Πρόσκληση συμμετοχής στο σεμινάριο με θέμα «Χρήση ΤΠΕ και εργαλείων ΕΛ/ΛΑΚ για πολιτισμική προβολή»

25

ΙΟΥΝ

Πρόσκληση συμμετοχής στο σεμινάριο με θέμα «Χρήση ΤΠΕ και εργαλείων ΕΛ/ΛΑΚ για πολιτισμική προβολή» ical

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής  ΣΕ Πολιτισμός 25.06.2015 04:00 PM - 9.07.2015 04:00 PM

ΣΤΟ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ομήρου 9, Ταύρος

To Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο του έργου «Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ» σας προσκαλεί στο σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Πανεπιστημίου με θέμα Χρήση ΤΠΕ και εργαλείων ΕΛ/ΛΑΚ για πολιτισμική προβολή.   Στόχος της ...

1802

 

Αξιολογήστε

 

ellak_logo.png

To Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο του έργου «Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ» σας προσκαλεί στο σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Πανεπιστημίου με θέμα Χρήση ΤΠΕ και εργαλείων ΕΛ/ΛΑΚ για πολιτισμική προβολή.

 

Στόχος της Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου είναι να ενισχύσει την κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα, φέρνοντας σε επαφή προγραμματιστές και χρήστες, ερευνητές, επαγγελματίες και φορείς που ασχολούνται με το ελεύθερο και ανοικτό λογισμικό ή που έχουν ανάγκες οι οποίες θα μπορούσαν να καλυφθούν από αυτό.

 

Η Μονάδα Αριστείας θα ενισχύσει τους δεσμούς της κοινότητας μέσα από εκπαιδευτικές δράσεις (σεμινάρια), προγραμματιστικές δράσεις (σχολεία κώδικα) και δράσεις διάχυσης (ημερίδες) οι οποίες θα επαναλαμβάνονται περιοδικά ώστε να μπορούν να δώσουν την ευκαιρία σε όσο το δυνατόν περισσότερους να συμμετέχουν.

 Πρόγραμμα σεμιναρίου

Θέμα Χρήση ΤΠΕ και εργαλείων ΕΛ/ΛΑΚ για πολιτισμική προβολή
Διάρκεια 25 Ιουνίου 2015 μέχρι και 09 Ιουλίου 2015  (3 Εβδομάδες)
Ώρες σεμιναρίων Πέμπτη 16:00 – 20:00
Τοποθεσία Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής,  Ομήρου 9, Ταύρος
Δηλώσεις Συμμετοχής Μέχρι Κυριακή 20 Ιουνίου 2015

 

Στόχος αυτού Σεμιναρίου είναι να εισάγει τους συμμετέχοντες στις εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ, να τους δώσει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ που μπορούν να αξιοποιηθούν στον πολιτισμό για την αρχειοθέτηση και προβολή πολιτισμικών τεκμηρίων και να τους προτρέψει να συνεισφέρουν στην Ελληνική κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ μέσα από την  δημιουργία ελεύθερου υλικού, τον εξελληνισμό λογισμικού, την ανάπτυξη επιμέρους ψηφίδων κλπ.

 

Πιο συγκεκριμένα στο συγκεκριμένο σεμινάριο θα γίνουν εργαστήρια στην πλατφόρμα ανοιχτού λογισμικού WordPress όσον αφορά την δημιουργία ιστοτόπων και στην πλατφόρμα Omeka όσον αφορά την διαχείριση πολιτιστικών συλλογών. Στα εργαστήρια θα γίνει επίδειξη των συγκεκριμένων λογισμικών και ο τρόπος χρήσης του σε πολιτιστικά δεδομένα.

 

Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο συγκεκριμένο Σεμινάριο να εγγραφούν ηλεκτρονικά εδώ δίνοντας τα στοιχεία τους και ένα βιογραφικό σημείωμα, μέχρι την Κυριακή 20 Ιουνίου 2015. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής και θα δοθεί Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης.

 

Η επιλογή των εκπαιδευομένων θα γίνει από ειδική επιστημονική επιτροπή με κριτήρια την ποιότητα, εμπειρία και τα ενδιαφέροντα των υποψηφίων.

 

Κάθε εκπαιδευόμενος στο Σεμινάριο θα αναλάβει την εκτέλεση ενός έργου συνεισφοράς σε ανάπτυξη εφαρμογής ΕΛ/ΛΑΚ, στον τομέα του πολιτισμού. Η συνεισφορά θα αφορά την ανάπτυξη οδηγών χρήσης του WordPress ή Omeka, την προσθήκη κάποιας λειτουργικότητας ή πλήρη εξελληνισμό σε κάποιο υπάρχον έργο ανοιχτού λογισμικού. Η συνεισφορά θα περάσει απ” τον ποιοτικό έλεγχο του έργου και να γίνει αποδεκτή ώστε να θεωρείται έγκυρη.

Περιεχόμενο

Το περιεχόμενο του σεμιναρίου περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 • Ελεύθερο Λογισμικό
  Εισαγωγή στις έννοιες που σχετίζονται με το ΕΛ/ΛΑΚ, μορφές αδειών χρήσης, αποθετήρια κώδικα, παραδείγματα επιτυχημένων εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ με έμφαση στον πολιτισμό

 • Διαχείριση πολιτισμικής πληροφορίας
  Δεδομένα, μεταδεδομένα, πρότυπα. Υπάρχουσες εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ. Προσφερόμενες υπηρεσίες και λεπτομέρειες υλοποίησης

 • Συλλογές πολιτισμικών δεδομένων στην Ελλάδα
  Υπάρχουσες εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα, εμπορικά και ανοικτά δεδομένα,

 • Διαχείριση Δεδομένων
  Αποθήκευση και διαχείριση σε βάσεις δεδομένων ΕΛ/ΛΑΚ, επερωτήσεις, εξαγωγή δεδομένων σε διαχειρίσιμη μορφή, linked open data, δημιουργία και τήρηση μεταδεδομένων, αποθήκευση και διαχείριση ψηφιδωτών δεδομένων

 • Desktop και Web ΕΛ/ΛΑΚ εφαρμογές
  Διαθέσιμες εφαρμογές και σύγκριση, εγκατάσταση και παραμετροποίηση, σύνδεση με βάση δεδομένων, διαδικτυακές υπηρεσίες, ανοικτά δεδομένα, δυνατότητες και τρόπος αξιοποίησης, διασύνδεση με υπηρεσίες διάθεσης δεδομένων, δωρεάν και ελεύθερες υπηρεσίες

 

Προσόντα

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν:

 • Απλές γνώσεις χειρισμού υπολογιστών
 • Είναι επιθυμητή η εξοικείωση με έννοιες πολιτισμικών δεδομένων (π.χ. ψηφιακά τεκμήρια, πρότυπα μεταδεδομένων)
 • Είναι επιθυμητή η ενασχόληση με τη συγκεκριμένη θεματική περιοχή αξιοποίησης (πολιτισμός)

 

Δεξιότητες

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο αναμένεται να αποκομίσουν:

 • Εξοικείωση με τις βασικές αρχές των εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ της συνεργασίας και κοινής συνεισφοράς
 • Γνώσεις και πρακτική εμπειρία στις κυριότερες ΕΛ/ΛΑΚ εφαρμογές
 • Ενημέρωση για λύσεις ΕΛ/ΛΑΚ που μπορούν να αντικαταστήσουν εμπορικά προϊόντα
 • Παραδείγματα πρακτικής αξιοποίησης εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ

 

Υποβολή Σχολίων
Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
Πλοήγηση