Κύκλος Εκπαίδευσης: Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

14

ΣΕΠ

Κύκλος Εκπαίδευσης: Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ical

ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΕΙ Αθήνας  ΣΕ Εκπαιδευτικό λογισμικό 14.09.2014 - 24.09.2014 18:00

ΣΤΟ Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης ΤΕΙ Αθήνας ΤΕΙ Αθήνας - Campus, Αγ. Σπυρίδωνος

Το ΤΕΙ Αθήνας στο πλαίσιο του έργου «Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ» προσκαλεί φοιτητές, προγραμματιστές, εκπαιδευτικούς και όλους όσους ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με το ανοικτό λογισμικό στις Θεματικές Περιοχές του Εκπαιδευτικού ...

3238

 

 

Το ΤΕΙ Αθήνας στο πλαίσιο του έργου «Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ» προσκαλεί φοιτητές, προγραμματιστές, εκπαιδευτικούς και όλους όσους ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με το ανοικτό λογισμικό στις Θεματικές Περιοχές του Εκπαιδευτικού Λογισμικού & Βασικών Εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ, στον Κύκλο Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση».

Στόχος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων με απώτερο σκοπό τη συμμετοχή τους στη συνεργατική ανάπτυξη Έργου συνεισφοράς σε εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ, σχετικά με Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης.

 

Κύκλος Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση
Θεματικές Περιοχές Εκπαιδευτικό Λογισμικό & Βασικές Εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ
Χώρος Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης ΤΕΙ Αθήνας – Κτηριακό Συγκρότημα Αγ. Σπυρίδωνος, Αιγάλεω
Διάρκεια Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2014 – 16 Ιανουαρίου 2015
Πρόγραμμα
 • Έναρξη: Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2014, στις 12:00
  • Συνάντηση γνωριμίας – προετοιμασία απαιτούμενης υποδομής 
  • Υποχρεωτική Συμμετοχή
 • Σεμινάριο: Θεωρητικές Διαλέξεις & Πρακτική Εξάσκηση (workshop), κάθε Τρίτη 18:30 – 20:30, από 7 Οκτωβρίου 2014 μέχρι και 11 Νοεμβρίου 2014 (6 εβδομάδες)
  • Μετά από κάθε μάθημα θα ακολουθεί επιπλέον πρακτική εξάσκηση, μέγιστης διάρκειας 2 ωρών
  • Υποχρεωτική Παρακολούθηση
 • Ανάπτυξη Έργου ΣυνεισφοράςΣυναντήσεις Ανάπτυξης, κάθε Τρίτη 19:00 – 22:00, από 18 Νοεμβρίου 2014 μέχρι και 16 Ιανουαρίου 2015
  • Προθεσμία παράδοσης της Συνεισφοράς στις 16 Ιανουαρίου 2015
  • Υποχρεωτική Συμμετοχή
Συμμετοχή Δια ζώσης και εξ αποστάσεως
Tεχνολογικά Εργαλεία
Προαπαιτούμενα
 • Καλή Γνώση HTML, CSS, JavaScript,
 • Βασική γνώση PHP
 • Επιθυμητά:
  • Κατανόηση των εννοιών του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού και της αρχιτεκτονικής / τεχνολογίας λογισμικού
  • Εξοικείωση  σε εκπαιδευτικές τεχνολογίες
  • Εμπειρία σε σχεδιασμό διεπαφών χρήστη
Κόστος Συμμετοχής Χωρίς Κόστος
Βεβαίωση Συμμετοχής Παρέχεται με την ολοκλήρωση επιτυχούς παρακολούθησης & συνεισφοράς
Προθεσμία Υποβολής Συμμετοχών Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2014, 18:00
Πληροφορίες maellak_at_teiath.gr

Η περίοδος υποβολής ενδιαφέροντος έληξε. Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή.
Η μονάδα μας θα υλοποιήσει μέσα στον Οκτώβριο και άλλον κύκλο εκπαίδευσης! 

 

Η επισύναψη βιογραφικού σημειώματος, στη φόρμα δήλωσης συμμετοχής είναι υποχρεωτική.

Εάν κάποιος δε διαθέτει ήδη βιογραφικό, μία χρήσιμη διεύθυνση για πρότυπο βιογραφικό και οδηγίες κατάρτισης είναι η ακόλουθη: http://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templates-instructions.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τα τελευταία χρόνια, η δημοτικότητα της εκπαίδευσης από απόσταση έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν. Ιδιαίτερα, στο χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η εντυπωσιακή ανάπτυξη των ΤΠΕ έχει προσφέρει το απαραίτητο τεχνολογικό υπόβαθρο προκειμένου τα ακαδημαϊκά ιδρύματα να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις συνεχόμενα αυξανόμενες ανάγκες για ηλεκτρονική υποστήριξη της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Η βασική τεχνολογική υποδομή λογισμικού για τα περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι οι πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης με κύριο εκπρόσωπο τα συστήματα διαχείρισης μάθησης (ΣΔΜ).

Στο πλαίσιο του παρόντος κύκλου εκπαίδευσης θα γίνει σχετικά εκτενής ανάλυση των αρχών που διέπουν το σχεδιασμό συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης και θα παρουσιαστούν τα κυριότερα ΣΔΜ ανοικτού κώδικα, με έμφαση στον τρόπο χρήσης τους για ηλεκτρονική αυτο-αξιολόγηση. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν περιβάλλοντα συνεργατικής μάθησης και αξιολόγησης.

 

Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με τα παραπάνω περιβάλλοντα και τις εμπλεκόμενες τεχνολογίες μέσω των εργαστηρίων (workshop), ώστε να μπορέσουν να συνεισφέρουν στην υλοποίηση του project «Προσθήκη λειτουργίας αυτόματου κριτή προγραμματιστικών εργασιών στην πλατφόρμα του Open eClass».

Το Σεμινάριο
 • Το σεμινάριο έχει συνολική διάρκεια 12 ώρες, και υλοποιείται σε 6 εβδομαδιαία μαθήματα, τα οποία περιλαμβάνουν θεωρητική διάλεξη και πρακτική εξάσκηση (workshop) για εμπέδωση των θεωρητικών εννοιών. Μετά από κάθε μάθημα θα ακολουθεί επιπλέον πρακτική εξάσκηση, όταν θα κρίνεται απαραίτητο.
 • Τα μαθήματα του σεμιναρίου θα μεταδίδονται ζωντανά (Live Streaming) και θα είναι διαθέσιμες και μετά την ολοκλήρωσή τους, κατ’ απαίτηση (video on demand).
 • Οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν το ΕΛ/ΛΑΚ, θα κατανοήσουν τα οφέλη του ελεύθερου λογισμικού, και θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για την υλοποίηση του Έργου συνεισφοράς.
Το Project Προσθήκη λειτουργίας αυτόματου κριτή προγραμματιστικών εργασιών στην πλατφόρμα του Open eClass.Η συνεισφορά των συμμετεχόντων στην ανάπτυξη του project είναι υποχρεωτική.
Τρόπος Υλοποίησης Συνεργατικά σε ομάδες, είτε δια ζώσης είτε απομακρυσμένα με χρήση συνεργατικών εργαλείων (wikiforumπλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, κλπ.)
Υποστήριξη
 • Καθ’ όλη τη διάρκεια του Κύκλου Εκπαίδευσης, στους συμμετέχοντες θα παρέχεται υποστήριξη από μέντορες μέσω συνεργατικών εργαλείων (forum, github κ.λ.π) καθώς και τακτικών κι έκτακτων συναντήσεων. Συγκεκριμένα,
  • μετά από κάθε μάθημα θα ακολουθεί επιπλέον πρακτική εξάσκηση ή / και ενισχυτική διδασκαλία σε απαιτούμενες τεχνολογίες,
  • μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα υλοποιούνται τακτικές εβδομαδιαίες συναντήσεις (δια ζώσης ή / και ηλεκτρονικά)
  • εάν χρειαστεί, θα υλοποιούνται κι έκτακτες συναντήσεις / επικοινωνίες

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα του Κύκλου Εκπαίδευσης

Σε επίπεδο γνώσεων οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν:

Τι είναι η ηλεκτρονική μάθηση και τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών συστημάτων που την απαρτίζουν με έμφαση στα ΣΔΜ, τα περιβάλλοντα συνεργατικής μάθησης & αξιολόγησης και τις εκπαιδευτικές αρχές στις οποίες βασίζονται, καθώς και τα συστήματα ηλεκτρονικής εξέτασης με αυτόματη κρίση. Επιπλέον, θα εξοικειωθούν με την συνεργατική ανάπτυξη λογισμικού, θα αποκτήσουν την ικανότητα κατανόησης μεγάλων/πολύπλοκων έργων λογισμικού, θα γνωρίσουν τα Web APIs και τους τρόπους διασύνδεσης με αυτά και θα επεκτείνουν τις προγραμματιστικές τους γνώσεις.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν:

 • Με τη χρήση περιβαλλόντων ΣΔΜ και ιδιαίτερα με το σχεδιασμό και υλοποίηση σεναρίων συνεργατικής αξιολόγησης με την υποστήριξη εξειδικευμένων εργαλείων των ΣΔΜ
 • Με τη συνεργατική ανάπτυξη λογισμικού
 • Με προγραμματισμό σε PHP/MySQL για την μετατροπή ή προσθήκη ανοιχτού κώδικα σε Σ.Δ.Μ.
 • Με τη διασύνδεση/αλληλεπίδραση με εξωτερικές υπηρεσίες μέσω RESTful APIs

Σε επίπεδο συνεισφοράς…

Οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν ένα σύστημα αυτόματου κριτή ως πρόσθετο (module) για την πλατφόρμα του openeclass, το οποίο θα συνεργάζεται με το API του hackerearth.com και θα υποστηρίζει πάνω από 10 γλώσσες προγραμματισμού.

Υποβολή Σχολίων
Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
Πλοήγηση