Μεταφορές/Ναυτιλία – 3η Σειρά Εκπαίδευσης

11

ΜΑΙ

Μεταφορές/Ναυτιλία – 3η Σειρά Εκπαίδευσης ical

ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων / Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»  ΣΕ Μεταφορές - Ναυτιλία 11.05.2015 - 10.06.2015

ΣΤΟ ΙΠΣΥ/ΕΚ Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, Μαρούσι

Το ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά» έχει τη χαρά να σας προσκαλέσει στον κύκλο σεμιναρίων της τρίτης σειράς εκπαίδευσης που διοργανώνεται στο πλαίσιο των Μονάδων Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ (ma.ellak.gr) στη θεματική ενότητα «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – Ανοιχτό ...

814

 

Αξιολογήστε

 

Το ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά» έχει τη χαρά να σας προσκαλέσει στον κύκλο σεμιναρίων της τρίτης σειράς εκπαίδευσης που διοργανώνεται στο πλαίσιο των Μονάδων Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ (ma.ellak.gr) στη θεματική ενότητα «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – Ανοιχτό Λογισμικό στις Μεταφορές και τη Ναυτιλία».

 

Ο κύκλος σεμιναρίων περιλαμβάνει έξι (6) διαλέξεις και έχει ως στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις έννοιες των ανοικτών προτύπων στα Πληροφοριακά Συστήματα καθώς και την απόκτηση τεχνογνωσίας αναφορικά με τις δυνατότητες που παρέχει το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα στην ανάπτυξη υπηρεσιών και εφαρμογών Πληροφορικής στις Μεταφορές και τη Ναυτιλία. Μέσα από στοχευμένα σεμινάρια οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν πώς θα γίνουν μέλη της παγκόσμιας κοινότητας ΕΛ/ΛΑΚ καθώς και βασικές αρχές με σκοπό την επέκταση ενός υφιστάμενου λογισμικού με νέα λειτουργικότητα, να βοηθήσουν στον εξελληνισμό του, ή ακόμη και να αναπτύξουν εκπαιδευτικό υλικό για άλλους.

 

Σε αυτό τον κύκλο σεμιναρίων θα γίνει γνωριμία με ΕΛ/ΛΑΚ συστήματα διαχείρισης των γεωγραφικών πληροφοριών (σύνολο εφαρμογών του OSGeo (osgeo.org), παραγωγή ανοικτών χαρτών μέσω του OpenStreetMap (openstreetmap.org), λειτουργίες δρομολόγησης μέσω του PostGIS/pgrouting καθώς και με γνώσεις διαχείρισης των διαδικασιών των μεταφορικών και ναυτιλιακών επιχειρήσεων (συνδυασμένος προγραμματισμός ταξιδίων και ανάλυση δικτύων μεταφοράς μέσω του OpenTripPlanner/GTFS). Επίσης, θα γίνει γνωριμία με
τεχνολογίες ελεύθερου λογισμικού που χρησιμοποιούνται στη ναυτιλία και τις συνδυασμένες μεταφορές καθώς και με το “Ενιαίο Μεταφορικό Έγγραφο” (Single Transportation Document).

 

Δηλώστε συμμετοχή έγκαιρα υποβάλλοντας το βιογραφικό σας!

 

Σεμινάρια:

Πότε: Τα σεμινάρια θα έχουν συνολική διάρκεια 12 ωρών και θα πραγματοποιηθούν μέσα σε 3 εβδομάδες. Κάθε σεμινάριο θα έχει 2ωρη διάρκεια (18:00-20:00)

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν:

  • Απλές γνώσεις χειρισμού υπολογιστών
  • Είναι επιθυμητή (όχι όμως υποχρεωτική) η εξοικείωση με έννοιες γεωγραφίας (π.χ. συστήματα αναφοράς, μετασχηματισμοί)

Οφέλη

Οι δεξιότητες και τα μεταφέρσιμα προσόντα που θα αποκομίσουν οι συμμετέχοντες είναι:

  • Εξοικείωση με τις κυριότερες ΕΛ/ΛΑΚ εφαρμογές και πρότυπα για εφαρμογές μεταφορών και ναυτιλίας
  • Ισοδύναμες λύσεις ΕΛ/ΛΑΚ με κλειστά προϊόντα
  • Εκμάθηση του πλαισίου συνεργασίας και συνεισφοράς εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ
  • Παραδείγματα πρακτικής αξιοποίησης εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ
Υποβολή Σχολίων
Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
Πλοήγηση