Θερινό Σχολείο: Προγραμματισμός Arduino για έλεγχο του Diyiot-car (*) & ανάπτυξη WEB περιβάλλοντος για event-driven programming

10

ΙΟΥΛ

Θερινό Σχολείο: Προγραμματισμός Arduino για έλεγχο του Diyiot-car (*) & ανάπτυξη WEB περιβάλλοντος για event-driven programming ical

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟ ΤΕΙ Αθήνας  ΣΕ Βασικές εφαρμογές/Εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ, Επιχειρηματικές εφαρμογές / υπηρεσίες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις 10.07.2015 07:30 PM - 19.07.2015 09:30 PM

ΣΤΟ Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης ΤΕΙ Αθήνας Αγ. Σπυρίδωνος 12243 Αιγάλεω

Το δεύτερο Θερινό Σχολείο της Μονάδας Αριστείας του ΤΕΙ Αθήνας έχει ως θέμα τον: «Προγραμματισμός Arduino για έλεγχο του Diyiot-car (*) & ανάπτυξη WEB περιβάλλοντος για event-driven programming». Θέμα: Προγραμματισμός Arduino για ...

1417

 

Αξιολογήστε

 

Το δεύτερο Θερινό Σχολείο της Μονάδας Αριστείας του ΤΕΙ Αθήνας έχει ως θέμα τον: «Προγραμματισμός Arduino για έλεγχο του Diyiot-car (*) & ανάπτυξη WEB περιβάλλοντος για event-driven programming».

Θέμα: Προγραμματισμός Arduino για έλεγχο του Diyiot-car (*) & ανάπτυξη WEB περιβάλλοντος για event-driven programming
Θεματική Περιοχή: Επιχειρηματικές εφαρμογές / υπηρεσίες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις & Βασικές Εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ
Διάρκεια Σχολείου: 10 Ιουλίου 2015 μέχρι και 19 Ιουλίου 2015 (7+1 ημέρες)
Διενέργεια Σχολείου:
 • Συνάντηση Γνωριμίας: Παρασκευή 10/7/2015, 19:30 – 21:30
  • Συνάντηση γνωριμίας – προετοιμασία απαιτούμενης υποδομής 
 • Εντατικά Εργαστήρια (Σαββατοκύριακα 10:00 – 18:00):
  • 11-12/7
  • 18-19/7
 • Απογευματινά  Εργαστήρια (καθημερινές 14:00 – 20:00):
  • Δευτέρα  13/7,
  • Τετάρτη 15/7,
  • Παρασκευή 17/7

Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική σε όλα τα Εργαστήρια & την Έναρξη, και για τους δια ζώσης και για τους απομακρυσμένους συμμετέχοντες

Χώρος Διενέργειας Σχολείου: Campus ΤΕΙ Αθήνας, Αγ. Σπυρίδωνος (Χώρος:Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης Δείτε)
Εκπαιδευτική μέθοδος:
 Υπηρεσία Τηλεκπαίδευσης:   ma.ellak.gr/edu/ (οδηγίες εγγραφής)
Συνεργατικό Εργαλείο Ανάπτυξης: https://github.com/maellak/ 
Τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν:
 1. HTML5 (canvas ή WebSockets)/Autobahn|JS, JavaScript
 2. PHP
 3. Arduino sketch (C like) ή C / C++ , AVR, prototyping, microcontrollers

Στόχος είναι η εντατική, πρακτική εκπαίδευση των συμμετεχόντων με απώτερο σκοπό τη συνεισφορά τους στη συνεργατική ανάπτυξη του παραπάνω Έργου συνεισφοράς ΕΛ/ΛΑΚ.. 

Η προσωπική συνεισφορά κάθε συμμετέχοντα θα αξιολογηθεί από την ειδική ομάδα εργασίας & εμπειρογνώμων, σχετικά με την ποιότητά της και την πιθανή βράβευση της.

Θερινό Σχολείο Ανάπτυξης Κώδικα

Σε αυτό το Θερινό Σχολείο θα ασχοληθούμε με Προγραμματισμό Arduino για έλεγχο του Diyiot-car (*) & ανάπτυξη WEB περιβάλλοντος για event-driven programming.
 
Το Project Στόχος της συνεισφοράς είναι η  επέκταση  δυνατοτήτων του project Diyiot-car (*), το οποίο αναπτύχθηκε σε προηγούμενο Κύκλο Εκπαίδευσης .Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω επεκτάσεις:

 • Βελτιστοποίηση της ακρίβειας των μετρήσεων που αφορούν στη θέση και την κίνηση του αυτοκινήτου
 • Έγκαιρος εντοπισμός αλλαγών στη συνοχή της επίπεδης επιφάνειας κίνησης ( τρύπες, σκαλοπάτια κλπ.) και λήψη απόφασης τροποποίησης διαδρομής
 • Προσθήκη δυνατότητας κίνησης σε ανηφορικό/κατηφορικό δρόμο.
 • Επέκταση του ελέγχου κίνησης του αυτοκινήτου μέσω του web περιβάλλοντος όπως π.χ. προσθήκη δυνατότητας follow path
 • Ακριβής απεικόνιση του χώρου κίνησης μέσω web
Project Diyiot-Car (*) Στο πλαίσιο των Κύκλων Εκπαίδευσης έχει αναπτυχθεί το project Diyiot-car στο οποίο έχει κατασκευαστεί ένα αυτοκίνητο εξοπλισμένο με  υπολογιστή raspberry pi συνδεδεμένο με δύο μικροελεγχτές  arduino uno, οι οποίοι ελέγχουν 6 αισθητήρες (3 sonar, 1 ψηφιακό θερμόμετρο & 2 IR distance) και δύο μοτέρ κίνησης.  Το raspberry αποθηκεύει τις μετρήσεις σε απομακρυσμένο  server στο cloud. Επίσης έχει αναπτυχθεί web περιβάλλον για την έναρξη και λήξη της κίνησης του αυτοκινήτου καθώς και την παρουσίαση των μετρήσεων των αισθητήρων & της κίνησης του αυτοκινήτου.Το αυτοκίνητο  μπορεί να κινείται αυτόνομα σε επίπεδο χώρο αποφεύγοντας τα εμπόδια που υπάρχουν στην επιφάνεια κίνησης.
Δείτε περισσότερα στο web site των diyiot projects: http://diyiot.eu και στο project «car»: http://diyiot.eu/car.php
Τρόπος Υλοποίησης Συνεργατικά σε ομάδες, είτε δια ζώσης είτε απομακρυσμένα με χρήση συνεργατικών εργαλείων (github, wikiforumπλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, κλπ.)
Υποστήριξη Κατά τη διάρκεια του Σχολείου, στους συμμετέχοντες θα παρέχεται υποστήριξη  από μέντορες   δια ζώσης και ηλεκτρονικά, ενώ η αίθουσα θα παραμένει διαθέσιμη για δύο επιπλέον ώρες μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, για περεταίρω εξάσκηση.

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα του Θερινού Σχολείου

Σε επίπεδο γνώσεων οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν:

 • την αρχιτεκτονική και τις τεχνολογίες στις οποίες βασίζεται το «διαδίκτυο των πραγμάτων» (internet of things, ΙΟΤ),
 • τα ενσωματωμένα (embedded) λειτουργικά συστήματα που χρησιμοποιούνται σε αυτό,
 • τα διαφορετικά συστήματα που το απαρτίζουν με έμφαση στο μικροελεγκτή ARDUINO και τα περιφερειακά του
 • την αρχιτεκτονική του Diyiot-car (*και τις τεχνολογίες στις οποίες βασίστηκε η ανάπτυξή του
 • την συνεργατική ανάπτυξη λογισμικού,
 • τεχνολογίες όπως Web APIs

Σε επίπεδο δεξιοτήτων οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με:

 • το «διαδίκτυο των πραγμάτων» (internet of things, ΙοΤ),και ιδιαίτερα με την αρχιτεκτονική του Diyiot-car (*) και τις ΕΛ/ΛΑΚ τεχνολογίες στις οποίες βασίστηκε η ανάπτυξή του, καθώς και το Cloud Computing
 • τον προγραμματισμό σε C/PHP/ΝoSQL/Javascript/autobahn|js για την τροποποίηση ή προσθήκη κώδικα σε έργα ΕΛ/ΛΑΚ
 • την html5 και real-time web επικοινωνία (Websockets) και απεικόνιση (cavnas)
 • την αξιοποίηση του raspberry pi για τη σύνδεση του Arduino στο Internet
 • τον επαναπρογραμματισμό του Arduino εξ αποστάσεως
 • τη χρήση του Arduino για τη δημιουργία ενσωματωμένων προγραμμάτων με χαμηλό κόστος
 • τη συνεργατική ανάπτυξη λογισμικού με χρήση εργαλείων όπως git κλπ
 • τη διασύνδεση/αλληλεπίδραση με εξωτερικές υπηρεσίες μέσω RESTful APIs

Σε επίπεδο συνεισφοράς…

 • Οι συμμετέχοντες θα βελτιστοποιήσουν και θα εισάγουν νέες λειτουργικότητες στο Diyiot-car (*) , με προθήκη νέων αισθητήρων και ανάπτυξη κατάλληλου web περιβάλλοντος διαχείρισης

Η πρόσβαση σας στο ΤΕΙ Αθήνας & τις εγκαταστάσεις

ΚΑΤΟΨΗ ΤΕΙ Αθήνας
Πρόσβαση στην Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης του ΤΕΙ Αθήνας

Πρόσβαση στην Αίθουσα Ανάπτυξης Εφαρμογών του ΤΕΙ Αθήνας
Πρόσβαση στην Αίθουσα Ανάπτυξης Εφαρμογών του ΤΕΙ Αθήνας

 

Στάσεις Λεωφορείων στις Κεντρικές Εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Αθήνας

Ονομασία Στάσης επί της οδού / λεωφόρου…
Αγ. Σπυρίδωνας Θηβών (περίπου 10 min περπάτημα μέχρι την Ανατολική και Κεντρική Πύλη)
ΤΕΙ Αθήνας Λεωφ. Αθηνών (πλησίον Ανατολικής και Κεντρικής Πύλης)
Αγ. Τριάδα Πίνδου (πλησίον Δυτικής Πύλης)
Έβρου Έβρου (πλησίον Δυτικής Πύλης)
Περιοχή αναφοράς: ΠΕΙΡΑΙΑΣ (από/ προς)
Κωδικός Γραμμής Διαδρομή Αφετηρία Τερματισμός Στάση Σύνδεση με ΗΣΑΠ & ΜΕΤΡΟ
703 Πειραιάς – Αγ. Ανάργυροι – Αγ. Ελευθέριος (μέσω Θηβών) Ακτή Κονδύλη Αγ. Ελευθέριος (Πατήσια) Αγ. Σπυρίδωνας ΗΣΑΠ Πειραιά (Γραμμή 1),
Σταθμός ΗΣΑΠ Αγ. Ελευθέριος (Γραμμή 1)
802 Πειραιάς – Δάσος Α (μέσω Λεωφ. Αθηνών) Πλ. Καραϊσκάκη Δάσος Χαϊδαρίου ΤΕΙ Αθήνας ΗΣΑΠ Πειραιά (Γραμμή 1)
803 Πειραιάς – Δάσος Β (μέσω Ιεράς Οδού) Πλ. Καραϊσκάκη Δάσος Χαϊδαρίου Αγ. Τριάδα ΗΣΑΠ Πειραιά (Γραμμή 1)
831 Πειραιάς – Αιγάλεω Ακτή Ξαβερίου Αιγάλεω Αγ. Τριάδα ΗΣΑΠ Πειραιά (Γραμμή 1)
845 Πειραιάς – Ελευσίνα (μέσω Θηβών) Πλ. Καραϊσκάκη Παρ. Ελευσίνας ΤΕΙ Αθήνας ΗΣΑΠ Πειραιά (Γραμμή 1)

Περιοχή αναφοράς: ΑΘΗΝΑ (από/ προς)

812 Πλ. Κουμουνδούρου – Χαϊδάρι Πλ. Κουμουνδούρου Δαφνί Αγ. Τριάδα
Α15 Ομόνοια – Δάσος Χαϊδαρίου Δεληγιώργη Δάσος Χαϊδαρίου ΤΕΙ Αθήνας ΜΕΤΡΟ Μεταξουργείου (Γραμμή 2)
Β15 Ομόνοια – Παλατάκι Δεληγιώργη Παλατάκι ΤΕΙ Αθήνας ΜΕΤΡΟ Μεταξουργείου (Γραμμή 2)
Ε15 Στ. ΜΕΤΡΟ Μεταξουργείου – ΤΕΙ Αθηνών (σχολική EXPRESS – ) Στ. ΜΕΤΡΟ Μεταξουργείου ΤΕΙ Αθήνας ΤΕΙ Αθήνας ΜΕΤΡΟ Μεταξουργείου (Γραμμή 2)
Β16 Πλ. Κουμουνδούρου – Ελευσίνα (μέσω Λεωφ. Αθηνών) Πλ. Κουμουνδούρου Παρ. Ελευσίνας ΤΕΙ Αθήνας
Ε16 Πλ. Κουμουνδούρου – Ελευσίνα (μέσω Λεωφ. Αθηνών – EXPRESS) Πλ. Κουμουνδούρου Παρ. Ελευσίνας ΤΕΙ Αθήνας

Περιοχή αναφοράς: Περιστέρι (από/ προς)

731 Ανθούπολη – Στ. Μετρό Ανθούπολη – Αττικό Νοσοκομείο – Δάσος Χαϊδαρίου Ανθούπολη (Προμάχου) Δάσος Χαϊδαρίου ΤΕΙ Αθήνας ΜΕΤΡΟ Ανθούπολη (Γραμμή 2)

Περιοχή αναφοράς: Αιγάλεω (από/ προς)

891 Αιγάλεω – Περιστέρι – Σταθμός ΜΕΤΡΟ Αττικής (κυκλική) Ιερά Οδός (Δημαρχείο Αιγάλεω) ΣταθμόςΜΕΤΡΟ Αττικής Έβρου ΜΕΤΡΟ Αττικής (Γραμμή 2)
811 Χαϊδάρι – Σταθμός ΜΕΤΡΟ Αιγάλεω (τοπική) Δαφνί ΣταθμόςΜΕΤΡΟ Αιγάλεω Αγ. Τριάδα ΜΕΤΡΟ Αιγάλεω (Γραμμή 2)
829 Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΑΣ- ΣΤ.ΜΕΤΡΟ ΑΙΓΑΛΕΩ- Τ.Ε.Ι.ΠΕΙΡΑΙΑ(ΚΥΚΛΙΚΗ)

Περισσότερες πληροφορίες από το Δικτυακό Τόπο του ΤΕΙ Αθήνας, στην ενότητα «Συγκοινωνίες«.

Ημέρα 0Συνάντηση Γνωριμίας
Θέμα
 • Καλωσόρισμα – Γνωριμία Συμμετεχόντων
 • Παρουσίαση προγράμματος & Στόχου Σχολείου
 • Παρουσίαση της πλατφόρμας ma.ellak.gr & Εργαλείων Επικοινωνίας
  & Διαμοίρασης Εκπαιδευτικού Υλικού

  • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ:
   • Σύνδεση στην Πύλη του ma.ellak
   • Εγγραφή στο μάθημα, στην υπηρεσία τηλεκπαίδευσης
   • Χρήση των Ομάδων συζητήσεων
   • Σύνδεση στην Υπηρεσία Απομακρυσμένης Ενεργής Παρακολούθησης
    (Τηλεδιάσκεψης)
  • Ενημέρωση των συμμετεχόντων για το project
  • Δημιουργία λογαριασμών στο github και fork έργου
   • Εισαγωγή στο git
  • Πρακτική εξάσκηση των συμμετεχόντων στο project
  • (Θεωρητική και πρακτική ανάλυση των λειτουργιών του Diyiot-car, απαντήσεις σε απορίες κλπ)
Ημέρα 1
 Θέμα
 • Περί ΕΛΛΑΚ εφαρμογών και Αδειών
 • Websockets
 • php-cli Εγκατάσταση Open eClass
 • HTML5 / CSS3/ JS/ JQuery
 • Workshop
  • Πρακτική Εξάσκηση:
   • παραδείγματα για την πλευρά του Serverside
   • παραδείγματα για την πλευρά του Clientside
  • Ανάπτυξη:
   • στην πλευρά του ClientSide (web)
   • στην πλευρά του ServerSide
Ημέρα 2
Θέμα
 • Θα δημιουργηθούν οι ομάδες, βασικά σε 3 κατευθύνσεις
  • Hardware
  • Server -side
  • Client-side
 • Workshop
  • Serverside – ClientSide
  • Έναρξη Υλοποίησης των TASK
   • Δημιουργία βασικής κλάσης για canvas drawing
    • Δέχεται input συντεταγμένες, πάχος σημείου, χρώμα
   • Δημιουργία βασικής κλάσης για canvas drawing path
    • Δέχεται input συντεταγμένες, πάχος γραμμής, χρώμα
   • Δημιουργία βασικής κλάσης για canvas drawing αντικειμένων
    • Δέχεται input συντεταγμένες, μέγεθος αντικειμένου, αντικείμενο*, χρώμα
     • * το αντικείμενο εάν αναγνωρίζεται, θα συμβολίζεται με icons από το http://www.freeimages.com ή http://findicons.com, διαφορετικά με διάφορα γεωμετρικά σχήματα με συγκεκριμένο χρώμα ανά γεωμετρικό σχήμα.
    • Δημιουργία βασικής κλάσης για canvas interaction
     • Δέχεται input συντεταγμένες με user actions π.χ. κλικ στον canva*
     • στα σημεία του canva όπου θα υπάρχουν πληροφορίες, όπως π.χ. μετρήσεις να μπορούν να εμφανιστούν μετά από user actions
    • Δημιουργία jquery ajax action για ανάκτηση ιστορικού από την βάση και σχεδίαση στην οθόνη
     • ερώτηση στην βάση για κινήσεις και μετρήσεις του παρελθόντος
    • Δημιουργία λειτουργίας μέτρησης του εμποδίου (php)
     • όταν υπάρχει εμπόδιο πώς το αναγνωρίζω στις όσο γίνεται ακριβείς του διαστάσεις
    • Δημιουργία χαρτογράφησης και ανάκτησης των εμποδίων που έχουν προσπελασθεί (php)
     • Δημιουργία streaming για την κάμερα (php/html5) – Προαιρετικά
Ημέρα 3 – 6
 • Υλοποίηση Project
  • Υλοποίηση tasks
  • Αντιμετώπιση προβλημάτων
Ημέρα 7
 • Υλοποίηση Project
  • Ολοκλήρωση Συνεισφοράς Θερινού Σχολείου
 • Παρουσιάσεις Συνεισφοράς Ομάδων
Υποβολή Σχολίων
Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
Πλοήγηση