ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΑΝΟΙΧΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015) – ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ! (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

10

ΣΕΠ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΑΝΟΙΧΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015) – ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ! (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) ical

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟ Πανεπιστήμιο Αιγαίου  ΣΕ Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση 10.09.2015 06:00 PM - 26.09.2015 02:00 PM

ΣΤΟ ONLINE (από το PC σας!) - Με τη χρήση Συστήματος Τηλεδιάσκεψης που θα χορηγήσει η Μονάδα Αριστείας του Παν. ΑΙγαίου

Γενικές Πληροφορίες και Στόχοι του Σεμιναρίου 1. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στα πλαίσια του έργου Μονάδες Αριστείας Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ)[1], διοργανώνει κύκλο στο Σεμινάριο Επιμόρφωσης με θέμα ...

2377

 

 

Γενικές Πληροφορίες και Στόχοι του Σεμιναρίου

1. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στα πλαίσια του έργου Μονάδες Αριστείας Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ)[1], διοργανώνει κύκλο στο Σεμινάριο Επιμόρφωσης με θέμα «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – Ανοιχτό Λογισμικό στη Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση». Το σεμινάριο περιλαμβάνει έξι (6) διαλέξεις που θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά και οι συμμετέχοντες θα τις παρακολουθήσουν ONLINE (από τον υπολογιστή τους, μέσω ειδικής εφαρμογής τηλε-διασκέψεων που ενεργοπείται μέσω ενός οποιουδήποτε browser).

2. Η ημερομηνία έναρξης του Σεμιναρίου είναι η Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015 (ωρα 18:00) και η ημερομηνία ολοκλήρωσής του, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2015 (το πλήρες Πρόγραμμα του σεμιναρίου παρατίθεται στο τέλος της Ανακοίνωσης).

3. Το σεμινάριο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, και σε αποφοίτους, Πολυτεχνικών τμημάτων, Τμημάτων Πληροφορικής, και Τμημάτων με αντικείμενο το μάνατζμεντ και τη Δημόσια Διοίκηση, ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν μια πρώτη πρακτική εμπειρία των ιδιαίτερων αναγκών που παρουσιάζει σήμερα η αποτελεσματική Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση με τη χρήση ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών), και να κατανοήσουν τη λογική ανάπτυξης εφαρμογών Πληροφορικής στη Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηη – ιδιαίτερα των εφαρμογών που αποτυπώνουν επιχειρησιακές διαδιακασίες και πλευρές διαχείρησης και αξιοποίσης της ηλεκτρονικής ταυτότητας σε αυτούς τους τομείς. Πιο ειδικά, σκοπός του σεμιναρίου είναι: α) η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις απαιτήσεις της Δημόσιας Δοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε τεχνολογική καινοτομία του τομέα ΤΠΕ, και με τις απαραίτητες έννοιες των ανοικτών προτύπων στα Πληροφοριακά Συστήματα και την Ηλετκρονική Ταυότητα και, β) η απόκτηση τεχνογνωσίας που θα επιτρέπει την καλύτερη αξιολόγηση των δυνατοτήτων που παρέχει το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα στην ανάπτυξη εφαρμογών στη Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση.

4. Το σεμινάριο έχει, κατά συνέπεια, σχεδιαστεί ειδικά για να μεταφέρει σε αυτούς που θα το παρακολουθήσουν συνδυασμένες γνώσεις διαχείρισης των διαδικασιών και λειτουργιών στην Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση, και τεχνολογικές γνώσεις στα Συστήματα Πληροφορικής που χρησιμοποιούνται στο χώρο. Θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση σε πλευρές της καινοτομίας σε αυτούς τους τομείς που θεωρούμε σημαντικούς και ειδικώς στη χρήση της ηλεκτρονικής ταυτότητας στη Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση[2], του οποίου θα παρουσιάσουμε όλες τις διαστάσεις, οργανωσιακές, τεχνολογικές, οικονομικές.

5. Προσόντα που θεωρούνται απαραίτητα για τη συμμετοχή στο Σεμινάριο είναι: α) Η εξοικείωση με βασικές αρχές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), β) η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (fluent level).

6. Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο δεν επιβαρύνονται οικονομικά. Το Σεμινάριο θα διεξαχθεί στα ελληνικά. Στο τέλος του Σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί online εξεταστική διαδικασία και στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης και μια (1) Μονάδα ECTS [3].

7. Σχετικές ιστοσελίδες:

 

Δηλώστε Συμμετοχή έγκαιρα!

Η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του συνδέσμου https://ma.ellak.gr/list-events/eventparticipation/?events_id=4413

Η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε:

  1. Ονοματεπώνυμο και Στοιχεία Επικοινωνίας του ενδιαφερομένου (τηλέφωνο και e-mail)
  2. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα (μέχρι 250 λέξεις).

Deadline: 8.09.2015

Ο αριθμός των θέσεων των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος. Η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται ηλεκτρονικά έως την Σεπτεμβρίου 2015  και ώρα 16:00. Tα αποτελέσματα της επιλογής θα ανακοινωθούν την ίδια ημέρα.

 

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Ημ/νία Ώρα Τίτλος Διάρκεια Ποιός-ά;
10 Σεπτεμβρίου 2015 18:00–20:00 Welcome session ΙV-GE01: Open source, Open standards, Open innovation, e-Government 120 (λεπτά) ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

11 Σεπτεμβρίου 2015 18:00–20:00 ΙV-GE02: Electronic Government – Electronic  Identity: Organization and Fundamentalss 120 (λεπτά) ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

14 Σεπτεμβρίου 2015 18:00–20:00 ΙV-C01: Electronic Identity in e-Government, Case study: STORK2.0 [2] 120 (λεπτά) ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

24 Σεπτεμβρίου 2015 17:00–19:00 ΙV-C02: STORK2.0 Interconnection Supporting Service: An open source application example for e-Government [4] 120 (λεπτά) ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

25 Σεπτεμβρίου 2015 17:00–19:00 ΙV-M01: e-Government and Civic Engagement: Measuring Well-being 120 (λεπτά) ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

26 Σεπτεμβρίου 2015 12:00–14:00 ΙV-M02: Smart e-Government Applications – Λήξη Σεμιναρίου: Sum-Up 120 (λεπτά)  ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

GE: General, C:Core, M:Major

 

[1] Το έργο Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη και Διάδοση του Ανοιχτού Λογισμικού» του Προγράμματος  «Ψηφιακή Σύγκλιση». Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.

[2] https://www.eid-stork2.eu/

[3] http://en.wikipedia.org/wiki/European_Credit_Transfer_and_Accumulation_System

[4] https://joinup.ec.europa.eu/node/137745

 

Υποβολή Σχολίων
Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
Πλοήγηση