Πρόσκληση Συμμετοχής στο 2ο Σεμινάριο ΕΛ/ΛΑΚ της Μονάδας Αριστείας του Πανεπιστημίου Πατρών

14

ΙΟΥΛ

Πρόσκληση Συμμετοχής στο 2ο Σεμινάριο ΕΛ/ΛΑΚ της Μονάδας Αριστείας του Πανεπιστημίου Πατρών ical

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟ Πανεπιστήμιο Πατρών  ΣΕ Βασικές εφαρμογές/Εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ 14.07.2014 05:00 PM - 4.08.2014 09:00 AM

ΣΤΟ Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πατρών

Στόχος και σκοπός σεμιναρίου Στόχος της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του Πανεπιστημίου Πατρών είναι να ενισχύσει την κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα, φέρνοντας σε επαφή χρήστες, προγραμματιστές, ερευνητές, επαγγελματίες και γενικά φορείς που ...

1616

 

Αξιολογήστε

Η εκδήλωση ειναι προγραμματισμένη να έχει Live Streaming.

 

Στόχος και σκοπός σεμιναρίου

Στόχος της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του Πανεπιστημίου Πατρών είναι να ενισχύσει την κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα, φέρνοντας σε επαφή χρήστες, προγραμματιστές, ερευνητές, επαγγελματίες και γενικά φορείς που ασχολούνται με το ελεύθερο και ανοικτό λογισμικό ή που έχουν ανάγκες οι οποίες θα μπορούσαν να καλυφθούν από αυτό.

Η Μονάδα Αριστείας του Πανεπιστημίου Πατρών σκοπεύει να ενισχύσει τους δεσμούς της κοινότητας μέσα από εκπαιδευτικές δράσεις (σεμινάρια), προγραμματιστικές δράσεις (ομάδες εργασίες και σχολεία κώδικα) και δράσεις διάχυσης (ημερίδες), οι οποίες θα επαναλαμβάνονται περιοδικά ώστε να μπορούν να δώσουν την ευκαιρία σε όσο το δυνατόν περισσότερους να συμμετέχουν.

Στα πλαίσια αυτά, η Μονάδα Αριστείας του Πανεπιστημίου Πατρών προσκαλεί φοιτητές, προγραμματιστές, εκπαιδευτικούς, ερευνητές και όλους όσους ενδιαφέρονται ή ασχολούνται  με το ανοικτό λογισμικό στον πρώτο κύκλο εκπαίδευσης που εστιάζει στη θεματική περιοχή «Βασικές Εφαρμογές/Εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ» και ειδικότερα στο λογισμικό οικονομετρικής ανάλυσης gretl (http://gretl.sourceforge.net/). Στόχος του πρώτου σεμιναρίου είναι αφενός η εκπαίδευση των συμμετεχόντων και αφετέρου η ενεργή συμμετοχή τους σε συνεργατικά έργα συνεισφοράς στο λογισμικό ανοιχτού κώδικα gretl. Η συνεισφορά των συμμετεχόντων στο πρώτο σεμινάριο μπορεί να γίνει μέσω:

  • της προσθήκης λειτουργικότητας στο λογισμικό gretl
  • του εξελληνισμού του λογισμικού gretl
  • του εξελληνισμού τεκμηρίωσης του gretl
  • τη διόρθωση σφαλμάτων στο gretl

Όλοι οι συμμετέχοντες του 2ου σεμιναρίου θα μετέχουν σε ομάδες που θα αναλάβουν την εκτέλεση ενός έργου συνεισφοράς στα πλαίσια του λογισμικού ανοιτχτού κώδικα gretl. Η συνεισφορά θα αφορά ανάπτυξη λογισμικού για προσθήκη ή βελτίωση κάποιας λειτουργικότητας ή πλήρη εξελληνισμό του ανοιχτού λογισμικού. Κάθε συνεισφορά θα περάσει από ποιοτικό έλεγχο, προκειμένου να γίνει αποδεκτή και να θεωρείται έγκυρη.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο θα  ξεκινήσει την Δευτέρα 14 Ιουλίου 2014 και καλύπτει 12 ώρες εκπαίδευσης (6 ενότητες επί 2 ώρες).. Κάθε ενότητα θα καλύπτει επιλεγμένα θέματα ανοιχτού λογισμικού. Το σεμινάριο θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 7 Ιουλίου στις 17:00.

Το 2ο σεμινάριο θα διεξαχθεί τόσο διαζώσης όσο και εξ’ αποστάσεως, με δυνατότητα live streaming μέσω διαδικτύου.

Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν αίτηση συμμετοχής στο 2ο σεμινάριο συμπληρώνοντας τη φόρμα που υπάρχει στον σύνδεσμο:

http://ma.ellak.gr/list-events/eventparticipation/?events_id=1500

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής μέσω του παραπάνω συνδέσμου το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 11 Ιουλίου 2014.

Η επιλογή των εκπαιδευομένων θα γίνει από ειδική επιστημονική επιτροπή με κριτήρια την ποιότητα, την εμπειρία και τα ενδιαφέροντα των υποψηφίων.

Τα επιθυμητά προσόντα των συμμετεχόντων συνοψίζονται ως εξής:

  • Γνώση χειρισμού Η/Υ
  • Γνώση γλώσσας προγραμματισμού C ή C++
  • Εξοικείωση με το λογισμικό gretl

Βεβαίωση συμμετοχής στο σεμινάριο παρέχεται με την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησής του.

 

Υποβολή Σχολίων
Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
Πλοήγηση