Θερινό Σχολείο: Προγραμματισμός Arduino για έλεγχο του Diyiot-car (*) & ανάπτυξη WEB περιβάλλοντος για event-driven programming – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

08

ΙΟΥΝ

Θερινό Σχολείο: Προγραμματισμός Arduino για έλεγχο του Diyiot-car (*) & ανάπτυξη WEB περιβάλλοντος για event-driven programming – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ical

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟ ΤΕΙ Αθήνας  ΣΕ Βασικές εφαρμογές/Εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ, Επιχειρηματικές εφαρμογές / υπηρεσίες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις 8.06.2015 07:00 AM - 24.06.2015 06:30 PM

ΣΤΟ Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης ΤΕΙ Αθήνας Αγ. Σπυρίδωνος 12243 Αιγάλεω

Το ΤΕΙ Αθήνας στο πλαίσιο του έργου «Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ» προσκαλεί φοιτητές, προγραμματιστές, εκπαιδευτικούς και όλους όσους ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με το ανοικτό λογισμικό στις Θεματικές Περιοχές  Επιχειρηματικών ...

3138

 

 

Το ΤΕΙ Αθήνας στο πλαίσιο του έργου «Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ» προσκαλεί φοιτητές, προγραμματιστές, εκπαιδευτικούς και όλους όσους ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με το ανοικτό λογισμικό στις Θεματικές Περιοχές  Επιχειρηματικών εφαρμογών / υπηρεσιών για μικρομεσαίες επιχειρήσεις & Βασικών Εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ, στο Θερινό Σχολείο με θέμα / project: «Προγραμματισμός Arduino για έλεγχο του Diyiot-car (*) & ανάπτυξη WEB περιβάλλοντος για event-driven programming».

Στόχος είναι η εντατική, πρακτική εκπαίδευση των συμμετεχόντων με απώτερο σκοπό τη συνεισφορά τους στη συνεργατική ανάπτυξη του παραπάνω Έργου συνεισφοράς ΕΛ/ΛΑΚ.

 Η προσωπική συνεισφορά κάθε συμμετέχοντα θα αξιολογηθεί από την ειδική ομάδα εργασίας & εμπειρογνώμων, σχετικά με την ποιότητά της και την πιθανή βράβευση της.

H παρακολούθηση των Κύκλων Εκπαίδευσης «Χτίζοντας στο “διαδίκτυο πραγμάτων” (Internet οf Things) με Arduinο»  & «Χτίζοντας στο “διαδίκτυο πραγμάτων” (Internet οf Things) με Arduinο ΙΙ – event driven programming»   που έχουν προηγηθεί ΔΕΝ είναι .προαπαιτούμενο για την συμμετοχή στο Θερινό Σχολείο.

 

Θέμα / project Προγραμματισμός Arduino για έλεγχο του Diyiot-car (*) & ανάπτυξη WEB περιβάλλοντος για event-driven programming
Θεματικές Περιοχές Επιχειρηματικές εφαρμογές / υπηρεσίες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις & Βασικές Εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ
Χώρος Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης ΤΕΙ Αθήνας – Κτηριακό Συγκρότημα Αγ. Σπυρίδωνος, Αιγάλεω
Διάρκεια 10 Ιουλίου 2015 μέχρι και 19 Ιουλίου 2015 (7+1 ημέρες)
Πρόγραμμα
 • Συνάντηση Γνωριμίας: Παρασκευή 10/7/2015, 19:30 – 21:30
  • Συνάντηση γνωριμίας – προετοιμασία απαιτούμενης υποδομής 
 • Εντατικά Εργαστήρια (Σαββατοκύριακα 10:00 – 18:00):
  • 11-12/7
  • 18-19/7
 • Απογευματινά  Εργαστήρια (καθημερινές 14:00 – 20:00):
  • Δευτέρα  13/7,
  • Τετάρτη 15/7,
  • Παρασκευή 17/7

Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική σε όλα τα Εργαστήρια & την Έναρξη, και για τους δια ζώσης και για τους απομακρυσμένους συμμετέχοντες

Συμμετοχή
 • Δια ζώσης
 • εξ αποστάσεως (μόνο για συμμετέχοντες εκτός Αττικής)
Tεχνολογικά Εργαλεία
Προαπαιτούμενα Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν εξοικείωση με τουλάχιστον μία από τις παρακάτω ομάδες τεχνολογιών:

 1. HTML5 (canvas ή WebSockets)/Autobahn|JS, JavaScript
 2. PHP
 3. Arduino sketch (C like) ή C / C++ , AVR, prototyping, microcontrollers
Κόστος Συμμετοχής Χωρίς Κόστος
Βεβαίωση Συμμετοχής Παρέχεται με την ολοκλήρωση επιτυχούς παρακολούθησης & συνεισφοράς
Προθεσμία Υποβολής Συμμετοχών Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015, 18:00 (νέα – οριστική)
Πληροφορίες maellak_at_teiath.gr

Η επισύναψη βιογραφικού σημειώματος, στη φόρμα δήλωσης συμμετοχής είναι υποχρεωτική.

Εάν κάποιος δε διαθέτει ήδη βιογραφικό, μία χρήσιμη διεύθυνση για πρότυπο βιογραφικό και οδηγίες κατάρτισης είναι η ακόλουθη: http://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templates-instructions.

Θερινό Σχολείο Ανάπτυξης Κώδικα

Σε αυτό το Θερινό Σχολείο θα ασχοληθούμε με Προγραμματισμό Arduino για έλεγχο του Diyiot-car (*) & ανάπτυξη WEB περιβάλλοντος για event-driven programming.
Το Project Στόχος της συνεισφοράς είναι η  επέκταση  δυνατοτήτων του project Diyiot-car (*), το οποίο αναπτύχθηκε σε προηγούμενο Κύκλο Εκπαίδευσης .Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω επεκτάσεις:

 • Βελτιστοποίηση της ακρίβειας των μετρήσεων που αφορούν στη θέση και την κίνηση του αυτοκινήτου
 • Έγκαιρος εντοπισμός αλλαγών στη συνοχή της επίπεδης επιφάνειας κίνησης ( τρύπες, σκαλοπάτια κλπ.) και λήψη απόφασης τροποποίησης διαδρομής
 • Προσθήκη δυνατότητας κίνησης σε ανηφορικό/κατηφορικό δρόμο.
 • Επέκταση του ελέγχου κίνησης του αυτοκινήτου μέσω του web περιβάλλοντος όπως π.χ. προσθήκη δυνατότητας follow path
 • Ακριβής απεικόνιση του χώρου κίνησης μέσω web
Project Diyiot-Car (*) Στο πλαίσιο των Κύκλων Εκπαίδευσης έχει αναπτυχθεί το project Diyiot-car στο οποίο έχει κατασκευαστεί ένα αυτοκίνητο εξοπλισμένο με  υπολογιστή raspberry pi συνδεδεμένο με δύο μικροελεγχτές  arduino uno, οι οποίοι ελέγχουν 6 αισθητήρες (3 sonar, 1 ψηφιακό θερμόμετρο & 2 IR distance) και δύο μοτέρ κίνησης.  Το raspberry αποθηκεύει τις μετρήσεις σε απομακρυσμένο  server στο cloud. Επίσης έχει αναπτυχθεί web περιβάλλον για την έναρξη και λήξη της κίνησης του αυτοκινήτου καθώς και την παρουσίαση των μετρήσεων των αισθητήρων & της κίνησης του αυτοκινήτου.Το αυτοκίνητο  μπορεί να κινείται αυτόνομα σε επίπεδο χώρο αποφεύγοντας τα εμπόδια που υπάρχουν στην επιφάνεια κίνησης.
Δείτε περισσότερα στο web site των diyiot projects: http://diyiot.eu και στο project «car»: http://diyiot.eu/car.php
Τρόπος Υλοποίησης Συνεργατικά σε ομάδες, είτε δια ζώσης είτε απομακρυσμένα με χρήση συνεργατικών εργαλείων (github, wikiforumπλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, κλπ.)
Υποστήριξη Κατά τη διάρκεια του Σχολείου, στους συμμετέχοντες θα παρέχεται υποστήριξη  από μέντορες   δια ζώσης και ηλεκτρονικά, ενώ η αίθουσα θα παραμένει διαθέσιμη για δύο επιπλέον ώρες μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, για περεταίρω εξάσκηση.

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα του Θερινού Σχολείου

Σε επίπεδο γνώσεων οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν:

 • την αρχιτεκτονική και τις τεχνολογίες στις οποίες βασίζεται το «διαδίκτυο των πραγμάτων» (internet of things, ΙΟΤ),
 • τα ενσωματωμένα (embedded) λειτουργικά συστήματα που χρησιμοποιούνται σε αυτό,
 • τα διαφορετικά συστήματα που το απαρτίζουν με έμφαση στο μικροελεγκτή ARDUINO και τα περιφερειακά του
 • την αρχιτεκτονική του Diyiot-car (*και τις τεχνολογίες στις οποίες βασίστηκε η ανάπτυξή του
 • την συνεργατική ανάπτυξη λογισμικού,
 • τεχνολογίες όπως Web APIs

Σε επίπεδο δεξιοτήτων οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με:

 • το «διαδίκτυο των πραγμάτων» (internet of things, ΙοΤ),και ιδιαίτερα με την αρχιτεκτονική του Diyiot-car (*) και τις ΕΛ/ΛΑΚ τεχνολογίες στις οποίες βασίστηκε η ανάπτυξή του, καθώς και το Cloud Computing
 • τον προγραμματισμό σε C/PHP/ΝoSQL/Javascript/autobahn|js για την τροποποίηση ή προσθήκη κώδικα σε έργα ΕΛ/ΛΑΚ
 • την html5 και real-time web επικοινωνία (Websockets) και απεικόνιση (cavnas)
 • την αξιοποίηση του raspberry pi για τη σύνδεση του Arduino στο Internet
 • τον επαναπρογραμματισμό του Arduino εξ αποστάσεως
 • τη χρήση του Arduino για τη δημιουργία ενσωματωμένων προγραμμάτων με χαμηλό κόστος
 • τη συνεργατική ανάπτυξη λογισμικού με χρήση εργαλείων όπως git κλπ
 • τη διασύνδεση/αλληλεπίδραση με εξωτερικές υπηρεσίες μέσω RESTful APIs

Σε επίπεδο συνεισφοράς…

 • Οι συμμετέχοντες θα βελτιστοποιήσουν και θα εισάγουν νέες λειτουργικότητες στο Diyiot-car (*) , με προθήκη νέων αισθητήρων και ανάπτυξη κατάλληλου web περιβάλλοντος διαχείρισης

Υποβολή Σχολίων
Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
Πλοήγηση