Πρόσκληση συμμετοχής στον Πέμπτο Κύκλο εκπαιδευτικών σεμιναρίων της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων

25

ΦΕΒ

Πρόσκληση συμμετοχής στον Πέμπτο Κύκλο εκπαιδευτικών σεμιναρίων της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων ical

ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων & Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου  ΣΕ Αγροτική Ανάπτυξη - Περιβάλλον, Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση, Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας 25.02.2015 04:00 PM - 1.04.2015 06:00 PM

ΣΤΟ Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου στα πλαίσια του έργου «Μονάδες Αριστείας Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκληση» / ...

1108

 

Αξιολογήστε

 

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου στα πλαίσια του έργου «Μονάδες Αριστείας Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκληση» / Άξονας Προτεραιότητας: ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής/ Ειδικός Στόχος: Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα, της Πράξης «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη και Διάδοση του Ανοιχτού Λογισμικού», διοργανώνει τον Πέμπτο Κύκλο εκπαιδευτικών σεμιναρίων διάρκειας έξι (6) εβδομάδων με θέμα «Ανοιχτό Λογισμικό για την Αγροτική Ανάπτυξη, την Υγεία και τη Δημόσια Διοίκηση». Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και υλοποιείται από την Μονάδα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Δημήτριο Ι. Φωτιάδη.

Στόχος Σεμιναρίου

Η Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων έχει ως στόχο να εισάγει τους συμμετέχοντες στις εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ, να τους δώσει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν και να αναπτύξουν εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ με θέμα την Αγροτική Ανάπτυξη, την Υγεία και τη Δημόσια Διοίκηση. Τα σεμινάρια εκπαίδευσης θα περιέχουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση η οποία θα παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις αντίστοιχες γνώσεις για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση των έργων ΕΛ/ΛΑΚ που θα αναλάβουν στο πλαίσιο εκπαίδευσής τους στην Μονάδα Αριστείας.

 

Συγκεκριμένα ο κύκλος σεμιναρίων περιλαμβάνει:

 • Εισαγωγή στο Ελεύθερο Λογισμικό και Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
 • Αρχές ανάπτυξης λογισμικού και διαχείρισης έργων μεγάλης κλίμακας
 • Εργαλεία ανάπτυξης κώδικα
 • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό και στην γλώσσα προγραμματισμού Python
 • Εισαγωγή στο Διαδικτυακό προγραμματισμό (html, css, php)
 • Προγράμματα λογισμικού για την Αγροτική Ανάπτυξη, την Υγεία και την Δημόσια Διοίκηση

Στόχοι της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων όπως περιγράφονται παρακάτω είναι:

 • η ενίσχυση της υπάρχουσας κοινότητας ΕΛ/ΛΑΚ στην ευρύτερη περιοχή (π.χ. Ομάδα Χρηστών Linux Ιωαννίνων, ομάδες wikipedia, creative commons, φοιτητικές ομάδες/σύλλογοι, κτλ)
 • η περαιτέρω ανάπτυξη των κοινοτήτων με την βοήθεια θεσμικών φορέων ειδικού ενδιαφέροντος όπως είναι για παράδειγμα ο Δήμος Ιωαννιτών, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και τα ιδρύματα υγειονομικού ενδιαφέροντος της περιοχής (Πανεπιστημιακό νοσοκομείο και Νοσοκομείο ΕΣΥ Χατζηκώστα).
 • η ενεργοποίηση φορέων που δραστηριοποιούνται συνεταιριστικά (αγροτικοί συνεταιρισμοί, κτηνοτροφικοί συνεταιρισμοί, κτλ) στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας
 • η ενίσχυση των έργων ΕΛ/ΛΑΚ

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

 

Τροποποίηση Προγράμματος Σεμιναρίου

Το σεμινάριο έχει διάρκεια τέσσερις (4) εβδομάδες, τρίωρης εκπαίδευσης, και έναρξη την Δευτέρα 02/03/2015 και ώρα 16:00-19:00 στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου στα Ιωάννινα.

 

Το σεμινάριο έχει διάρκεια έξι (6) εβδομάδες, και κάθε βδομάδα οι ώρες εκπαίδευσης θα είναι δύο. Το σεμινάριο ξεκινάει την Τετάρτη στις 25/02/2015 και ώρα 16:00-18:00 στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου στα Ιωάννινα.

Πληροφορίες Συμμετοχής και επιθυμητά προσόντα

Κάθε εκπαιδευόμενος στο σεμινάριο θα αναλάβει την εκτέλεση ενός έργου συνεισφοράς σε έργο ΕΛ/ΛΑΚ με θέμα την Αγροτική Ανάπτυξη, την Υγεία και τη Δημόσια Διοίκηση. Η συνεισφορά θα αφορά ανάπτυξη λογισμικού για προσθήκη κάποιας λειτουργικότητας ή πλήρη εξελληνισμό σε κάποιο υπάρχον έργο ανοιχτού λογισμικού. Η συνεισφορά θα περάσει από τον ποιοτικό έλεγχο του έργου ώστε να γίνει αποδεκτή και να θεωρείται έγκυρη.

Στο τέλος κάθε κύκλου εκπαίδευσης θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την εκπαίδευσή τους.

 

Τα έργα στα οποία θα προχωρήσουν οι εκπαιδευόμενοι σε συνεισφορά είναι:

 • Κατασκευή μετεωρολογικού σταθμού χαμηλού κόστους για την συλλογή μετεωρολογικών δεδομένων
 • Ανάπτυξη προγράμματος ανοικτού λογισμικού για την παρακολούθηση της διατροφής ατόμων με Διαβήτη, με τη χρήση κινητού τηλεφώνου
 • Ανάπτυξη εφαρμογής για το ΕΚΑΒ
 • Ανάπτυξη εφαρμογής για Συμβουλευτικό Κέντρο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Σ.ΚΕ.Π.Ι.)
 • Ανάπτυξη προγράμματος για την ανάκτηση δεδομένων από το σύστημα Διαύγεια
 • Ανάπτυξη προγράμματος για την καταγραφή κινδύνων που αφορούν τη βιωσιμότητα των μελισσών (πχ ασθένειες, επίθεσεις απο αρκούδες κλπ )

 

Στο τέλος κάθε κύκλου εκπαίδευσης θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την εκπαίδευσή τους.

 

Τα επιθυμητά προσόντα είναι:

Γνώση χειρισμού Η/Υ

Βασικές γνώσεις προγραμματισμού υπολογιστών

Ενασχόληση ή/και ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη θεματική περιοχή

 

Δήλωση συμμετοχής

 

Τροποποίηση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν τη φόρμα στον ακόλουθο σύνδεσμο με τα στοιχεία τους και ένα βιογραφικό σημείωμα μέχρι και την Κυριακή 1 Μαρτίου 2015.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την φόρμα που υπάρχει στον ακόλουθο σύνδεσμο

με τα στοιχεία τους και ένα βιογραφικό σημείωμα μέχρι και την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2015.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το σεμινάριο και απομακρυσμένα μέσω του διαδικτύου με τη χρήση της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων του ΕΛ/ΛΑΚ (http://meetings.ellak.gr/bigbluebutton/meetings/meeting.jsp ).

Για πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο ioa.ma.ellak@gmail.com .

Το σεμινάριο παρέχεται δωρεάν στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Μονάδες Αριστείας Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ)».

Υποβολή Σχολίων
Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
Πλοήγηση