Πρόσκληση συμμετοχής στο Τρίτο Σχολείο Κώδικα της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων

22

ΙΟΥΝ

Πρόσκληση συμμετοχής στο Τρίτο Σχολείο Κώδικα της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων ical

ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΔΙΚΑ ΑΠΟ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων & Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου  ΣΕ Αγροτική Ανάπτυξη - Περιβάλλον, Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση, Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας 22.06.2015 03:00 PM - 30.06.2015 09:00 PM

ΣΤΟ Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου στα πλαίσια του έργου «Μονάδες Αριστείας Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκληση» / ...

818

 

Αξιολογήστε

 

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου στα πλαίσια του έργου «Μονάδες Αριστείας Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκληση» / Άξονας Προτεραιότητας: ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής/ Ειδικός Στόχος: Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα, της Πράξης «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη και Διάδοση του Ανοιχτού Λογισμικού», διοργανώνει το Τρίτο Σχολείο Κώδικα  με θέμα «Ανοιχτό Λογισμικό για την Αγροτική Ανάπτυξη, την Υγεία και τη Δημόσια Διοίκηση». Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και υλοποιείται από την Μονάδα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Δημήτριο Ι. Φωτιάδη.

Στόχος Σχολείου Κώδικα

Η Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων έχει ως στόχο να εισάγει τους συμμετέχοντες στις εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ, να τους δώσει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν και να αναπτύξουν εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ με θέμα την Αγροτική Ανάπτυξη, την Υγεία και τη Δημόσια Διοίκηση. Σε συνέχεια των τεσσάρων πρώτων κύκλων  Σεμιναρίων, το σχολείο κώδικα θα παρουσιάσει συγκεκριμένα αντικείμενα και στην συνέχεια θα υπάρχει πρακτική εξάσκηση χωρίς χρονικούς περιορισμούς. Σκοπός είναι η ενεργοποίηση των συμμετεχόντων και η αύξηση του ενδιαφέροντός τους. Τα αντικείμενα που θα διδάσκονται στο τρίτο σχολείο ανάπτυξης κώδικα θα διδαχθούν από μέλη της κοινότητας που αναπτύσσουν ανάλογο ή αντίστοιχο λογισμικό και έτσι να μεταφέρουν όλη την εμπειρία τους στους εκπαιδευόμενους. Αυτή η προσέγγιση θα ωφελήσει τους εκπαιδευόμενους να κάνουν ουσιώδεις συζητήσεις με έμπειρα και ικανά στελέχη της κοινότητας ΕΛΛΑΚ.

 

Στόχοι της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων όπως περιγράφονται παρακάτω είναι:

 • η ενίσχυση της υπάρχουσας κοινότητας ΕΛ/ΛΑΚ στην ευρύτερη περιοχή (π.χ. Ομάδα Χρηστών Linux Ιωαννίνων, ομάδες wikipedia, creative commons, φοιτητικές ομάδες/σύλλογοι, κτλ)
 • η περαιτέρω ανάπτυξη των κοινοτήτων με την βοήθεια θεσμικών φορέων ειδικού ενδιαφέροντος όπως είναι για παράδειγμα ο Δήμος Ιωαννιτών, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και τα ιδρύματα υγειονομικού ενδιαφέροντος της περιοχής (Πανεπιστημιακό νοσοκομείο και Νοσοκομείο ΕΣΥ Χατζηκώστα).
 • η ενεργοποίηση φορέων που δραστηριοποιούνται συνεταιριστικά (αγροτικοί συνεταιρισμοί, κτηνοτροφικοί συνεταιρισμοί, κτλ) στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας
 • η ενίσχυση των έργων ΕΛ/ΛΑΚ

Πρόγραμμα Σχολείου Κώδικα

Το σχολείο κώδικα έχει διάρκεια πέντε ημέρες και θα υλοποιηθεί μέσα στο χρονικό διάστημα από 22 Ιουνίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2015 στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκου Ηπείρου στα Ιωάννινα. Το πρόγραμμα θα καθοριστεί σε συνεννόηση με τους συμμετέχοντες.

.

Πληροφορίες Συμμετοχής και επιθυμητά προσόντα

Κάθε εκπαιδευόμενος στο σχολείο θα αναλάβει την εκτέλεση ενός έργου συνεισφοράς σε έργο ΕΛ/ΛΑΚ με θέμα την Αγροτική Ανάπτυξη , την Υγεία και τη Δημόσια Διοίκηση. Η συνεισφορά θα αφορά ανάπτυξη λογισμικού για προσθήκη κάποιας λειτουργικότητας ή πλήρη εξελληνισμό σε κάποιο υπάρχον έργο ανοιχτού λογισμικού. Η συνεισφορά θα περάσει από τον ποιοτικό έλεγχο του έργου ώστε να γίνει αποδεκτή και να θεωρείται έγκυρη.

 

Τα έργα στα οποία θα προχωρήσουν οι εκπαιδευόμενοι σε συνεισφορά είναι:

 • Κατασκευή μετεωρολογικού σταθμού χαμηλού κόστους για την συλλογή μετεωρολογικών δεδομένων
 • Ανάπτυξη προγράμματος ανοικτού λογισμικού για την παρακολούθηση της διατροφής ατόμων με Διαβήτη, με τη χρήση κινητού τηλεφώνου
 • Ανάπτυξη εφαρμογής για το ΕΚΑΒ
 • Ανάπτυξη εφαρμογής για Συμβουλευτικό Κέντρο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Σ.ΚΕ.Π.Ι.)
 • Ανάπτυξη προγράμματος για την ανάκτηση δεδομένων από το σύστημα Διαύγεια
 • Ανάπτυξη προγράμματος για την καταγραφή κινδύνων που αφορούν τη βιωσιμότητα των μελισσών (πχ ασθένειες, επίθεσεις απο αρκούδες κλπ )
 • Επέκταση εργαλείων ανοικτού λογισμού για την εκπαίδευση νέων κλινικών ιατρών

Οι συνεισφορές στα έργα ελεύθερου λογισμικού θα αξιολογηθούν και οι καλύτερες θα βραβευθούν με το χρηματικό ποσό των 1000 ευρώ.

Στο τέλος του Σχολείου Κώδικα θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την εκπαίδευσή τους.

 

Τα επιθυμητά προσόντα είναι:

Γνώση χειρισμού Η/Υ

Βασικές γνώσεις προγραμματισμού υπολογιστών

Ενασχόληση ή/και ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη θεματική περιοχή

 

Δήλωση συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την φόρμα που υπάρχει στον ακόλουθο σύνδεσμο με τα στοιχεία τους και ένα βιογραφικό σημείωμα μέχρι και την Κυριακή 21 Ιουνίου 2015.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο ioa.ma.ellak@gmail.com.

Το σεμινάριο παρέχεται δωρεάν στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Μονάδες Αριστείας Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ)».

 

Υποβολή Σχολίων
Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
Πλοήγηση