Πρόσκληση Συμμετοχής στο 1ο Κύκλο Εκπαίδευσης ΕΛ/ΛΑΚ της 3ης Περιόδου της Μοναδας Αριστειας του Πανεπιστημιου Πατρων

18

ΜΑΙ

Πρόσκληση Συμμετοχής στο 1ο Κύκλο Εκπαίδευσης ΕΛ/ΛΑΚ της 3ης Περιόδου της Μοναδας Αριστειας του Πανεπιστημιου Πατρων ical

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟ Πανεπιστήμιο Πατρών  ΣΕ Βασικές εφαρμογές/Εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ 18.05.2015 17:00 - 25.05.2015 20:00

ΣΤΟ Αίθουσα εκπαίδευσης βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Πατρών

Στόχος και σκοπός σεμιναρίου Στόχος της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του Πανεπιστημίου Πατρών είναι να ενισχύσει την κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα, φέρνοντας σε επαφή χρήστες, προγραμματιστές, ερευνητές, επαγγελματίες και γενικά φορείς που ...

927

 

Αξιολογήστε

Η εκδήλωση ειναι προγραμματισμένη να έχει Live Streaming.

 

Στόχος και σκοπός σεμιναρίου

Στόχος της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του Πανεπιστημίου Πατρών είναι να ενισχύσει την κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα, φέρνοντας σε επαφή χρήστες, προγραμματιστές, ερευνητές, επαγγελματίες και γενικά φορείς που ασχολούνται με το ελεύθερο και ανοικτό λογισμικό ή που έχουν ανάγκες οι οποίες θα μπορούσαν να καλυφθούν από αυτό.

Η Μονάδα Αριστείας του Πανεπιστημίου Πατρών σκοπεύει να ενισχύσει τους δεσμούς της κοινότητας μέσα από εκπαιδευτικές δράσεις (σεμινάρια), προγραμματιστικές δράσεις (ομάδες εργασίες και σχολεία κώδικα) και δράσεις διάχυσης (ημερίδες), οι οποίες θα επαναλαμβάνονται περιοδικά ώστε να μπορούν να δώσουν την ευκαιρία σε όσο το δυνατόν περισσότερους να συμμετέχουν.

Η Μονάδα Αριστείας του Πανεπιστημίου Πατρών έχει ήδη ολοκληρώσει την 1η περίοδο (με 2 κύκλους εκπαίδευσης) με αντικείμενο το λογισμικό ανοικτού κώδικα gretl και την 2η περίοδο (και πάλι με άλλους 2 κύκλους εκπαίδευσης) με αντικείμενο τους προσομοιωτές δικτύων ns-2 και ns-3.

Στα πλαίσια αυτά, η Μονάδα Αριστείας του Πανεπιστημίου Πατρών

προσκαλεί

φοιτητές, προγραμματιστές, εκπαιδευτικούς, ερευνητές και όλους όσους ενδιαφέρονται ή ασχολούνται με το ανοικτό λογισμικό στον 1ο κύκλο εκπαίδευσης της 3ης περιόδου που εστιάζει στη θεματική περιοχή «Βασικές Εφαρμογές/Εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ» και ειδικότερα στo λογισμικό ανοιχτού κώδικα R, μία γλώσσα προγραμματισμού και ένα περιβάλλον για στατιστική επεξεργασία δεδομένων και δημιουργία γραφημάτων.

Στόχος του 1ου κύκλου εκπαίδευσης (σεμιναρίου), της 3ης περιόδου, είναι αφενός η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στη χρήση του λογισμικού ανοιχτού κώδικα R και αφετέρου η ενεργή συμμετοχή τους σε συνεργατικά έργα συνεισφοράς στο λογισμικό ανοιχτού κώδικα R. Η συνεισφορά των συμμετεχόντων στο 1ο κύκλο εκπαίδευσης (σεμινάριο) της 3ης περιόδου μπορεί να αφορά αντικείμενα όπως:

  • την επέκταση της λειτουργικότητας περιβαλλόντων (IDE) ανάπτυξης προγραμμάτων R
  • την υλοποίηση νέων στατιστικών μεθόδων επεξεργασίας και διάθεσής τους στο περιβάλλον της R
  • την ενσωμάτωση εξωτερικών εργαλείων στα περιβάλλοντα ανάπτυξης προγραμμάτων R
  • τον εξελληνισμό του λογισμικού R
  • τον εξελληνισμό της τεκμηρίωσης του λογισμικού R
  • τη διόρθωση σφαλμάτων που τυχόν υπάρχουν στο σύστημα R

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στους ίδιους τους συμμετέχοντες να προτείνουν κάποιο άλλο έργο συνεισφοράς που να αφορά το λογισμικό ανοιχτού κώδικα R.

Όλοι οι συμμετέχοντες στον 1ο κύκλο εκπαίδευσης (σεμινάριο) της 3ης περιόδου θα μετέχουν σε ομάδες που θα αναλάβουν την εκτέλεση ενός έργου συνεισφοράς στα πλαίσια του λογισμικού ανοιχτού κώδικα R. Η συνεισφορά θα αφορά ανάπτυξη λογισμικού για προσθήκη ή βελτίωση κάποιας λειτουργικότητας ή πλήρη εξελληνισμό του ανοιχτού λογισμικού. Κάθε συνεισφορά θα περάσει από ποιοτικό έλεγχο, προκειμένου να γίνει αποδεκτή και να θεωρείται έγκυρη. Οι καλύτερες συνεισφορές θα βραβευθούν και με χρηματικό ποσό.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο θα ξεκινήσει τη εβδομάδα της Δευτέρας 18 Μαΐου και η συνολική του διάρκεια θα είναι 12 ώρες εκπαίδευσης πάνω σε επιλεγμένα θέματα του σχετικού ανοιχτού λογισμικού. Οι ακριβείς ημέρες και ώρες διεξαγωγής του σεμιναρίου θα ανακοινωθούν πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

 

Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν αίτηση συμμετοχής στον 1ο κύκλο εκπαίδευσης (σεμινάριο), της 3ηςπεριόδου, συμπληρώνοντας τη φόρμα που υπάρχει στον σύνδεσμο:

 

https://ma.ellak.gr/list-events/eventparticipation/?events_id=3414

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής μέσω του παραπάνω συνδέσμου το αργότερο μέχρι και την Πέμπτη, 14 Μαΐου 2015.

Η επιλογή των εκπαιδευομένων θα γίνει από ειδική επιστημονική επιτροπή με κριτήρια την ποιότητα, την εμπειρία και τα ενδιαφέροντα των υποψηφίων.

Τα επιθυμητά προσόντα των συμμετεχόντων συνοψίζονται ως εξής:

  • Γνώση χειρισμού Η/Υ
  • Βασικές γνώσεις στατιστικής
  • Επιθυμητή η γνώση γλώσσας προγραμματισμού

Βεβαίωση συμμετοχής στο σεμινάριο παρέχεται με την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησής του.

Υποβολή Σχολίων
Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
Πλοήγηση