2015. Η οργάνωση των σεμιναρίων έγινε σε τρεις Περιόδους (μία Περίοδος κάλυπτε την παρουσίαση συγκεκριμένου λογισμικού – σε κάθε Περίοδο διεξήχθηκαν δύο Κύκλοι Εκπαίδευσης). Κάθε Περίοδος σεμιναρίων περιελάμβανε επίσης ένα Θερινό Σχολείο και μία Ημερίδα. Η πρώτη Περίοδος σεμιναρίων είχε ως αντικείμενο το λογισμικό οικονομετρικής ανάλυσης gretl, η δεύτερη τα λογισμικά εξομοίωσης δικτύων ns2/ns3, και η τρίτη το λογισμικό στατιστικής ανάλυσης R.

Στα σεμινάρια έδωσαν διαλέξεις προσκεκλημένοι ομιλητές, οι οποίοι κατείχαν βαθιά γνώση του εκάστοτε αντικειμένου. Όλες οι διαλέξεις μεταδόθηκαν στο διαδίκτυο με live streaming. Επιπλέον, σε κάθε Κύκλο Εκπαίδευσης δόθηκαν από τους ομιλητές και την ομάδα της ΜΑ-ΠΠ προτεινόμενα θέματα και κατευθύνσεις για έργα συνεισφοράς. Το εκπαιδευτικό υλικό των διαλέξεων βρίσκεται στο: https://ma.ellak.gr/unit/πανεπιστήμιο-πατρών/. Οι βιντεοσκοπημένες διαλέξεις των σεμιναρίων υπάρχουν στο: https://blogs.upatras.gr/tzagara/maupatras/. Για την υποστήριξη των έργων συνεισφοράς, η ΜΑ-ΠΠ δημιούργησε αποθετήριο κώδικα στο github: https://github.com/maupatras.

Συνολικά, 240 άτομα συμμετείχαν ενεργά στα σεμινάρια και θερινά σχολεία της ΜΑ-ΠΠ (από 314 που εγγράφηκαν). Από τις ομάδες συνεισφοράς που δημιουργήθηκαν (συνολικά 48 συμμετέχοντες οργανωμένοι σε 26 ομάδες), ολοκλήρωσαν επιτυχώς έργα συνεισφοράς οι 14 ομάδες (24 συμμετέχοντες), ορισμένα από τα οποία διακρίθηκαν και βραβεύτηκαν (8 άτομα έλαβαν βραβείο). Ορισμένες συνεισφορές έγιναν δεκτές και διανέμονται πλέον με τις επίσημες διανομές του αντίστοιχου ΕΛ/ΛΑΚ. Ως αποτέλεσμα της τρίτης Περιόδου (που συγκέντρωσε και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον), δημιουργήθηκε τοπική ομάδα (local user group) χρηστών του ελεύθερου λογισμικού στατιστικής ανάλυσης R (http://www.meetup.com/Patras-R-Users-Group/).

Εκμεταλλευόμενη την επιτυχή περάτωση των παραπάνω, η ΜΑ-ΠΠ σκοπεύει να συνεχίσει τις δραστηριότητές της για τη δημιουργία και υποστήριξη κοινοτήτων ΕΛ/ΛΑΚ. Θα διατηρήσει και επιθυμεί να εμπλουτίσει το αποθετήριό της στο github με νέες συνεισφορές. Επιπλέον, θα επιχειρήσει την συνδιοργάνωση συναντήσεων/σεμιναρίων με φορείς όπως το Δήμο Πατρέων, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Patras Linux User Group και επιλεγμένα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών με στόχο τη διάδοση και ευρεία αξιοποίηση του ΕΛ/ΛΑΚ αλλά και την ανάδειξη νέων ομάδων συνεισφοράς.

Υποβολή Σχολίων
Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
Πλοήγηση