[ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ] ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ – MOODLE – E-CLASS

31

ΜΑΡ

[ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ] ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ – MOODLE – E-CLASS ical

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟ Πανεπιστήμιο Κρήτης  ΣΕ Εκπαιδευτικό λογισμικό 31.03.2015 04:00 PM - 3.04.2015 08:00 PM

ΣΤΟ Αίθουσα Κ107 - Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστημίου Κρήτης Πανεπιστημιούπολη Βουτών

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης προσκαλεί φοιτητές, προγραμματιστές, εκπαιδευτικούς, εργαζόμενους στον τομέα της Εκπαίδευσης και όλους, όσοι ενδιαφέρονται, ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με το ανοικτό λογισμικό στη Θεματική Περιοχή του ...

2270

 

Αξιολογήστε

Η εκδήλωση ειναι προγραμματισμένη να έχει Live Streaming.

 

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης προσκαλεί φοιτητές, προγραμματιστές, εκπαιδευτικούς, εργαζόμενους στον τομέα της Εκπαίδευσης και όλους, όσοι ενδιαφέρονται, ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με το ανοικτό λογισμικό στη Θεματική Περιοχή του Εκπαιδευτικού Λογισμικού, να συμμετάσχουν στο 1ο Σεμινάριο του 2ου Κύκλου Εκπαίδευσης με τίτλο:

«Open Source Πλατφόρμες Ηλεκτρονικής Μάθησης:  Moodle – E-class»

που διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης στα πλαίσια του υποέργου «Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ» του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση (Αναθέτουσα Αρχή: ΕΔΕΤ Α.Ε.).

Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν με απώτερο σκοπό την εξοικείωσή τους με τις ως άνω πλατφόρμες και τις λειτουργικότητες που αυτές προσφέρουν αναγνωρίζοντας την αξία της ενσωμάτωσης του ανοιχτού λογισμικού και τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία κάθε επιπέδου.

Παρακάτω μπορείτε να ενημερωθείτε συνοπτικά για τα κύρια στοιχεία του 1ου Σεμιναρίου του 2ου Κύκλου Εκπαίδευσης:

Θέμα Κύκλου Εκπαίδευσης:

 «Open Source Πλατφόρμες Ηλεκτρονικής Μάθησης:  Moodle – E-class»

Θεματική Περιοχή: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Πρόγραμμα
  • Διαλέξεις

 

1η Διάλεξη: 31/03/2015

16.00 – 20. 00, Θεωρητική Διάλεξη

 

Ευγενία Σμυρνάκη

«Ανοιχτό Λογισμικό, Ανοιχτά Πρότυπα και Περιεχόμενο» 

 

Θεμιστοκλής Κουτσουράς,

«Τεχνολογίες στην εκπαίδευση: Επισκόπηση, Ανάγκες και Χαρακτηριστικά» 

«Συγκριτική μελέτη στα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (LMSs) – Θετικά Χρήσης Συστημάτων Ανοιχτού λογισμικού» 

 

 

 

2η Διάλεξη: 01/04/2015

16.00 – 20.00, Εργαστήριο

Σ. Καουκάκης, Οφηλία Νεοφύτου

 

«Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Μάθησης – E-class» 

 

3η Διάλεξη: 03/04/2015

16.00 – 20.00 Εργαστήριο

Σ. Καουκάκης, Οφηλία Νεοφύτου

«Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Μάθησης – Moodle»  

 

Μέσα σε διάστημα δύο μηνών από την έναρξη του Σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες καλούνται να εκτελέσουν ένα έργο συνεισφοράς/ εργασία ομαδικά ή ατομικά.

Περιεχόμενο Σεμιναρίου
  • Θεματολογία Διαλέξεων:

Το σεμινάριο θα επικεντρωθεί στη χρήση, διαχείριση, εξοικείωση με τις λειτουργικότητες, επεκτάσεις των open source πλατφορμών Ηλεκτρονικής Μάθησης (Moodle κ΄ E-clasas) που  χρησιμοποιούνται ήδη από την εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή κοινότητα και οι οποίες προσφέρουν πληθώρα δυνατοτήτων και δίδουν μία νέα διάσταση στη σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία.

 

Χώρος Διενέργειας Σεμιναρίου: Αίθουσα Κ107 , Κτίριο Επιστήμης Υπολογιστών, Βούτες Ηρακλείου
Εκπαιδευτική μέθοδος:  Δια ζώσης και εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας OpenMeetings – Επιτρέπονται μέχρι δύο (2) απουσίες στο σύνολο των 12 ωρών του σεμιναρίου. Οι απουσίες λαμβάνονται με την έναρξη εκάστου διώρου εκπαίδευσης.
Επιθυμητά προσόντα συμμετεχόντων: 1. Εξοικείωση στο χειρισμό Η/Υ
Διάφορες πληροφορίες:
  1. Η συμμετοχή στα σεμινάρια είναι χωρίς κάποιο χρηματικό κόστος

 

  1. Με το πέρας του κύκλου εκπαίδευσης και την παράδοση του έργου συνεισφοράς/ εργασίας – project παρέχεται Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης

3.  Οι εργασίες, έργα συνεισφοράς που θα αναπτύξουν και θα εκπονήσουν οι εκπαιδευόμενοι, ως και το περιεχόμενο αυτών, θα διατίθεται ανοιχτά με άδειες ελ/λακ και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς του έργου

Προθεσμία Υποβολής Συμμετοχών: έως και την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015 (Ώρα 23.59′). Ο αριθμός των θέσεων παρακολούθησης θα είναι περιορισμένος. Για το λόγο αυτό θα πραγματοποιηθεί επιλογή των εκπαιδευομένων που θα παρακολουθήσουν βάσει του απεσταλθέντος βιογραφικού σημειώματος. Θα λάβετε σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα που θα σας ενημερώνει για τα αποτελέσματα της επιλογής. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα  2810393315, 2810393319 ή στείλτε email στη διεύθυνση ma@ucnet.uoc.gr

Υποβολή Σχολίων
Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
Πλοήγηση