Πρόσκληση συμμετοχής στον Τέταρτο Κύκλο εκπαιδευτικών σεμιναρίων της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων

19

ΝΟΕ

Πρόσκληση συμμετοχής στον Τέταρτο Κύκλο εκπαιδευτικών σεμιναρίων της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων ical

ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων & Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου  ΣΕ Αγροτική Ανάπτυξη - Περιβάλλον, Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση, Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας 19.11.2014 04:00 PM - 17.12.2014 06:00 PM

ΣΤΟ Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου στα πλαίσια του έργου «Μονάδες Αριστείας Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκληση» / ...

806

 

Αξιολογήστε

 

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου στα πλαίσια του έργου «Μονάδες Αριστείας Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκληση» / Άξονας Προτεραιότητας: ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής/ Ειδικός Στόχος: Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα, της Πράξης «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη και Διάδοση του Ανοιχτού Λογισμικού», διοργανώνει τον Τέταρτο Κύκλο εκπαιδευτικών σεμιναρίων διάρκειας Πέντε (5) εβδομάδων με θέμα «Ανοιχτό Λογισμικό για την Αγροτική Ανάπτυξη, την Υγεία και τη Δημόσια Διοίκηση». Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και υλοποιείται από την Μονάδα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Δημήτριο Ι. Φωτιάδη.

Στόχος Σεμιναρίου

Η Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων έχει ως στόχο να εισάγει τους συμμετέχοντες στις εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ, να τους δώσει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν και να αναπτύξουν εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ με θέμα την Αγροτική Ανάπτυξη, την Υγεία και τη Δημόσια Διοίκηση. Σε συνέχεια του Τρίτου  Κύκλου Σεμιναρίων, τα σεμινάρια εκπαίδευσης θα περιέχουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση η οποία θα παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις αντίστοιχες γνώσεις για τον περαιτέρω σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση των έργων ΕΛ/ΛΑΚ που θα αναλάβουν στο πλαίσιο εκπαίδευσής τους στην Μονάδα Αριστείας.

 

Συγκεκριμένα ο κύκλος σεμιναρίων περιλαμβάνει:

 • Προχωρημένα θέματα python και εφαρμογές
 • Προχωρημένα θέματα php και παρουσίαση framework (Υii) της γλώσσας
 • Η χρήση των single board computer (Raspberry Pi) και controller (Arduino) στην Αγροτική Ανάπτυξη
 • Documentation-wiki-forums-knowledge management, open knowledge
 • Παρουσίαση των τεχνολογιών Angular.js και Node.js
 • Παρουσίαση της ανάγκης χρήσης ανοικτών εργαλείων διαχείρισης διαδικασιών στη Δημόσια Διοίκηση και στην Υγεία

Στόχοι της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων όπως περιγράφονται παρακάτω είναι:

 • η ενίσχυση της υπάρχουσας κοινότητας ΕΛ/ΛΑΚ στην ευρύτερη περιοχή (π.χ. Ομάδα Χρηστών Linux Ιωαννίνων, ομάδες wikipedia, creative commons, φοιτητικές ομάδες/σύλλογοι, κτλ)
 • η περαιτέρω ανάπτυξη των κοινοτήτων με την βοήθεια θεσμικών φορέων ειδικού ενδιαφέροντος όπως είναι για παράδειγμα ο Δήμος Ιωαννιτών, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και τα ιδρύματα υγειονομικού ενδιαφέροντος της περιοχής (Πανεπιστημιακό νοσοκομείο και Νοσοκομείο ΕΣΥ Χατζηκώστα).
 • η ενεργοποίηση φορέων που δραστηριοποιούνται συνεταιριστικά (αγροτικοί συνεταιρισμοί, κτηνοτροφικοί συνεταιρισμοί, κτλ) στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας
 • η ενίσχυση των έργων ΕΛ/ΛΑΚ

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Το σεμινάριο έχει διάρκεια πέντε (5) εβδομάδες, και κάθε βδομάδα οι ώρες εκπαίδευσης θα είναι δύο. Σε μία από τις πέντε εβδομάδες οι ώρες εκπαίδευσης θα είναι τέσσερις. Το σεμινάριο ξεκινάει την Τετάρτη στις 19/11/2014 και ώρα 16:00-18:00 στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου στα Ιωάννινα.

Πληροφορίες Συμμετοχής και επιθυμητά προσόντα

Κάθε εκπαιδευόμενος στο σεμινάριο θα αναλάβει την εκτέλεση ενός έργου συνεισφοράς σε έργο ΕΛ/ΛΑΚ με θέμα την Αγροτική Ανάπτυξη , την Υγεία και τη Δημόσια Διοίκηση. Η συνεισφορά θα αφορά ανάπτυξη λογισμικού για προσθήκη κάποιας λειτουργικότητας ή πλήρη εξελληνισμό σε κάποιο υπάρχον έργο ανοιχτού λογισμικού. Η συνεισφορά θα περάσει από τον ποιοτικό έλεγχο του έργου ώστε να γίνει αποδεκτή και να θεωρείται έγκυρη.

 

Τα έργα στα οποία θα προχωρήσουν οι εκπαιδευόμενοι σε συνεισφορά είναι:

 • Κατασκευή μετεωρολογικού σταθμού χαμηλού κόστους για την συλλογή μετεωρολογικών δεδομένων
 • Ανάπτυξη προγράμματος ανοικτού λογισμικού για την παρακολούθηση της διατροφής ατόμων με Διαβήτη, με τη χρήση κινητού τηλεφώνου
 • Ανάπτυξη εφαρμογής για το ΕΚΑΒ
 • Μετάφραση του προγράμματος elgg
 • Ανάπτυξη προγράμματος για την ανάκτηση δεδομένων από το σύστημα Διαύγεια
 • Ανάπτυξη προγράμματος για τη χρήση διαδικασιών για την Υγεία και τη Δημόσια Διοίκηση
 • Υπολογισμός και εμφάνιση επιδημιολογικών προβλέψεων μέσω μετεωρολογικών μοντέλων

Στο τέλος κάθε κύκλου εκπαίδευσης θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την εκπαίδευσή τους.

 

Τα επιθυμητά προσόντα είναι:

Συμμετοχή στον Πρώτο ή στον  Τρίτο Κύκλο σεμιναρίων της Μονάδας Αριστείας Ιωαννίνων

Γνώση χειρισμού Η/Υ

Βασικές γνώσεις προγραμματισμού υπολογιστών

Ενασχόληση ή/και ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη θεματική περιοχή

 

Δήλωση συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την φόρμα που υπάρχει στον ακόλουθο σύνδεσμο

με τα στοιχεία τους και ένα βιογραφικό σημείωμα μέχρι και την Τρίτη 18 Νοεμβρίου  2014.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο ioa.ma.ellak@gmail.com.

Το σεμινάριο παρέχεται δωρεάν στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Μονάδες Αριστείας Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ)».

 

Υποβολή Σχολίων
Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
Πλοήγηση