[ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ [ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ]

23

ΑΠΡ

[ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ [ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ] ical

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟ Πανεπιστήμιο Κρήτης  ΣΕ Τουρισμός 23.04.2015 04:00 PM - 14.05.2015 05:00 PM

ΣΤΟ Αίθουσα Κ107 - Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστημίου Κρήτης Πανεπιστημιούπολη Βουτών

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης προσκαλεί φοιτητές, προγραμματιστές, εργαζόμενους στον τομέα του Τουρισμού και όλους, όσοι ενδιαφέρονται, ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με το ανοικτό λογισμικό στη Θεματική Περιοχή του Τουρισμού, να ...

1177

 

Αξιολογήστε

 

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης προσκαλεί φοιτητές, προγραμματιστές, εργαζόμενους στον τομέα του Τουρισμού και όλους, όσοι ενδιαφέρονται, ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με το ανοικτό λογισμικό στη Θεματική Περιοχή του Τουρισμού, να συμμετάσχουν στο 2ο Σεμινάριο του 2ου Κύκλου Εκπαίδευσης με τίτλο:

«Αξιοποίηση συστημάτων ελ/λακ στη διαχείριση περιεχομένου και επεξεργασίας εικόνας στον Τουρισμό»

που διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης στα πλαίσια του υποέργου «Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ» του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση (Αναθέτουσα Αρχή: ΕΔΕΤ Α.Ε.).

 

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για την περιφερειακή πολιτική ανάπτυξης του τουρισμού, τον ρόλο των ΤΠΕ, ενώ παράλληλα θα γνωρίσουν και θα εκπαιδευτούν στις λειτουργικότητες του συστήματος Joomla και στην επεξεργασία γραφικών για την προβολή του τουριστικού προϊόντος με χρήση συστημάτων ελ/λακ.

Παρακάτω μπορείτε να ενημερωθείτε συνοπτικά για τα κύρια στοιχεία του 1ου Σεμιναρίου του 2ου Κύκλου Εκπαίδευσης:

Θέμα Κύκλου Εκπαίδευσης:

 «Αξιοποίηση open source συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου και εικόνας στον Τουρισμό» 

Θεματική Περιοχή: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Πρόγραμμα
  • Διαλέξεις

 

1η Διάλεξη: 23/04/2015

16.00 – 20. 00, Θεωρητική Διάλεξη

 

Ευγενία Σμυρνάκη

«Ελεύθερο και Ανοικτό Λογισμικό, Ανοικτό Περιεχόμενο» 

 

Νικόλαος Ραπτάκης, Περιφέρεια Κρήτης

«Περιφερειακή Πολιτική Ανάπτυξης του Τουρισμού και ο ρόλος των ΤΠΕ» 

 

 

 

2η Διάλεξη: 29/04/2015

15.00 – 18.00, Εργαστήριο

Σ. Καουκάκης:

«Διαχείριση περιεχομένου μέσω του Open Source συστήματος Joomla»

 

3η Διάλεξη: 06/05/2015

15.00 – 18.00 Εργαστήριο

Σ. Καουκάκης

«Διαχείριση περιεχομένου μέσω του Open Source συστήματος Joomla»

 

Διάλεξη: 14/05/2015

15.00 – 17.00 Εργαστήριο

Άννα Βασιλειάδη, Πανεπιστήμιο Κρήτης

«Επεξεργασία γραφικών με χρήση συστημάτων ελ/λακ»

 

Μέσα σε διάστημα δύο μηνών από την έναρξη του Σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες καλούνται να εκτελέσουν ένα έργο συνεισφοράς/ εργασία ομαδικά ή ατομικά.

Περιεχόμενο Σεμιναρίου
  • Θεματολογία Διαλέξεων:

Το σεμινάριο θα επικεντρωθεί στη χρήση, διαχείριση, εξοικείωση με τις λειτουργικότητες, επεκτάσεις της open source πλατφορμας Joomla καθώς και συστημάτων ελ/λακ για την επεξεργασία γραφικών και την καλύτερη προβολή του τουριστικού προϊόντος

 

Χώρος Διενέργειας Σεμιναρίου: Αίθουσα Κ107 , Κτίριο Επιστήμης Υπολογιστών, Βούτες Ηρακλείου
Εκπαιδευτική μέθοδος:  Δια ζώσης και εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας OpenMeetings – Επιτρέπονται μέχρι δύο (2) απουσίες στο σύνολο των 12 ωρών του σεμιναρίου.
Επιθυμητά προσόντα συμμετεχόντων: 1. Εξοικείωση στο χειρισμό Η/Υ
Διάφορες πληροφορίες:
  1. Η συμμετοχή στα σεμινάρια είναι χωρίς κάποιο χρηματικό κόστος

 

  1. Με το πέρας του κύκλου εκπαίδευσης και την παράδοση του έργου συνεισφοράς/ εργασίας – project παρέχεται Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης

3.  Οι εργασίες, έργα συνεισφοράς που θα αναπτύξουν και θα εκπονήσουν οι εκπαιδευόμενοι, ως και το περιεχόμενο αυτών, θα διατίθεται ανοιχτά με άδειες ελ/λακ και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς του έργου

Προθεσμία Υποβολής Συμμετοχών: έως και την Δευτέρα 20 Απριλίου 2015 (Ώρα 23.59′). Ο αριθμός των θέσεων παρακολούθησης θα είναι περιορισμένος. Για το λόγο αυτό θα πραγματοποιηθεί επιλογή των εκπαιδευομένων που θα παρακολουθήσουν βάσει του απεσταλθέντος βιογραφικού σημειώματος. Θα λάβετε σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα που θα σας ενημερώνει για τα αποτελέσματα της επιλογής. Η προθεσμία δήλωσης συμμετοχών    Π Α Ρ Α Τ Ε Ι ΝΕ Τ Α Ι   μέχρι την Τρίτη 21 Απριλίου και ώρα 23:59

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα  2810393315, 2810393319 ή στείλτε email στη διεύθυνση ma@ucnet.uoc.gr

Υποβολή Σχολίων
Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
Πλοήγηση