[ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ] ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛ/ΛΑΚ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

10

ΙΟΥΝ

[ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ] ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛ/ΛΑΚ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ical

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟ Πανεπιστήμιο Κρήτης  ΣΕ Τουρισμός 10.06.2015 04:00 PM - 23.06.2015 05:00 PM

ΣΤΟ Αίθουσα Κ107 - Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστημίου Κρήτης Πανεπιστημιούπολη Βουτών

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης προσκαλεί φοιτητές, προγραμματιστές, εργαζόμενους στο τομέα του τουρισμού ή σε σχετικές δραστηριότητες και όλους, όσοι ενδιαφέρονται, ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με το ανοικτό λογισμικό στη Θεματική ...

1153

 

Αξιολογήστε

 

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης προσκαλεί φοιτητές, προγραμματιστές, εργαζόμενους στο τομέα του τουρισμού ή σε σχετικές δραστηριότητες και όλους, όσοι ενδιαφέρονται, ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με το ανοικτό λογισμικό στη Θεματική Περιοχή του Τουρισμού, να συμμετάσχουν στο 2ο Σεμινάριο του 3ου Κύκλου Εκπαίδευσης με τίτλο:

«Αξιοποίηση συστημάτων ελ/λακ στον Τουρισμό – Συστήματα διαχείρισης ηλεκτρονικών κρατήσεων»

που διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης στα πλαίσια του υποέργου «Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ» του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση (Αναθέτουσα Αρχή: ΕΔΕΤ Α.Ε.).

 

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν και θα εργαστούν πάνω σε open source σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών κρατήσεων, που αποτελεί επέκταση του Joomla.

Παρακάτω μπορείτε να ενημερωθείτε συνοπτικά για τα κύρια στοιχεία του 2ου Σεμιναρίου του 3ου Κύκλου Εκπαίδευσης:

Θέμα Κύκλου Εκπαίδευσης:

«Αξιοποίηση συστημάτων ελ/λακ στον Τουρισμό – Συστήματα διαχείρισης ηλεκτρονικών κρατήσεων»  (επέκταση Open Source συστήματος Joomla)

Θεματική Περιοχή: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Πρόγραμμα
  • Διαλέξεις

 

1η Διάλεξη: 10/06/2015

16.00 – 20. 00, Θεωρητική Διάλεξη

 

Κυριάκος Κώτσογλου, Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης (Περιφερειακής Ενότητας Χανίων)

Κορίνα Μηλλιαράκη, Πρόεδρος Ένωσης Αγροτουρισμού και Τουρισμού Υπαίθρου Κρήτης

Ευγενία Σμυρνάκη, Πανεπιστήμιο Κρήτης

 

2η Διάλεξη: 16/06/2015

15.00 – 18.00, Εργαστήριο

Σ. Καουκάκης

 

3η Διάλεξη: 18/06/2015

15.00 – 18.00 Εργαστήριο

Σ. Καουκάκης

 

 

Διάλεξη: 23/06/2015

15.00 – 17.00 Εργαστήριο

Σταύρος Καουκάκης

Μέσα σε διάστημα δύο μηνών από την έναρξη του Σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες καλούνται να εκτελέσουν ένα έργο συνεισφοράς/ εργασία ομαδικά ή ατομικά.

Περιεχόμενο Σεμιναρίου
  • Θεματολογία Διαλέξεων:

Το σεμινάριο θα επικεντρωθεί στη χρήση, διαχείριση, εξοικείωση με τις λειτουργικότητες, επεκτάσεις σύγχρονων συστημάτων ελ/λακ που χρησιμοποιούνται ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον τομέα του τουρισμού

 

Χώρος Διενέργειας Σεμιναρίου: Αίθουσα Κ107 , Κτίριο Επιστήμης Υπολογιστών, Βούτες Ηρακλείου
Εκπαιδευτική μέθοδος:  Δια ζώσης και εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας OpenMeetings – Επιτρέπονται μέχρι δύο (2) απουσίες στο σύνολο των 12 ωρών του σεμιναρίου.
Επιθυμητά προσόντα συμμετεχόντων: 1. Εξοικείωση στο χειρισμό Η/Υ
Διάφορες πληροφορίες:
  1. Η συμμετοχή στα σεμινάρια είναι χωρίς κάποιο χρηματικό κόστος

 

  1. Με το πέρας του κύκλου εκπαίδευσης και την παράδοση του έργου συνεισφοράς/ εργασίας – project παρέχεται Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης

3.  Οι εργασίες, έργα συνεισφοράς που θα αναπτύξουν και θα εκπονήσουν οι εκπαιδευόμενοι, ως και το περιεχόμενο αυτών, θα διατίθεται ανοιχτά με άδειες ελ/λακ και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς του έργου

Προθεσμία Υποβολής Συμμετοχών: έως και την  Τρίτη 9 Ιουνίου 2015  (Ώρα 14.00). Ο αριθμός των θέσεων παρακολούθησης θα είναι περιορισμένος. Για το λόγο αυτό θα πραγματοποιηθεί επιλογή των εκπαιδευομένων που θα παρακολουθήσουν βάσει του απεσταλθέντος βιογραφικού σημειώματος. Θα λάβετε σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα που θα σας ενημερώνει για τα αποτελέσματα της επιλογής. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα  2810393315, 2810393319 ή στείλτε email στη διεύθυνση ma@ucnet.uoc.gr

Υποβολή Σχολίων
Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
Πλοήγηση