1ος Εκπαιδευτικός Κύκλος Σεμιναρίων ΕΛ/ΛΑΚ Μονάδας Αριστείας Α.Π.Θ. – Ανακοίνωση/Πρόσκληση Συμμετοχής

09

ΜΑΙ

1ος Εκπαιδευτικός Κύκλος Σεμιναρίων ΕΛ/ΛΑΚ Μονάδας Αριστείας Α.Π.Θ. – Ανακοίνωση/Πρόσκληση Συμμετοχής ical

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  ΣΕ Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση, Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας 9.05.2014 05:00 PM - 12.06.2014 07:00 PM

ΣΤΟ Eγκαταστάσεις του Τμ. Πληροφορικής, 2ος όροφος, Αίθ. 1/2. Εθνικής Αντιστάσεως 16

Live Streaming: https://www.youtube.com/watch?v=RfvcvN-_XsY   Η Μονάδα Αριστείας Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛΛΑΚ) προσφέρει το πρώτο σεμινάριο της στις θεματικές ενότητες της Δημόσιας Διοίκησης & ...

2193

 

Αξιολογήστε

Η εκδήλωση ειναι προγραμματισμένη να έχει Live Streaming.

 

Live Streaming: https://www.youtube.com/watch?v=RfvcvN-_XsY

 

Η Μονάδα Αριστείας Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛΛΑΚ)
προσφέρει το πρώτο σεμινάριο της στις θεματικές ενότητες της Δημόσιας Διοίκησης
& Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΔΔ & ΤΑ) και των Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας
(ΠΣΥ). Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και
της Υγείας όλων των βαθμίδων, σε καθηγητές, φοιτητές, υπαλλήλους του Α.Π.Θ. και
σε ελεύθερους επαγγελματίες του χώρου.
Η διάρκεια του σεμιναρίου θα είναι έξι (6) εβδομάδες και οι διαλέξεις θα διαρκούν δύο
ώρες, 17.00′ – 19.00′. Τόπος διεξαγωγής του σεμιναρίου θα είναι οι εγκαταστάσεις
του Τμ. Πληροφορικής στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 16, 2ος όροφος, Αίθ. 1/2.
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου ειδικοί επιστήμονες θα αναπτύσσουν θέματα
σχετικά με την αξιοποίηση και εφαρμογή του ΕΛΛΑΚ στις θεματικές περιοχές και θα
επακολουθούν ερωτήσεις και συζήτηση.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι κλειστός (έως 25). Η επιλογή θα γίνει με
βάση το σύντομο βιογραφικό που θα υποβάλει κάθε ενδιαφερόμενος με e-mail στη
διεύθυνση vkolofot@csd.auth.gr. Θα επακολουθήσει δεύτερο σεμινάριο αμέσως μετα
τη λήξη του πρώτου με αντικείμενο τις εφαρμογές ΕΛΛΑΚ στη Δημόσια Διοίκηση και
τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.
Πληροφορίες για ενδιαφερόμενους: e-mail: vkolofot@csd.auth.gr, τηλ. 2310 991862
(εργάσιμες ημέρες, ώρες 10.00-14.00). Χρήσιμες ιστοσελίδες: www.eellak.gr,
www.ma.eellak.gr και http://sweng.csd.auth.gr και στις εγκαταστάσεις της Μονάδας
Αριστείας ΕΛΛΑΚ Α.Π.Θ. (Παράρτημα Τμήματος Πληροφορικής, Καλαμαριά, οδός
Εθνικής Αντιστάσεως 16, 2ος όροφος).

 

Υποβολή Σχολίων
Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
Πλοήγηση