Κύκλος Εκπαίδευσης: ΜΟΟCs + ανάπτυξη κώδικα για την πλατφόρμα edX – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

09

ΦΕΒ

Κύκλος Εκπαίδευσης: ΜΟΟCs + ανάπτυξη κώδικα για την πλατφόρμα edX – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ical

ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΕΙ Αθήνας  ΣΕ Βασικές εφαρμογές/Εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ, Εκπαιδευτικό λογισμικό 9.02.2015 10:00 AM - 26.02.2015 20:00

ΣΤΟ Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης ΤΕΙ Αθήνας Αγ. Σπυρίδωνος 12243 Αιγάλεω

Το ΤΕΙ Αθήνας στο πλαίσιο του έργου «Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ» προσκαλεί φοιτητές, προγραμματιστές, εκπαιδευτικούς και όλους όσους ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με το ανοικτό λογισμικό στις Θεματικές Περιοχές ...

3963

 

 

Το ΤΕΙ Αθήνας στο πλαίσιο του έργου «Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ» προσκαλεί φοιτητές, προγραμματιστές, εκπαιδευτικούς και όλους όσους ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με το ανοικτό λογισμικό στις Θεματικές Περιοχές  Εκπαιδευτικού Λογισμικού  & Βασικών Εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ, στον Κύκλο Εκπαίδευσης «Μαζικά Ανοιχτά Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOC)»

Στόχος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων με απώτερο σκοπό τη συμμετοχή τους στη συνεργατική ανάπτυξη Έργου συνεισφοράς για δημιουργία (ανάπτυξη κώδικα) νέων blocks στην πλατφόρμα MOOC του EdX.

Κύκλος Μαζικά Ανοιχτά Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOC) 
Θεματικές Περιοχές Εκπαιδευτικό Λογισμικό & Βασικές Εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ
Χώρος Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης ΤΕΙ Αθήνας – Κτηριακό Συγκρότημα Αγ. Σπυρίδωνος, Αιγάλεω
Διάρκεια 5 Μαρτίου 2015 – 11 Ιουνίου 2015
Πρόγραμμα
 • Έναρξη: Πέμπτη 5 Μαρτίου  2015, στις 18:30
  • Συνάντηση γνωριμίας – προετοιμασία απαιτούμενης υποδομής 
  • Υποχρεωτική Συμμετοχή
 • Σεμινάριο: Θεωρητικές Διαλέξεις & Πρακτική Εξάσκηση (workshop), κάθε Πέμπτη 18:30 – 21:30, από 12 Μαρτίου 2015 μέχρι και 2 Απριλίου 2015 (4 εβδομάδες)
  • Μετά από κάθε μάθημα θα ακολουθεί επιπλέον πρακτική εξάσκηση, μέγιστης διάρκειας 1 ώρας
  • Υποχρεωτική Παρακολούθηση
 • Ανάπτυξη Έργου ΣυνεισφοράςΣυναντήσεις Ανάπτυξης, κάθε Πέμπτη 19:00 – 22:00, από 16 Απριλίου 2015 μέχρι και 4 Ιουνίου 2015
  • Προαιρετική / Υποχρεωτική Συμμετοχή στις συναντήσεις, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν
   • Οι υπεύθυνοι θα ενημερώνουν ποιες από τις συναντήσεις θα έχουν υποχρεωτική συμμετοχή
   • Όλοι οι συμμετέχοντες θα συμπληρώνουν υποχρεωτικά κάθε εβδομάδα αναφορά προόδου της εργασίας τους
  • Προθεσμία παράδοσης της Συνεισφοράς στις 4 Ιουνίου 2015
  • Ολοκλήρωση Κύκλου Εκπαίδευσης 11 Ιουνίου 2015
Συμμετοχή Δια ζώσης ή εξ αποστάσεως
Tεχνολογικά Εργαλεία
Προαπαιτούμενα
 • Καλή Γνώση HTML, CSS, JavaScript, Web Προγραμματισμού
 • Επιθυμητά:
  • Γνώση Python, Django ή αντίστοιχων MVC frameworks
  • Κατανόηση των εννοιών του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού και της αρχιτεκτονικής / τεχνολογίας λογισμικού
  • Εξοικείωση  σε εκπαιδευτικές τεχνολογίες
  • Εμπειρία σε σχεδιασμό διεπαφών χρήστη
Κόστος Συμμετοχής Χωρίς Κόστος
Βεβαίωση Συμμετοχής Παρέχεται με την ολοκλήρωση επιτυχούς παρακολούθησης & συνεισφοράς
Προθεσμία Υποβολής Συμμετοχών Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015, 18:00
Πληροφορίες maellak_at_teiath.gr

Η επισύναψη βιογραφικού σημειώματος, στη φόρμα δήλωσης συμμετοχής είναι υποχρεωτική.

Εάν κάποιος δε διαθέτει ήδη βιογραφικό, μία χρήσιμη διεύθυνση για πρότυπο βιογραφικό και οδηγίες κατάρτισης είναι η ακόλουθη: http://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templates-instructions.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Με την ανάδειξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) εξοικειωνόμαστε καθημερινά όλο και περισσότερο με νέες έννοιες και τάσεις που επηρεάζουν την παροχή εκπαιδευτικού περιεχομένου μέσω του διαδικτύου. Μια από τις τελευταίες τάσεις είναι τα MOOC (Massive Open Online Courses) ή Μαζικά Ελεύθερα Διαδικτυακά Μαθήματα. Τα MOOC αποτελούν ένα σχετικά πρόσφατο φαινόμενο παροχής διαδικτυακής μάθησης που ξεκίνησε πειραματικά το 2008 και έκτοτε γνώρισε τεράστια άνθηση. Ο βασικός σκοπός των MOOC είναι να «ανοίξουν» την εκπαίδευση και να παρέχουν ελεύθερη πρόσβαση στην εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου για όσο το δυνατόν περισσότερους εκπαιδευόμενους. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές διαδικτυακές πανεπιστημιακές παραδόσεις, τα MOOC έχουν δύο βασικά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: Ανοικτή πρόσβαση και Επεκτασιμότητα.Στον παρόντα κύκλο εκπαίδευσης θα ασχοληθούμε με τις αρχές που διέπουν το σχεδιασμό και τις υπηρεσίες  MOOC, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους και τέλος θα αναφερθούμε στις τεχνολογίες που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξή τους.
Το Σεμινάριο
 • Το σεμινάριο έχει συνολική διάρκεια 12 ώρες, και υλοποιείται σε 4 εβδομαδιαία μαθήματα, τα οποία περιλαμβάνουν θεωρητική διάλεξη και πρακτική εξάσκηση (workshop) για εμπέδωση των θεωρητικών εννοιών. Μετά από κάθε μάθημα θα ακολουθεί επιπλέον πρακτική εξάσκηση, όταν θα κρίνεται απαραίτητο.
 • Τα μαθήματα του σεμιναρίου θα μεταδίδονται ζωντανά (Live Streaming) και θα είναι διαθέσιμα και μετά την ολοκλήρωσή τους, κατ’ απαίτηση (video on demand).
 • Οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν το ΕΛ/ΛΑΚ, θα κατανοήσουν τα οφέλη του ελεύθερου λογισμικού, και θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για την υλοποίηση του Έργου συνεισφοράς.
Το Project Δημιουργία (ανάπτυξη κώδικα) νέων blocks για την πλατφόρμα EdXη οποία έχει αναπτυχθεί από το Harvard και το MIT και φιλοξενεί μαθήματα από κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου όπως το MIT, το Stanford, Berkeley και άλλα.Η συνεισφορά των συμμετεχόντων στην ανάπτυξη του project είναι υποχρεωτική.edx
Τρόπος Υλοποίησης Συνεργατικά σε ομάδες, είτε δια ζώσης είτε απομακρυσμένα με χρήση συνεργατικών εργαλείων (wikiforumπλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, κλπ.)
Υποστήριξη
 • Καθ’ όλη τη διάρκεια του Κύκλου Εκπαίδευσης, στους συμμετέχοντες θα παρέχεται υποστήριξη από μέντορες μέσω συνεργατικών εργαλείων (forum, github κ.λ.π) καθώς και τακτικών κι έκτακτων συναντήσεων. Συγκεκριμένα,
  • μετά από κάθε μάθημα θα ακολουθεί επιπλέον πρακτική εξάσκηση ή / και ενισχυτική διδασκαλία σε απαιτούμενες τεχνολογίες,
  • μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα υλοποιούνται τακτικές εβδομαδιαίες συναντήσεις (δια ζώσης ή / και ηλεκτρονικά)
  • εάν χρειαστεί, θα υλοποιούνται κι έκτακτες συναντήσεις / επικοινωνίες καθώς κι ενισχυτικές διδασκαλίες

Αναμενόμενα αποτελέσματα του Κύκλου Εκπαίδευσης

Σε επίπεδο γνώσεων οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν:

Τι είναι τα MOOC και τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών υπηρεσιών παροχής τους. Επιπλέον, θα εξοικειωθούν με την συνεργατική ανάπτυξη λογισμικού, θα αποκτήσουν την ικανότητα κατανόησης μεγάλων/πολύπλοκων έργων λογισμικού και θα επεκτείνουν τις προγραμματιστικές τους γνώσεις. Τέλος, θα μάθουν τις τεχνικές των αυτόματων tests (automated testing), της διαρκούς ενσωμάτωσης (continuous integration) και θα γνωρίσουν τα πλεονεκτήματα του test-driven development.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με:

 • Με τη συνεργατική ανάπτυξη λογισμικού
 • Με προγραμματισμό σε Python για την μετατροπή ή προσθήκη ανοιχτού κώδικα σε MOOC
 • Με την ανάπτυξη εφαρμογών στο Django MVC (ή αλλιώς MTV) framework
 • Με την ανάπτυξη αυτόματων test suites

Σε επίπεδο συνεισφοράς…

Οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν νέα courseware blocks για την πλατφόρμα edX χρησιμοποιώντας την αρχιτεκτονική XBlock. Τα blocks που θα δημιουργηθούν θα καλύπτονται από αυτόματα tests και θα δοθεί η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να επικοινωνήσουν απευθείας με την ομάδα του edX για την ενσωμάτωση τους.

Υποβολή Σχολίων
Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
Πλοήγηση