Πρόσκληση στο Θερινό Σχολείο ΕΛ/ΛΑΚ της Μονάδας Αριστείας του Πανεπιστημίου Πατρών με Αντικείμενο το Λογισμικό R

23

ΣΕΠ

Πρόσκληση στο Θερινό Σχολείο ΕΛ/ΛΑΚ της Μονάδας Αριστείας του Πανεπιστημίου Πατρών με Αντικείμενο το Λογισμικό R ical

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟ Πανεπιστήμιο Πατρών  ΣΕ Βασικές εφαρμογές/Εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ 23.09.2015 05:00 PM - 29.09.2015 08:00 PM

ΣΤΟ Πανεπιστήμιο Πατρών 26504 Ριο

Πρόσκληση στο Θερινό Σχολείο ΕΛ/ΛΑΚ της Μονάδας Αριστείας του Πανεπιστημίου Πατρών με Αντικείμενο το Λογισμικό R Στόχος και σκοπός του θερινού σχολείου Στόχος της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του Πανεπιστημίου Πατρών είναι να ενισχύσει την ...

741

 

Αξιολογήστε

Η εκδήλωση ειναι προγραμματισμένη να έχει Live Streaming.

 

Πρόσκληση στο Θερινό Σχολείο ΕΛ/ΛΑΚ της Μονάδας Αριστείας του Πανεπιστημίου Πατρών με Αντικείμενο το Λογισμικό R

Στόχος και σκοπός του θερινού σχολείου

Στόχος της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του Πανεπιστημίου Πατρών είναι να ενισχύσει την κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα, φέρνοντας σε επαφή χρήστες, προγραμματιστές, ερευνητές, επαγγελματίες και γενικά φορείς που ασχολούνται με το ελεύθερο και ανοικτό λογισμικό ή που έχουν ανάγκες οι οποίες θα μπορούσαν να καλυφθούν από αυτό.

Η Μονάδα Αριστείας του Πανεπιστημίου Πατρών σκοπεύει να ενισχύσει τους δεσμούς της κοινότητας μέσα από εκπαιδευτικές δράσεις (σεμινάρια), προγραμματιστικές δράσεις (ομάδες εργασίες και σχολεία κώδικα) και δράσεις διάχυσης (ημερίδες), οι οποίες θα επαναλαμβάνονται περιοδικά ώστε να μπορούν να δώσουν την ευκαιρία σε όσο το δυνατόν περισσότερους να συμμετέχουν.

Η Μονάδα Αριστείας του Πανεπιστημίου Πατρών έχει ήδη ολοκληρώσει 2 κύκλους εκπαίδευσης (σεμινάρια) με αντικείμενο το λογισμικό ανοικτού κώδικα R, μία γλώσσα προγραμματισμού και ένα περιβάλλον για στατιστική επεξεργασία δεδομένων και δημιουργία γραφημάτων, και έχει οργανώσει σχετικά έργα συνεισφοράς.

Στα πλαίσια αυτά, η Μονάδα Αριστείας του Πανεπιστημίου Πατρών

προσκαλεί

φοιτητές, προγραμματιστές, εκπαιδευτικούς, ερευνητές και όλους όσους ενδιαφέρονται ή ασχολούνται με το ανοικτό λογισμικό στο θερινό σχολείο με αντικείμενο το λογισμικό R.

Στόχος αυτού του θερινού σχολείου είναι αφενός η παρουσίαση των δράσεων της Μονάδας Αριστείας και αφετέρου η διεξαγωγή επιλεγμένων διαλέξεων από προσκεκλημένους ομιλητές καθώς και από ενεργά μέλη της κοινότητας ανοιχτού λογισμικού της R. Επιπλέον, θα οργανωθούν και συνεδρίες συνεισφοράς με απώτερο στόχο τη διεύρυνση της κοινότητας συνεισφοράς της R.

Διάρκεια Θερινού Σχολείου

Το θερινό σχολείο ανοιχτού κώδικα με αντικείμενο την R θα διεξαχθεί από Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2015 έως και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015 (απογευματινές ώρες). Κάθε μέρα έχουν προγραμματιστεί διαλέξεις πάνω σε επιλεγμένα θέματα του σχετικού ανοιχτού λογισμικού. Το αναλυτικό πρόγραμμα του θερινού σχολείου θα ανακοινωθεί λίγες ημέρες πριν την έναρξή του.

Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής στο Θερινό Σχολείο ΕΛ/ΛΑΚ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν αίτηση συμμετοχής συμπληρώνοντας τη φόρμα που υπάρχει στον σύνδεσμο:

https://ma.ellak.gr/list-events/eventparticipation/?events_id=4818

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής μέσω του παραπάνω συνδέσμου το αργότερο μέχρι και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2015.

Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει από ειδική επιστημονική επιτροπή με κριτήρια την ποιότητα, την εμπειρία και τα ενδιαφέροντα των υποψηφίων.

 

Υποβολή Σχολίων
Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
Πλοήγηση