Πρόσκληση Συμμετοχής σε Σεμινάριο της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του Πανεπιστημίου Πατρών με αντικείμενο το λογισμικό ανοιχτού κώδικα R (2ος κύκλος εκπαίδευσης της 3ης περιόδου)

06

ΙΟΥΛ

Πρόσκληση Συμμετοχής σε Σεμινάριο της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του Πανεπιστημίου Πατρών με αντικείμενο το λογισμικό ανοιχτού κώδικα R (2ος κύκλος εκπαίδευσης της 3ης περιόδου) ical

ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ Πανεπιστήμιο Πατρών  ΣΕ Βασικές εφαρμογές/Εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ 6.07.2015 - 12.07.2015

ΣΤΟ Αίθουσα εκπαίδευσης βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Πατρών

Στόχος και σκοπός σεμιναρίου Στόχος της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του Πανεπιστημίου Πατρών είναι να ενισχύσει την κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα, φέρνοντας σε επαφή χρήστες, προγραμματιστές, ερευνητές, επαγγελματίες και γενικά φορείς που ...

1287

 

Αξιολογήστε

Η εκδήλωση ειναι προγραμματισμένη να έχει Live Streaming.

 

Στόχος και σκοπός σεμιναρίου

Στόχος της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του Πανεπιστημίου Πατρών είναι να ενισχύσει την κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα, φέρνοντας σε επαφή χρήστες, προγραμματιστές, ερευνητές, επαγγελματίες και γενικά φορείς που ασχολούνται με το ελεύθερο και ανοικτό λογισμικό ή που έχουν ανάγκες οι οποίες θα μπορούσαν να καλυφθούν από αυτό.

Η Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του Πανεπιστημίου Πατρών σκοπεύει να ενισχύσει τους δεσμούς της κοινότητας μέσα από εκπαιδευτικές δράσεις (σεμινάρια), προγραμματιστικές δράσεις (ομάδες εργασίες και σχολεία κώδικα) και δράσεις διάχυσης (ημερίδες), οι οποίες θα επαναλαμβάνονται περιοδικά ώστε να μπορούν να δώσουν την ευκαιρία σε όσο το δυνατόν περισσότερους να συμμετέχουν.

Η Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του Πανεπιστημίου Πατρών έχει ήδη ολοκληρώσει την 1η περίοδο (με 2 κύκλους εκπαίδευσης) με αντικείμενο το λογισμικό ανοικτού κώδικα gretl και την 2η περίοδο (με 2 κύκλους εκπαίδευσης) με αντικείμενο τους προσομοιωτές δικτύων ns-2 και ns-3.

Στο πλαίσιο αυτό, η Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του Πανεπιστημίου Πατρών

προσκαλεί

φοιτητές, προγραμματιστές, εκπαιδευτικούς, ερευνητές και όλους όσους ενδιαφέρονται ή ασχολούνται με το ανοικτό λογισμικό στον 2ο κύκλο εκπαίδευσης της 3ης περιόδου που εστιάζει στη θεματική περιοχή «Βασικές Εφαρμογές/Εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ» και ειδικότερα στo λογισμικό ανοιχτού κώδικα R, μία γλώσσα προγραμματισμού και ένα περιβάλλον για στατιστική επεξεργασία δεδομένων και δημιουργία γραφημάτων.

Στόχος του 2ου κύκλου εκπαίδευσης (σεμιναρίου) της 3ης περιόδου είναι αφενός η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στη χρήση του λογισμικού ανοιχτού κώδικα R και αφετέρου η ενεργή συμμετοχή τους σε συνεργατικά έργα συνεισφοράς στο λογισμικό αυτό. Η συνεισφορά των συμμετεχόντων μπορεί να αφορά σε ανάπτυξη λογισμικού για προσθήκη ή βελτίωση κάποιας λειτουργικότητάς του, ή εξελληνισμό σχετικών κειμένων. Ενδεικτικά αντικείμενα έργων συνεισφοράς είναι:

  • επέκταση της λειτουργικότητας περιβαλλόντων (IDE) ανάπτυξης προγραμμάτων R,
  • υλοποίηση νέων στατιστικών μεθόδων επεξεργασίας και διάθεσή τους στο περιβάλλον της R,
  • ενσωμάτωση εξωτερικών εργαλείων στα περιβάλλοντα ανάπτυξης προγραμμάτων της R,
  • εξελληνισμός της τεκμηρίωσης του λογισμικού R,
  • διόρθωση σφαλμάτων που τυχόν υπάρχουν στο περιβάλλον της R.

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να προτείνουν κάποιο άλλο έργο συνεισφοράς.

Οι συμμετέχοντες στον 2ο κύκλο εκπαίδευσης (σεμινάριο) της 3ης περιόδου θα μετέχουν σε ομάδες που θα αναλάβουν την εκτέλεση ενός έργου συνεισφοράς. Κάθε συνεισφορά θα περάσει από ποιοτικό έλεγχο, προκειμένου να γίνει αποδεκτή και να θεωρείται έγκυρη. Οι καλύτερες συνεισφορές θα βραβευθούν και με χρηματικό ποσό.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο θα ξεκινήσει τη εβδομάδα της Δευτέρας 6 Ιουλίου και η συνολική του διάρκεια θα είναι 12 ώρες εκπαίδευσης πάνω σε επιλεγμένα θέματα. Οι ακριβείς ημέρες και ώρες διεξαγωγής του σεμιναρίου θα ανακοινωθούν πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν αίτηση συμμετοχής συμπληρώνοντας τη φόρμα που υπάρχει στον σύνδεσμο  https://ma.ellak.gr/list-events/eventparticipation/?events_id=4101  το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2015.

Η επιλογή των εκπαιδευομένων θα γίνει από ειδική επιστημονική επιτροπή με κριτήρια την ποιότητα, την εμπειρία και τα ενδιαφέροντα των υποψηφίων.

Τα επιθυμητά προσόντα των συμμετεχόντων συνοψίζονται ως εξής:

  • Γνώση χειρισμού Η/Υ
  • Βασικές γνώσεις στατιστικής
  • Επιθυμητή η γνώση γλώσσας προγραμματισμού

Βεβαίωση συμμετοχής στο σεμινάριο παρέχεται με την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησής του.

Υποβολή Σχολίων
Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
Πλοήγηση