Πρόσκληση στο 1ο Θερινό Σχολείο ΕΛ/ΛΑΚ της Μονάδας Αριστείας του Πανεπιστημίου Πατρών με Αντικείμενο το Λογισμικό Οικονομετρικής Ανάλυσης gretl

18

ΜΑΙ

Πρόσκληση στο 1ο Θερινό Σχολείο ΕΛ/ΛΑΚ της Μονάδας Αριστείας του Πανεπιστημίου Πατρών με Αντικείμενο το Λογισμικό Οικονομετρικής Ανάλυσης gretl ical

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟ Πανεπιστήμιο Πατρών  ΣΕ Βασικές εφαρμογές/Εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ 18.05.2015 - 22.05.2015

ΣΤΟ Αίθουσα εκπαίδευσης βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Πατρών

Στόχος και σκοπός του θερινού σχολείου Στόχος της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του Πανεπιστημίου Πατρών είναι να ενισχύσει την κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα, φέρνοντας σε επαφή χρήστες, προγραμματιστές, ερευνητές, επαγγελματίες και γενικά ...

1110

 

Αξιολογήστε

Η εκδήλωση ειναι προγραμματισμένη να έχει Live Streaming.

 

Στόχος και σκοπός του θερινού σχολείου

Στόχος της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του Πανεπιστημίου Πατρών είναι να ενισχύσει την κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα, φέρνοντας σε επαφή χρήστες, προγραμματιστές, ερευνητές, επαγγελματίες και γενικά φορείς που ασχολούνται με το ελεύθερο και ανοικτό λογισμικό ή που έχουν ανάγκες οι οποίες θα μπορούσαν να καλυφθούν από αυτό.

Η Μονάδα Αριστείας του Πανεπιστημίου Πατρών σκοπεύει να ενισχύσει τους δεσμούς της κοινότητας μέσα από εκπαιδευτικές δράσεις (σεμινάρια), προγραμματιστικές δράσεις (ομάδες εργασίες και σχολεία κώδικα) και δράσεις διάχυσης (ημερίδες), οι οποίες θα επαναλαμβάνονται περιοδικά ώστε να μπορούν να δώσουν την ευκαιρία σε όσο το δυνατόν περισσότερους να συμμετέχουν.

Η Μονάδα Αριστείας του Πανεπιστημίου Πατρών έχει ήδη ολοκληρώσει μια περίοδο με 2 κύκλους εκπαίδευσης (σεμινάρια) με αντικείμενο το λογισμικό ανοικτού κώδικα gretl καθώς και την οργάνωση έργων συνεισφοράς πάνω στο ίδιο λογισμικό.

Στα πλαίσια αυτά, η Μονάδα Αριστείας του Πανεπιστημίου Πατρών

προσκαλεί

φοιτητές, προγραμματιστές, εκπαιδευτικούς, ερευνητές και όλους όσους ενδιαφέρονται ή ασχολούνται με το ανοικτό λογισμικό στο 1ο θερινό σχολείο με αντικείμενο το λογισμικό οικονομετρικής ανάλυσης gretl.

Στόχος του 1ου θερινού σχολείου είναι αφενός η παρουσίαση των δράσεων της Μονάδας Αριστείας και αφετέρου η διεξαγωγή επιλεγμένων διαλέξεων από προσκεκλημένους ομιλητές καθώς και από ενεργά μέλη της κοινότητας ανοιχτού λογισμικού του gretl. Επιπλέον, θα οργανωθούν και συνεδρίες συνεισφοράς με απώτερο στόχο τη διεύρυνση της κοινότητας συνεισφοράς του gretl.

 

Διάρκεια Θερινού Σχολείου

Το 1ο θερινό σχολείο ανοιχτού κώδικα με αντικείμενο το gretl θα διεξαχθεί από τη Δευτέρα, 18 Μαΐου 2015, έως και την Παρασκευή, 22 Μαΐου 2015, και σε απογευματινές ώρες. Κάθε μέρα έχουν προγραμματιστεί διαλέξεις πάνω σε επιλεγμένα θέματα του σχετικού ανοιχτού λογισμικού. Το αναλυτικό πρόγραμμα του θερινού σχολείου θα ανακοινωθεί λίγες ημέρες πριν την έναρξή του.

Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής στο 1ο Θερινό Σχολείο ΕΛ/ΛΑΚ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν αίτηση συμμετοχής στο 1ο θερινό σχολείο με αντικείμενο το gretl συμπληρώνοντας τη φόρμα που υπάρχει στον σύνδεσμο:

 

https://ma.ellak.gr/list-events/eventparticipation/?events_id=3418

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής μέσω του παραπάνω συνδέσμου το αργότερο μέχρι και την Πέμπτη, 14 Μαΐου 2015.

Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει από ειδική επιστημονική επιτροπή με κριτήρια την ποιότητα, την εμπειρία και τα ενδιαφέροντα των υποψηφίων.

 

Υποβολή Σχολίων
Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
Πλοήγηση