Σεμινάριο: Αξιοποίηση Δεδομένων & Κοινωνικά Δίκτυα στο Τουρισμό – Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι

21

ΜΑΙ

Σεμινάριο: Αξιοποίηση Δεδομένων & Κοινωνικά Δίκτυα στο Τουρισμό – Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι ical

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟ Πανεπιστήμιο Κρήτης  ΣΕ Εκπαιδευτικό λογισμικό, Τουρισμός 21.05.2014 05:00 PM - 25.06.2014 07:00 PM

ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΒΟΥΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης προσκαλεί φοιτητές, προγραμματιστές, εκπαιδευτικούς και όλους, όσοι ενδιαφέρονται, ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με το ανοικτό λογισμικό στις Θεματικές Περιοχές του Τουρισμού & Εκπαιδευτικού ...

2013

 

Αξιολογήστε

 

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης προσκαλεί φοιτητές, προγραμματιστές, εκπαιδευτικούς και όλους, όσοι ενδιαφέρονται, ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με το ανοικτό λογισμικό στις Θεματικές Περιοχές του Τουρισμού & Εκπαιδευτικού Λογισμικού, να συμμετάσχουν στον κύκλο εκπαίδευσης:

«Αξιοποίηση Δεδομένων & Κοινωνικά Δίκτυα στο Τουρισμό – Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι»

που διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης στα πλαίσια του υποέργου «Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ» του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση (Αναθέτουσα Αρχή: ΕΔΕΤ Α.Ε.).

Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν με απώτερο σκοπό την εκτέλεση ενός Έργου συνεισφοράς σε ανάπτυξη εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ που σχετίζονται με τις ως άνω θεματικές ενότητες.

Παρακάτω μπορείτε να ενημερωθείτε συνοπτικά για τα κύρια στοιχεία του 1ου Κύκλου Σεμιναρίων:

Θέμα Κύκλου Εκπαίδευσης: Αξιοποίηση Δεδομένων & Κοινωνικά Δίκτυα στο Τουρισμό
Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι
Θεματική Περιοχή: Τουρισμός
Εκπαιδευτικά λογισμικά
Περιεχόμενο Κύκλου Εκπαίδευσης
 1. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο διάρκειας 6 εβδομάδων από 21/05/2014 μέχρι 25/06/2014 (θεωρία και εργαστήρια, 2 ώρες/βδομάδα)
 2. Εκτέλεση έργου συνεισφοράς σε ανάπτυξη εφαρμογής ΕΛ/ΛΑΚ σχετικά με τον Τουρισμό (μέχρι 3 μήνες)
 3. Ενημέρωση, Εξοικείωση με εργαλεία ανοιχτού λογισμικού
Διάρκεια Κύκλου Εκπαίδευσης: Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα ενταχθούν στην ομάδα εκπαιδευομένων του Πανεπιστημίου Κρήτης για χρονικό διάστημα έως τριών (3) μηνών
Διενέργεια Σεμιναρίου: Από 21/05/2014 έως 25/06/2014
Κάθε Τετάρτη 17:00 -19.00 (διάρκεια 2 ώρες)
Χώρος Διενέργειας Σεμιναρίου: Αίθουσα Κ107 , Κτίριο Επιστήμης Υπολογιστών, Βούτες Ηρακλείου
Εκπαιδευτική μέθοδος: Δια ζώσης και εξ αποστάσεως
Επιθυμητά προσόντα συμμετεχόντων:
 1. Εξοικείωση στο χειρισμό Η/Υ
 2. Επιθυμητή η γνώση βασικών αρχών της ανάπτυξης λογισμικού και γνώση γλωσσών προγραμματισμού(π.χ. PHP, Java, Javascript κ.α.)
Διάφορες πληροφορίες:
 1. Η συμμετοχή στα σεμινάρια είναι χωρίς κάποιο χρηματικό κόστος
 2. Με το πέρας του κύκλου εκπαίδευσης και την παράδοση του έργου συνεισφοράς παρέχεται Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης
Προθεσμία Υποβολής Συμμετοχών: έως και την Δευτέρα 19 Μαΐου 2014

1ος Κύκλος Εκπαίδευσης

Στον παρόντα κύκλο εκπαίδευσης θα ασχοληθούμε αφενός

 1. με την παρουσίαση και προβολή του Τουριστικού προϊόντος μέσα από το διαδίκτυο και την αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων και αφετέρου
 2. με τα αποθετήρια Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων.

Τουρισμός

Ο τουρισμός, ως βασικός παραγωγικός μηχανισμός της περιφέρειας Κρήτης αλλά και της Ελλάδας γενικότερα, συνιστά ένα ευρύτατο και με αρκετά περιθώρια διείσδυσης πρίσμα εφαρμογής για το ελεύθερο λογισμικό. Οι εφαρμογές του τελευταίου μπορούν να τροφοδοτήσουν τις παραγωγικές δραστηριότητες, τις υπηρεσίες, λειτουργίες του κλάδου με πλήθος λύσεων και νέων τεχνολογικών καινοτομιών καθώς και τους τρόπους βέλτιστης αξιοποίησης και προβολής του τουριστικού προϊόντος.

Ο κλάδος του τουρισμού μπορεί να επωφεληθεί από τη διάχυση των τεχνολογικών υποδειγμάτων του ελεύθερου λογισμικού, δεδομένου ότι το τελευταίο προσφέρει ευελιξία χρήσης και προοπτικές προσαρμογής και συνεχούς επέκτασης. Παράλληλα, η αποτελεσματική προώθηση και προβολή των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών στηρίζεται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό της στην ελεύθερη πληροφορία και τον τρόπο διάθεσης αυτής.

Ο συνδυασμός των παραπάνω, ήτοι της τεχνολογίας, του ελεύθερου λογισμικού και των ανοιχτών δεδομένων προς όφελος του τουρισμού, αποτελεί στόχο του κύκλου εκπαίδευσης, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να έρθουν σε επαφή με τις αρχές του ανοιχτού λογισμικού αλλά και να εξασκηθούν στην ανάπτυξη κώδικα με σημείο αναφοράς εφαρμογές που μπορούν να ωφελήσουν τόσο τον απλό τουρίστα όσο και τον επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στον τομέα του τουρισμού.

Εκπαιδευτικό Λογισμικό

Στα σεμινάρια του κύκλου εκπαίδευσης θα ασχοληθούμε και με τα Αποθετήρια & τους Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους.Τα αποθετήρια ανοικτού λογισμικού παρέχουν την απαραίτητη υποδομή για την οργάνωση, διαφύλαξη και διάθεση ψηφιακών πόρων καθιστώντας δυνατή την ελεύθερη πρόσβαση, αναπαραγωγή, διάθεση και επαναχρησιμοποιήση τους από την εκπαιδευτική και επιστημονική κοινότητα. Η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών με ραγδαίες προοπτικές ανάπτυξης, ευελιξία στη χρήση, δυνατότητες διάχυσης και αλληλεπίδρασης με χρήστες και δυνατότητες συνεχούς ψηφιακής επέκτασης και διασύνδεσης δημιουργεί ιδιαίτερες δυναμικές για τα περιθώρια ανάπτυξης και προώθησης της καινοτομίας, της γνώσης, της εποικοδομητικής αξιοποίησης και διασύνδεσης αυτής.

1ος Κύκλος Εκπαίδευσης

Το Σεμινάριο Το σεμινάριο έχει συνολική διάρκεια 12 ώρες, και υλοποιείται σε 6 εβδομάδες. Κάθε διάλεξη έχει διάρκεια 2 ωρών και περιλαμβάνει θεωρητικό μέρος καθώς κι εργαστήρια (workshops) για την Πρακτική Εξάσκηση των εκπαιδευομένων. Οι διαλέξεις θα μεταδίδονται ζωντανά ώστε να είναι δυνατή η εξ” αποστάσεως συμμετοχή. Μετά το πέρας κάθε δίωρου θα γίνετε ανάρτηση των διαλέξεων ώστε να είναι δυνατή η κατ” απαίτηση παρακολούθηση τους (video on demand).
Το Project Το έργο συνεισφοράς σε ανάπτυξη εφαρμογής ΕΛ/ΛΑΚ αφορά:

 1. Εξελληνισμός υπάρχοντος έργου λογισμικού ανοικτού κώδικα
 2. Συγγραφή ή εξελληνισμός της τεκμηρίωσης ενός λογισμικού
 3. Προσθήκη μιας λειτουργικής ενότητας σε ένα ελεύθερο λογισμικό

Τα ανοικτά λογισμικά με τα οποία θα ασχοληθούμε χωρίζονται με βάση τις θεματικές ενότητες ( ΤουρισμόςΕκπαιδευτικό λογισμικό ).

Τρόπος Υλοποίησης Project Η υλοποίηση των project θα γίνει συνεργατικά σε ομάδες, είτε δια ζώσης είτε απομακρυσμένα με χρήση συνεργατικών εργαλείων (wiki, forum, πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, κλπ.)
Υποστήριξη
 1. Κατά τη διάρκεια του Κύκλου Εκπαίδευσης, στους συμμετέχοντες θα παρέχεται υποστήριξη από μέντορες είτε δια ζώσης είτε ηλεκτρονικά.
 2. Θα διοργανώνονται τακτικές και έκτακτες συναντήσεις.
 3. Για συγκεκριμένες ώρες καθημερινά (εργάσιμες μέρες), θα είναι διαθέσιμη ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα όπου οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν – εφόσον το επιθυμούν – να εργάζονται πάνω στο project.
Πρόγραμμα | 1ος Κύκλος Σεμιναρίων | Έναρξη 21/5/2014
Ημερομηνία Ώρα Θέμα
Τετάρτη 21 Μαΐου 2014 16.00 – 17.00 ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
17.00 – 19.00 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Τετάρτη 28 Μαΐου 2014 17.00 – 19.00 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)
Τετάρτη 04 Ιουνίου 2014 17.00 – 19.00 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)
Τετάρτη 11 Ιουνίου 2014 17.00 – 19.00 ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ & ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014 17.00 – 19.00 ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ & ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)
Τετάρτη 25 Ιουνίου 2014 17.00 – 19.00 ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ & ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)
Σύνδεσμος ζωντανών μεταδόσεων

* Μια ώρα πριν από κάθε σεμινάριο θα υπάρχει συνάντηση του εκπαιδευτή με τους εκπαιδευόμενους.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

21 Μαΐου 2014 -Έναρξη 1ης Διάλεξης

 

16.00 -17.00  Εισαγωγή – Μονάδες Αριστείας Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα

Ευγενία Σμυρνάκη -Σταύρος Καουκάκης

 

17.00- 19.00 Διαχείριση Δεδομένων και Κοινωνικά Δίκτυα στον Τουρισμό (pdf)

Γεώργιος Απλαδάς

 

Δείτε το βίντεο της παρουσίασης του κ. Απλαδά εδώ

 


 

28 Μαΐου 2014 –  2η Διάλεξη

 

16.00 -17.00 Τακτική Συνάντηση Εκπαιδευτών -Εκπαιδευομένων

 

17.00 -19.00  Βασικές Έννοιες Διαδικτύου -Wordpress & Κοινωνικά Δίκτυα (Μέρος 1) (pdf) (pdf1) (pdf2) (pdf3)

Σταύρος Καουκάκης -Ευτύχης Βαβουράκης

 

Δείτε το βίντεο της παρουσίασης του κ. Καουκάκη εδώ

 


4 Ιουνίου 2014 -3η Διάλεξη

 

16.00 -17.00 Τακτική Συνάντηση Εκπαιδευτών -Εκπαιδευομένων

 

17.00-19.00 Βασικές Έννοιες Διαδικτύου -Wordpress & Κοινωνικά Δίκτυα (Μέρος 2)(pdf1) (pdf2)

Σταύρος Καουκάκης -Ευτύχης Βαβουράκης

 

Δείτε το βίντεο του κ.Βαβουράκη εδώ

 

 

11 Ιουνίου 2014 -4η Διάλεξη

 

16.00 – 17.00 Τακτική Συνάντηση Εκπαιδευτών -Εκπαιδευομένων (Ανάθεση εργασιών και Projects)

 

17.00 – 19.00 Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (pdf)

Γρ. Τζανοδασκαλάκης

 

Δείτε την παρουσίαση του κ. Τζανοδασκαλάκη εδώ 

 

 

18 Ιουνίου 2014 -5η Διάλεξη

 

16.00 -17.00 Τακτική Συνάντηση Εκπαιδευτών -Εκπαιδευομένων

 

17.00 -19.00 Ψηφιακά Αποθετήρια -Εκπαιδευτικοί Πόροι (Μέρος 1ο) (pdf1) (pdf2)(pdf3) (pdf4)

Ν.Τσατσάκης

Δείτε το βίντεο της παρουσίασης του κ.Τσατσάκη  (εδώ)

 

 

25 Ιουνίου 2014 -6η Διάλεξη

 

16.00 -17.00 Τακτική Συνάντηση Εκπαιδευτών -Εκπαιδευομένων

 

17.00 -19.00 Ψηφιακά Αποθετήρια -Εκπαιδευτικοί Πόροι (Μέρος 2ο)

Ν.Τσατσάκης

Δείτε το βίντεο της παρουσίασης του κ. Τσατσάκη εδώ

 

Υποβολή Σχολίων
Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
Πλοήγηση