[ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ] ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΙΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

15

ΙΟΥΛ

[ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ] ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΙΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ical

ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΔΙΚΑ ΑΠΟ Πανεπιστήμιο Κρήτης  ΣΕ Τουρισμός 15.07.2015 10:00 AM - 21.07.2015 03:00 PM

ΣΤΟ Αίθουσα Κ107 - Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστημίου Κρήτης Πανεπιστημιούπολη Βουτών

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης προσκαλεί φοιτητές, προγραμματιστές, εκπαιδευτικούς,  και όλους, όσοι ενδιαφέρονται, ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με το ανοικτό λογισμικό στη Θεματική Περιοχή του Τουρισμού, να συμμετάσχουν στο Σχολείο ...

1401

 

Αξιολογήστε

 

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης προσκαλεί φοιτητές, προγραμματιστές, εκπαιδευτικούς,  και όλους, όσοι ενδιαφέρονται, ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με το ανοικτό λογισμικό στη Θεματική Περιοχή του Τουρισμού, να συμμετάσχουν στο Σχολείο Κώδικα του 3ου Κύκλου Εκπαίδευσης με τίτλο:

«Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ

με JAVA »

που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη εφαρμογών σχετικών με τον Τουρισμό.

Το Σχολείο Κώδικα διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης στο πλαίσιπ του υποέργου «Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ» του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση (Αναθέτουσα Αρχή: ΕΔΕΤ Α.Ε.).

Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν με απώτερο σκοπό την εκτέλεση ενός Έργου συνεισφοράς σε ανάπτυξη εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ που σχετίζονται με τη θεματική περιοχή του Τουρισμού.

 

 

Παρακάτω μπορείτε να ενημερωθείτε συνοπτικά για τα κύρια στοιχεία του Σχολείου Κώδικα του 1ου Κύκλου Εκπαίδευσης:

Θέμα Σχολείου Κώδικα

 

«Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών με JAVA»

Γλώσσες Προγραμματισμού: JAVA HTML – CSS – MYSQL – PHP
Θεματική Περιοχή: Τουρισμός
Πρόγραμμα
  • Διαλέξεις

 

1η μέρα: Τετάρτη 15 Ιουλίου 2015

10.00-15.00:

Ιωάννης Ρουσσάκης – Χαράλαμπος Τζαγκαράκης.: «Εισαγωγή στον οντοκεντρικό προγραμματισμό (βασική εισαγωγή στο περιβάλλον εργασίας) «

 

 

2η μέρα: Πέμπτη 16 Ιουλίου 2015

10.00-15.00:

Ιωάννης Ρουσσάκης – Χαράλαμπος Τζαγκαράκης, «Κλάσεις στιγμιότυπα και διαχείριση αντικειμένων στην Java»

 

 

3η μέρα: Παρασκευή 17 Ιουλίου 2015

10.00 – 15.00:

Ιωάννης Ρουσσάκης – Χαράλαμπος Τζαγκαράκης, «Πλαίσιο χειρισμού συλλογών αντικειμένων  (java collections)»

 

 

4η μέρα: Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015

15.00 – 20.00:

Ιωάννης Ρουσσάκης – Χαράλαμπος Τζαγκαράκης, «Γραφικές διεπαφές χρήστη και προγραμματισμός βάση γεγονότων»

 

5η μέρα: Τρίτη 21 Ιουλίου 2015

15.00 – 20.00:

Ουρανία Σμυρνάκη, «JDBC – SERVLETS – JSP»

 

  • Υλοποίηση Έργου Συνεισφοράς

 

Οι συμμετέχοντες καλούνται να εκτελέσουν ένα έργο συνεισφοράς ομαδικά ή ατομικά.

Περιεχόμενο Σχολείου Κώδικα Το σεμινάριο θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη εφαρμογών σχετικών με τον Τουρισμό
Χώρος Διενέργειας Σεμιναρίου: Αίθουσα Κ107 , Κτίριο Επιστήμης Υπολογιστών, Βούτες Ηρακλείου
Εκπαιδευτική μέθοδος:  Δια ζώσης και εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας OpenMeetings. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ προσόντα συμμετεχόντων:
  1. Εμπειρία σε προγραμματισμό
  2. Βασικές γνώσεις HTML – CSS – PHP – MySql

Παρακαλούμε το βιογραφικό να περιέχει στοιχεία σχετικά με τα ως άνω απαραίτητα προσόντα που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο σεμινάριο.

Διάφορες πληροφορίες:
  1. Η συμμετοχή στο σχολείο είναι χωρίς κάποιο χρηματικό κόστος

 

  1. Με το πέρας του σχολείου κώδικα και την παράδοση του έργου συνεισφοράς παρέχεται Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης. Χωρίς την παράδοση έργου συνεισφοράς που θα εξεταστεί, δεν παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.

 

Προθεσμία Υποβολής Συμμετοχών: έως και την  Παρασκευή 10 Ιουλίου 2015 (Ώρα: 14.00)Ο αριθμός των θέσεων παρακολούθησης θα είναι περιορισμένος. Για το λόγο αυτό θα πραγματοποιηθεί επιλογή των εκπαιδευομένων που θα παρακολουθήσουν βάσει του απεσταλθέντος βιογραφικού σημειώματος. Θα λάβετε σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα που θα σας ενημερώνει για τα αποτελέσματα της επιλογής. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 2810393332, 2810393315, 2810393319 ή στείλτε email στη διεύθυνση ma@ucnet.uoc.gr

Υποβολή Σχολίων
Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
Πλοήγηση