ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Τουρισμός και Τουριστικές Υπηρεσίες: Οι δυνατότητες του Διαδικτύου και οι ευκαιρίες που δίνουν οι τεχνολογίες ανοικτού λογισμικού (Απρίλιος – Μάιος 2015) – Δηλώστε Συμμετοχή!

24

ΑΠΡ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Τουρισμός και Τουριστικές Υπηρεσίες: Οι δυνατότητες του Διαδικτύου και οι ευκαιρίες που δίνουν οι τεχνολογίες ανοικτού λογισμικού (Απρίλιος – Μάιος 2015) – Δηλώστε Συμμετοχή! ical

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟ Πανεπιστήμιο Αιγαίου  ΣΕ Τουρισμός 24.04.2015 04:00 PM - 4.05.2015 06:00 PM

ΣΤΟ Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πανεπιστημιακή Μονάδα Χίου Μιχάλειο Κτίριο, Μιχάλων 8, Χίος

Γενικές Πληροφορίες και Στόχοι του Σεμιναρίου 1. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στα πλαίσια του έργου Μονάδες Αριστείας Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ)[1], διοργανώνει Σεμινάριο Επιμόρφωσης με θέμα «Τουρισμός και ...

1418

 

Αξιολογήστε

 

Γενικές Πληροφορίες και Στόχοι του Σεμιναρίου

1. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στα πλαίσια του έργου Μονάδες Αριστείας Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ)[1], διοργανώνει Σεμινάριο Επιμόρφωσης με θέμα «Τουρισμός και Τουριστικές Υπηρεσίες: Οι δυνατότητες του Διαδικτύου και οι ευκαιρίες που δίνουν οι τεχνολογίες ανοικτού λογισμικού (Απρίλιος-Μάιος 2015)». Tο σεμινάριο αυτό επαναλαμβάνει ένα προηγούμενο σεμινάριο στο ίδιο θέμα, που διεξήχθη τον περασμένο μήνα και ολοκληρώνεται με επιτυχία και, κυρίως, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη σε ένα πρώτο επίπεδο ενός tourist destination portal με αντικείμενο την μαστίχα και τα Μαστιχοχώρια της Χίου. Όσοι είχαν δηλώσει συμμετοχή σε αυτό το σεμινάριο (http://goo.gl/1WV7d4), και δεν είχαν επιλεγεί για να το παρακολουθήσουν, θεωρούνται αυτοδίκαια υποψήφιοι. Τους ζητάμε όμως να επαναγγραφούν (βλ. παρακάτω, οδηγίες εγγραφής).

2. Το σεμινάριο περιλαμβάνει έξι (6) διαλέξεις και θα πραγματοποιηθεί στη Χίο στο Υπολογιστικό Κέντρο της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Παν. Αιγαίου (Μιχάλειο Κτίριο, ισόγειο) και, κατά περίπτωση, στην αίθουσα Τηλεδιασκέψεων της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Παν. Αιγαίου (Μιχάλειο Κτίριο, 1ος Όροφος). Ωστόσο, ένας αριθμός συμμετεχόντων στο σεμινάριο που δεν διαμένουν στη Χίο (διαμένουν σε άλλα νησιά ή στην ηπειρωτική Ελλάδα), και θα επιλεγούν, θα μπορούν να το παρακολουθήσουν εξ αποστάσεως, από τον υπολογιστή τους, επισκεπτόμενοι ένα σύνδεσμο που θα τους κοινοποιηθεί. Η ημερομηνία έναρξης του Σεμιναρίου είναι η Παρασκευή 24 Απριλίου 2015 (ώρα 16:00) και η ημερομηνία ολοκλήρωσής του, η Δευτέρα 4 Μαίου 2015 (το πλήρες Πρόγραμμα του σεμιναρίου παρατίθεται στο τέλος της Ανακοίνωσης)

3. Το σεμινάριο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, και σε αποφοίτους, Πολυτεχνικών τμημάτων, Τμημάτων Πληροφορικής, και Τμημάτων με αντικείμενο το μάνατζμεντ και τα εφαρμοσμένα οικονομικά, ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν μια πρώτη πρακτική εμπειρία των ιδιαίτερων αναγκών που παρουσιάζει σήμερα η ανάπτυξη και η αξιοποίηση εφαρμογών Πληροφορικής στον Τουρισμό και Φιλοξενία σε διάφορες επιχειρησιακές διαδικασίες και λειτουργίες (π.χ. μάρκετινγκ-προβολή, διανομή, ηλεκτρονικό εμπόριο, ανάπτυξη πελατειακών σχέσεων, διαχείριση γνώσης, διαχείριση κρίσεων) τόσο σε μικρο-οικονομικό επίπεδο (επιχείρησης) όσο και σε μακρο-οικονομικό επίπεδο τουριστικού προορισμού. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις απαραίτητες έννοιες των ανοικτών προτύπων στα Πληροφοριακά Συστήματα και η απόκτηση τεχνογνωσίας που θα επιτρέπει την καλύτερη αξιολόγηση των δυνατοτήτων που παρέχει το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα στην ανάπτυξη εφαρμογών για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και τη φιλοξενία

4. Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει σε αυτούς που θα το παρακολουθήσουν συνδυασμένες γνώσεις διαχείρισης των διαδικασιών και λειτουργιών τουριστικών επιχειρήσεων, και τεχνολογικές γνώσεις στα Συστήματα Πληροφορικής που χρησιμοποιούν οι τουριστικές επιχειρήσεις (με έμφαση το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ και ηλεκτρονική διανομή). Το εκπαιδευτικό υλικό και οι διαλέξεις των σεμιναρίων επίσης ενισχύεται με την ανάλυση και συζήτηση μελετών περιπτώσεων και παραδειγμάτων από την τουριστική βιομηχανία, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να κατανοήσουν περισσότερο και να συνδυάσουν καλύτερα τις θεωρητικές προσεγγίσεις με τις σύγχρονες επιχειρηματικές εφαρμογές και πραγματικότητα. Προσόντα που θεωρούνται απαραίτητα για τη συμμετοχή στο Σεμινάριο είναι: α) Η εξοικείωση με βασικές αρχές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), β) η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (fluent level)

5. Εκτός από τις έξι (6) διαλέξεις που πρέπει να παρακολουθήσουν, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να εκπαιδευθούν στην πράξη στη χρήση τεχνολογιών ανοικτού λογισμικού, συμμετέχοντας στην ομάδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου (i4M Lab – Information Management Lab και συνεργαζόμενοι) που αναπτύσσει θεματικό portal για τη μαστίχα και τα Μαστιχοχώρια της Χίου (tourist destination portal, με βάση το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου WordPress) και στρατηγική ψηφιακής προώθησης της μαστίχας (digital marketing) με αιχμή την Wikipedia και χρησιμοποιώντας τις τεχνικές και τις μεθόδους crowdsourcing για την συλλογή πολυμεσικού περιεχομένου με θέμα τη μαστίχα, τον τρόπο παραγωγής, εμπορίας, την ιστορία του προιόντος κλπ.

6. Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο δεν επιβαρύνονται οικονομικά. Το Σεμινάριο θα διεξαχθεί στα ελληνικά με δυνατότητα παρακολούθησης, όπως έχει ήδη αναφερθεί, είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως. Στο τέλος του Σεμιναρίου, στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης και μια (1) Μονάδα ECTS[2].

7. Σχετικές ιστοσελίδες:

 

Δηλώστε Συμμετοχή έγκαιρα!

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος, μέσω του συνδέσμου http://ma.ellak.gr/list-events/eventparticipation/?events_id=3350 θα πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε:

  1. Ονοματεπώνυμο και Στοιχεία Επικοινωνίας του ενδιαφερομένου (τηλέφωνο και e-mail)
  2. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα (μέχρι 250 λέξεις).
  3. Δήλωση ενδιαφέροντος για παρακολούθηση: Α. στη Χίο ή Β. εξ Αποστάσεως

Deadline: 21.04.2015 – ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24 Απριλίου

Ο αριθμός των θέσεων των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος. Η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται ηλεκτρονικά έως και την Τρίτη 21 Απριλίου 2015 και ώρα 18:00. Tα αποτελέσματα της επιλογής θα ανακοινωθούν την ίδια ημέρα. ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24 Απριλίου.

 

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Τουρισμός και Τουριστικές Υπηρεσίες: Οι δυνατότητες του Διαδικτύου και οι ευκαιρίες που δίνουν οι τεχνολογίες ανοικτού λογισμικού (Απρίλιος – Μάιος 2014)

– 24 Απριλίου 2015 – 4 Μαίου 2015

– Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Επιστημών της Διοίκησης (Χίος)

 

Ημ/νία

Ώρα

Τίτλος

Διάρκεια

Ομιλητές

GE: General, C:Core, M:Major

 

ΔΙΑΛΕΞΗ 1: 24 Απριλίου 2015, 16:00–18:00, V-GE01: Open source, Open standards, Open innovation, Knowledge Intensive Business Services, 120 (λεπτά), Πέτρος Καβάσαλης

ΔΙΑΛΕΞΗ 2: 27 Απριλίου 2015, 17:00–19:00, V-GE02: Το τουριστικό σύστημα: λειτουργίες και βασικές έννοιες – Ο ρόλος και οι επιπτώσεις των τεχνολογιών στην τουριστική προσφορά και τουριστική ζήτηση, 120 (λεπτά), Μαριάννα Σιγάλα

ΔΙΑΛΕΞΗ 3: 28 Απριλίου 2015, 16:00–18:00, V-C01: Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ και κοινωνικά δίκτυα στον τουρισμό, 120 (λεπτά), Μαριάννα Σιγάλα

ΔΙΑΛΕΞΗ 4: 29 Απριλίου 2015, 19:00–21:00, V-Μ01: Επιχειρησιακά μοντέλα ηλεκτρονικής διανομής στον τουρισμό και ηλεκτρονικοί τουριστικοί μεσάζοντες, 120 (λεπτά), Μαριάννα Σιγάλα

ΔΙΑΛΕΞΗ 5: 30 Απριλίου 2015, 16:00–18:00, V-Μ02: Ηλεκτρονικά Συστήματα Διαχείρισης και Μάρκετινγκ Τουριστικών Προορισμών, 120 (λεπτά), Μαριάννα Σιγάλα

ΔΙΑΛΕΞΗ 6: 4 Μαίου 2015, 16:00–18:00, V-M03: Open Source applications in tourism, 120 (λεπτά), Μαριάννα Σιγάλα & Πέτρος Καβάσαλης

 

Στις εργασίες του σεμιναρίου θα συνεισφέρουν επίσης με ειδικές ομιλίες στελέχη της βιομηχανίας:

  • Βίκυ Καρατζαβέλου, www.traveldailynews.com
  • Γιάννης Φώτης, GM, hotel in Rhodes
  • Γιώργος Καραμανώλης, CROWDPOLICY

 

________________________________________

[1]           Το έργο Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη και Διάδοση του Ανοιχτού Λογισμικού» του Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση». Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.

[2]          http://en.wikipedia.org/wiki/European_Credit_Transfer_and_Accumulation_System

 

(+) signature: UAegean – CoE (Center of Excellence) for Open Source Software Research and Education on Transport and Shipping (COE-OS Transport & Shipping)

Υποβολή Σχολίων
Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
Πλοήγηση