ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – Ανοιχτό Λογισμικό στις Μεταφορές και τη Ναυτιλία (Ιούλιος 2015) – Δηλώστε Συμμετοχή! (Πρόσκληση)

09

ΙΟΥΛ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – Ανοιχτό Λογισμικό στις Μεταφορές και τη Ναυτιλία (Ιούλιος 2015) – Δηλώστε Συμμετοχή! (Πρόσκληση) ical

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟ Πανεπιστήμιο Αιγαίου  ΣΕ Μεταφορές - Ναυτιλία 9.07.2015 06:00 PM - 17.07.2015 08:00 PM

ΣΤΟ ONLINE (από το PC σας!) - Με τη χρήση Συστήματος Τηλεδιάσκεψης που θα χορηγήσει η Μονάδα Αριστείας του Παν. ΑΙγαίου

Γενικές Πληροφορίες και Στόχοι του Σεμιναρίου 1. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στα πλαίσια του έργου Μονάδες Αριστείας Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) [1], διοργανώνει νέο κύκλο στο Σεμινάριο Επιμόρφωσης με θέμα ...

2689

 

 

Γενικές Πληροφορίες και Στόχοι του Σεμιναρίου

1. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στα πλαίσια του έργου Μονάδες Αριστείας Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) [1], διοργανώνει νέο κύκλο στο Σεμινάριο Επιμόρφωσης με θέμα «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – Ανοιχτό Λογισμικό στις Μεταφορές και τη Ναυτιλία». Το σεμινάριο περιλαμβάνει έξι (6) διαλέξεις που θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά και οι συμμετέχοντες θα συμμετέχουν ONLINE (από τον υπολογιστή τους, μέσω ειδικής εφαρμογής τηλε-διασκέψεων που ενεργοπείται μέσω ενός οποιουδήποτε browser).

2. Η ημερομηνία έναρξης του Σεμιναρίου είναι η Πέμπτη 9 Ιουλίου 2015 (ωρα 15:00) και η ημερομηνία ολοκλήρωσής του, η Παρασκευή 17 Ιουλίου 2015 (το πλήρες Πρόγραμμα του σεμιναρίου παρατίθεται στο τέλος της Ανακοίνωσης).

3. Το σεμινάριο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, και σε αποφοίτους, Πολυτεχνικών τμημάτων, Τμημάτων Πληροφορικής, και Τμημάτων με αντικείμενο το μάνατζμεντ, τη ναυτιλία και τα εφαρμοσμένα οικονομικά, ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν μια πρώτη πρακτική εμπειρία των ιδιαίτερων αναγκών που παρουσιάζει σήμερα η αποτελεσματική διοίκηση Ναυτιλιακών και Μεταφορικών οργανωσιακών δομών με τη χρήση ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών), και να κατανοήσουν τη λογική ανάπτυξης εφαρμογών Πληροφορικής στις Μεταφορές και τη Ναυτιλία – των εφαρμογών που αποτυπώνουν επιχειρησιακές διαδιακασίες και πλευρές οργάνωσης της εφοδιαστικής αλυσίδας σε αυτούς τους τομείς. Πιο ειδικά, σκοπός του σεμιναρίου είναι: α) η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις απαιτήσεις της Ναυτιλίας και των Μεταφορών σε τεχνολογική καινοτομία του τομέα ΤΠΕ, και με τις απαραίτητες έννοιες των ανοικτών προτύπων στα Πληροφοριακά Συστήματα και, β) η απόκτηση τεχνογνωσίας που θα επιτρέπει την καλύτερη αξιολόγηση των δυνατοτήτων που παρέχει το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα στην ανάπτυξη εφαρμογών για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις Μεταφορές και τη Ναυτιλία.

4. Το σεμινάριο έχει, κατά συνέπεια, σχεδιαστεί ειδικά για να μεταφέρει σε αυτούς που θα το παρακολουθήσουν συνδυασμένες γνώσεις διαχείρισης των διαδικασιών και λειτουργιών των μεταφορικών και ναυτιλιακών επιχειρήσεων, και τεχνολογικές γνώσεις στα Συστήματα Πληροφορικής που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις της Ναυτιλίας και των Μεταφορών. Θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση σε πλευρές της καινοτομίας σε αυτούς τους τομείς που θεωρούμε σημαντικές και ειδικώς στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη του Ενιαίου Μεταφορικού Εγγράφου (Single Transportation Document [2]), που είναι η μελλοντική εκδοχή της σημερινής «φορτωτικής», του οποίου θα παρουσιάσουμε όλες τις διαστάσεις, οργανωσιακές, τεχνολογικές, οικονομικές.

5. Προσόντα που θεωρούνται απαραίτητα για τη συμμετοχή στο Σεμινάριο είναι: α) Η εξοικείωση με βασικές αρχές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), β) η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (fluent level).

6. Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο δεν επιβαρύνονται οικονομικά. Το Σεμινάριο θα διεξαχθεί στα ελληνικά. Στο τέλος του Σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί online εξεταστική διαδικασία και στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης και μια (1) Μονάδα ECTS [3].

7. Σχετικές ιστοσελίδες:

 

Δηλώστε Συμμετοχή έγκαιρα!

Η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του συνδέσμου https://ma.ellak.gr/list-events/eventparticipation/?events_id=4128

Η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε:

  1. Ονοματεπώνυμο και Στοιχεία Επικοινωνίας του ενδιαφερομένου (τηλέφωνο και e-mail)
  2. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα (μέχρι 250 λέξεις).

Deadline: 06.07.2015

Ο αριθμός των θέσεων των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος. Η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται ηλεκτρονικά έως την 6 Ιουλίου 2014 και ώρα 16:00. Tα αποτελέσματα της επιλογής θα ανακοινωθούν την ίδια ημέρα.

 

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Ημ/νία Ώρα Τίτλος Διάρκεια Ποιός-ά;
9 Ιουλίου 2015 18:00–20:00 - Welcome sessionΙI-GE01: Open source, Open standards, Open innovation, Knowledge Intensive Business Services 120 (λεπτά) ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

13 Ιουλίου 2015 18:00–20:00 ΙΙI-GE02: Intermodal Transportation: Organization and Fundamentals 120 (λεπτά) ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

14 Ιουλίου 2015 18:00–20:00 ΙΙI-C01: Information Technology in Shipping and Intermodal Transportation: State-of-art 120 (λεπτά) ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

15 Ιουλίου 2015 18:00–20:00 ΙΙI-C02: Port Effectiveness and ICT enablers – Cruise Ships Industry Views 120 (λεπτά) ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

16 Ιουλίου 2015 18:00–20:00 IΙΙ-M01: Standard   Transportation Document: An open source application example in Maritime Transportation 120 (λεπτά) ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

17 Ιουλίου 2015 18:00–20:00 IΙΙ-M02: Open Source Marine Navigation Software and Electronic Charts- Λήξη Σεμιναρίου: Sum-Up 120 (λεπτά)  ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

GE: General, C:Core, M:Major

 

Στις εργασίες του σεμιναρίου θα συνεισφέρουν με ειδικές ομιλίες, εμπειρογνώμονες της βιομηχανίας:
  • Γιώργος Καραμανώλης, CROWD POLICY
  • Παναγιώτης Ιωάννου, Ericsson Hellas

 

 

[1] Το έργο Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη και Διάδοση του Ανοιχτού Λογισμικού» του Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση». Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.

[2] Βλ.

http://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/studies/doc/2009_05_19_multimodal_transport_report.pdf &

http://www.efreightproject.eu/uploadfiles/e-Freight%20D3.1c%20Reference%20Solutions%20for%20the%20Single%20European%20Transport%20Document.pdf

[3] http://en.wikipedia.org/wiki/European_Credit_Transfer_and_Accumulation_System

 

signature: UAegean – CoE (Center of Excellence) for Open Source Software Research and Education on Transport and Shipping (COE-OS Transport & Shipping)

 

Υποβολή Σχολίων
Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
Πλοήγηση