Πρόσκληση συμμετοχής στο σεμινάριο με θέμα «Χρήση εικονικού κόσμου στην εκπαιδευτική διαδικασία»

08

ΜΑΙ

Πρόσκληση συμμετοχής στο σεμινάριο με θέμα «Χρήση εικονικού κόσμου στην εκπαιδευτική διαδικασία» ical

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής  ΣΕ Εκπαιδευτικό λογισμικό 8.05.2015 05:00 PM - 12.06.2015 01:00 PM

ΣΤΟ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ομήρου 9, Ταύρος

To Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο του έργου «Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ» σας προσκαλεί στο σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Πανεπιστημίου με θέμα Χρήση εικονικού κόσμου στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στόχος της Μονάδα ...

1270

 

Αξιολογήστε

 

To Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο του έργου «Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ» σας προσκαλεί στο σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Πανεπιστημίου με θέμα Χρήση εικονικού κόσμου στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Στόχος της Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου είναι να ενισχύσει την κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα, φέρνοντας σε επαφή προγραμματιστές και χρήστες, ερευνητές, επαγγελματίες και φορείς που ασχολούνται με το ελεύθερο και ανοικτό λογισμικό ή που έχουν ανάγκες οι οποίες θα μπορούσαν να καλυφθούν από αυτό.

Η Μονάδα Αριστείας θα ενισχύσει τους δεσμούς της κοινότητας μέσα από εκπαιδευτικές δράσεις (σεμινάρια), προγραμματιστικές δράσεις (σχολεία κώδικα) και δράσεις διάχυσης (ημερίδες) οι οποίες θα επαναλαμβάνονται περιοδικά ώστε να μπορούν να δώσουν την ευκαιρία σε όσο το δυνατόν περισσότερους να συμμετέχουν.

 Πρόγραμμα σεμιναρίου

Θέμα Χρήση εικονικού κόσμου στην εκπαιδευτική διαδικασία
Διάρκεια 8 Μαΐου 2015 μέχρι και 12 Ιουνίου 2015  (6 Εβδομάδες)
Ώρες σεμιναρίων Παρασκευή 17:00 – 19:00
Τοποθεσία Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής,  Ομήρου 9, Ταύρος
Δηλώσεις Συμμετοχής Μέχρι Κυριακή 3 Μαΐου 2015

 

Στόχος αυτού Σεμιναρίου είναι να εισάγει τους συμμετέχοντες στις εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ, να τους δώσει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν εφαρμογές ελεύθερου λογισμικού που μπορούν να αξιοποιηθούν στον χώρο της εκπαίδευσης και να τους προτρέψει να συνεισφέρουν στην Ελληνική κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ μέσα από την δημιουργία σεναρίων χρήσης, την ανάπτυξη επιμέρους περιεχομένου ή τον εξελληνισμό λογισμικού.

 

Πιο συγκεκριμένα στο συγκεκριμένο σεμινάριο θα γίνουν εργαστήρια στην πλατφόρμα ανοιχτού λογισμικού 3D εικονικού κόσμου OpenSim . Στα εργαστήρια θα γίνει επίδειξη του συγκεκριμένου λογισμικού και ο τρόπος χρήσης του στην εκπαιδευτική δραστηριότητα. Συγχρόνως στα πλαίσια στου σεμιναρίου θα χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα moodle η οποία είναι ένα ελεύθερο λογισμικό διαχείρισης μαθημάτων.

 

Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο συγκεκριμένο Σεμινάριο να εγγραφούν ηλεκτρονικά εδώ δίνοντας τα στοιχεία τους και ένα βιογραφικό σημείωμα, μέχρι την Κυριακή 3 Μαΐου 2015. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής και θα δοθεί Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης.

Η επιλογή των εκπαιδευομένων θα γίνει από ειδική επιστημονική επιτροπή με κριτήρια την ποιότητα, εμπειρία και τα ενδιαφέροντα των υποψηφίων.

Κάθε εκπαιδευόμενος στο Σεμινάριο θα αναλάβει την εκτέλεση ενός έργου συνεισφοράς σε ανάπτυξη εφαρμογής ΕΛ/ΛΑΚ, στον τομέα της εκπαίδευσης. Η συνεισφορά θα αφορά την ανάπτυξη σεναρίων χρήσης του OpenSim, την προσθήκη κάποιας λειτουργικότητας ή πλήρη εξελληνισμό σε κάποιο υπάρχον έργο ανοιχτού λογισμικού. Η συνεισφορά θα περάσει απ” τον ποιοτικό έλεγχο του έργου και να γίνει αποδεκτή ώστε να θεωρείται έγκυρη.

Περιεχόμενο

Το περιεχόμενο του σεμιναρίου περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 • Ελεύθερο Λογισμικό
  Εισαγωγή στις έννοιες που σχετίζονται με το ΕΛ/ΛΑΚ, μορφές αδειών χρήσης, παραδείγματα επιτυχημένων εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ

 • Δημιουργία και διαχείριση εικονικού κόσμου
  Παραδείγματα όσον αφορά την δημιουργία σεναρίων χρήσης μέσα σε ένα εικονικό κόσμο μέσα από avatar.

 • Εισαγωγή ψηφιακών αντικειμένων από άλλες πηγές
  Εμφάνιση ψηφιακών αντικειμένων από άλλες πηγές μέσα σε αντικείμενα του ψηφιακού κόσμου.

Προσόντα

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν:

 • Απλές γνώσεις χειρισμού υπολογιστών
 • Είναι επιθυμητή η ενασχόληση με τη συγκεκριμένη θεματική περιοχή αξιοποίησης (εκπαίδευση)

 

Δεξιότητες

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο αναμένεται να αποκομίσουν:

 • Εξοικείωση με τις βασικές αρχές των εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ της συνεργασίας και κοινής συνεισφοράς
 • Γνώσεις και πρακτική εμπειρία στις κυριότερες ΕΛ/ΛΑΚ εφαρμογές
 • Ενημέρωση για λύσεις ΕΛ/ΛΑΚ που μπορούν να αντικαταστήσουν εμπορικά προϊόντα
 • Παραδείγματα πρακτικής αξιοποίησης εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ

 

1η βδομάδα

2η βδομάδα

Την 2η εβδομάδα το εργαστήριο θα είναι τέσσερις ώρες (4) από τις 16:00 έως τις 20:00
 • Εισαγωγή σε βασικές έννοιες της Εικονική Πραγματικότητα
 • Βασικές έννοιες εγκατάστασης OpenSim
 • Λογισμικό πελάτης (client)
 • Προσθήκη 3D αντικειμένων
 • Βασικές έννοιες κατασκευής 3D αντικειμένων
 • Περιγραφή ενός απλού εκπαιδευτικού σεναρίου
 • Δημιουργία ενός χώρου από σύνθετα εκπαιδευτικά αντικείμενα
 • Αναφορά στη δυνατότητα αλληλεπιδραστικότητας των αντικείμενων μέσω προγραμματισμού τους (scripting)

3η βδομάδα

 • Επίσκεψη σε έτοιμους κόσμους τρίτων
 • Βασικοί τύποι διάδρασης με αντικείμενα
 • Εισαγωγή στη scripting γλώσσα
 • Γεννήτριες σεναρίων (scripts)
 • Σύνδεση scripts με αντικείμενα

4η βδομάδα

 • Δημιουργία μιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας
 • Δημιουργία αντικειμένων, rendering
 • Προσθήκη scripts
 • Διαχείριση inventory

 

5η βδομάδα

Συνεισφορά στην κοινότητα

 • Μετάφραση λογισμικού (transifex)
 • Παρουσίαση λογισμικού screen casting
 • Παραγωγή τεκμηρίωσης λογισμικού

6η βδομάδα

 • Αξιολόγηση σεμιναρίου
 • Παρουσίαση εργασιών
Υποβολή Σχολίων
Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
Πλοήγηση