ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 26 ΙΑΝ Συνοπτικος απολογισμος των δραστηριοτητων της Μοναδας Αριστειας ΕΛ/ΛΑΚ του ΑΠΘ

03

ΦΕΒ

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 26 ΙΑΝ Συνοπτικος απολογισμος των δραστηριοτητων της Μοναδας Αριστειας ΕΛ/ΛΑΚ του ΑΠΘ ical

ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΣΕ Αγροτική Ανάπτυξη - Περιβάλλον, Βασικές εφαρμογές/Εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ, Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση, Εκπαιδευτικό λογισμικό, Επιχειρηματικές εφαρμογές / υπηρεσίες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Μεταφορές - Ναυτιλία, Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας, Πολιτισμός, Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών, Τουρισμός 3.02.2016 07:30 AM - 9.03.2017 07:30 AM

Η Μονάδα Αριστείας ΑΠΘ εστιάζει τις δραστηριότητες της στις θεματικές περιοχές της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας και τις Επιχειρηματικές Εφαρμογές/Υπηρεσίες για Μικρομεσαίες ...

758

 

 

Η Μονάδα Αριστείας ΑΠΘ εστιάζει τις δραστηριότητες της στις θεματικές περιοχές της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας και τις Επιχειρηματικές Εφαρμογές/Υπηρεσίες για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Η Μ.Α. ΑΠΘ ολοκλήρωσε τις συμβατικές υποχρεώσεις της τον Ιούλιο του 2015, έχοντας ολοκληρώσει τα έξι Σεμινάρια, τις τρεις Ημερίδες και τα τρία Σχολεία Κώδικα που προβλέπονταν (βλ. σχετική ιστοσελίδα: https://ma.ellak.gr/).

Η Μ.Α. ΑΠΘ συνεργάζεται με την κοινότητα GREEKLUG με έδρα την Πυλαία της Θεσ/νίκης.

Η Μ.Α. ΑΠΘ συνεχίζει το έργο της και μετά το Νοέμβριο 2015, οπότε και έληξε το έργο των Μ.Α. του ΕΔΕΤ.

Η κυριότερη δραστηριότητα ήταν η διοργάνωση του 4ου Σχολείου Κώδικα τον Δεκέμβριο του 2015. Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν η πρόσκληση να είναι ανοικτή, αλλά λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος των φοιτητών του Τμ. Πληροφορικής τελικά περιορίστηκε στους φοιτητές αυτού του Τμήματος, με περίπου 40 συμμετοχές. Στους φοιτητές προτάθηκε να εργαστούν πάνω στις ήδη υπάρχουσες εφαρμογές που αναπτύχθηκαν από τη Μ.Α., σε τρεις μεγάλες υπάρχουσες εφαρμογές ΕΛΛΑΚ, ενώ έγιναν δεκτές και προτάσεις των συμμετεχόντων. Ενδεικτικά αναφέρεται μία εφαρμογή smartphone

για βελτιωμένη πρόσβαση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://ma.ellak.gr/forge/projects/diaugeia_id/wiki). Τα έργα βρίσκονται στο σύνδεσμο https://ma.ellak.gr/forge/projects. Το σχολείο είναι σε εξέλιξη με καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των εφαρμογών την 31η Ιανουαρίου 2016.
Άλλες δραστηριοτητες:

– Την Τετάρτη 20/1 η Μ.Α. ΑΠΘ διοργανώνει σε συνεργασία με τον κόμβο ODI Athens (υπεύθυνος Μ. Βαφόπουλος) σεμινάριο για τα Ανοικτά Δεδομένα και την επιχειρηματικότητα, στο πλαίσιο του μαθήματος Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, με εισηγητή τον κ. Α. Κρητικό, ODI certified trainer.

- O κ. Σταμέλος, υπεύθυνος της Μ.Α. ΑΠΘ, προεδρεύει της Επιτροπής εκσυγχρονισμού των διοικητικών διαδικασιών του ΑΠΘ. Η Επιτροπή προσπαθεί να προωθήσει το ΕΛΛΑΚ σε όλα τα επίπεδα των διαδικασιών του Ιδρύματος, και η Μ.Α. θα εμπλακεί με την πρώτη ευκαιρία.

- Τέλος η Μ.Α. συμμετείχε στην πληροφόρηση σχετικά με διάφορες δραστηριότητες hackathons γύρω από το ΕΛΛΑΚ που έγιναν πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη, π.χ. MIT SANA Camp – Οκτώβριος 2015 (http://www.csd.auth.gr/el/news/events/item/452-thessaloniki-mit-sana-bootcamp).

Υποβολή Σχολίων
Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
Πλοήγηση